Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tong ket chuong I Co hoc...


Nội dung chính của bài

Ôn tập các kiến thức cơ bản

Vận dụng kiến thức giải bài tập

Hệ thống lại 14 bài đã học
- Đo độ dài
-Đo thể tích chất lỏng
-Đo thể tích vật rắn
- Khối lượng - đo khối lượng
- Lực - hai lực cân bằng
- Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
- Trọng lực - Đơn vị lực
- Lực đàn hồi
- Lực kế -phép đo lực-
trọng lượng và khối lư
ợng
- Khối lượng riêng -
trọng lượng riêng

- Máy cơ đơn giản
- Đòn bẩy
- Mặt phẳng nghiêng

Tổng kết chương I: Cơ học
I.Ôn tập
Câu1: Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo.
A. Độ dài:
B. Thể tích chất lỏng:
C. Lực:
D. Khối lượng:
Thước
Bình chia độ, bình tràn
Lực kế
Cân

Câu2: Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi
là gì?
Lực
Câu3: Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết
quả gì trên vật?
Làm vật bị biến dạng hoặc làm biến đổi
chuyển động của vật.
Câu4: Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang
đứng yên mà vật vẫn đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì
hai lực đó gọi là hai lực gì ?
Hai lực cân bằng

Câu5. Lực hút của trái đất lên các vật gọi là gì ?
Câu6: Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà
lò xo tác dụng lên tay ta gọi là lực gì ?
Trọng lực hay
trọng lượng
Lực đàn hồi
Câu7: Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1 Kg. Chỉ số đó
chỉ gì ?
Khối lượng của kem giặt trong hộp

Câu8: Hãy tìm từ thích hợp đẻ điền vào chỗ trống :
7800 kg/m
3
là: ................................của sắt
Khối lượng riêng
Câu9: Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống
- Đơn vị đo độ dài là .........kí hiệu là......
- Đơn vị đo thể tích là ......................kí hiệu là........
- Đơn vị đo lực là ......................kí hiệu là ..........
- Đơn vị đo khối lượng là ......................kí hiệu là ...........
- Đơn vị đo khối lượng riêng là .........................................
kí hiệu là......................
m
Mét
mét khối
m
3
Niutơn
N
Kilôgam
Kg
Kilôgam trênmét khối
Kg/m
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×