Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tong ket chuong I Co hocGi¸o viªn : NguyÔn pH­¬NG Liªn
Gi¸o viªn : NguyÔn pH­¬NG Liªn


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũCâu 1 :Em hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà
Câu 1 :Em hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà
em đã học ?
em đã học ?
Mặt phẳng nghiêng
Mặt phẳng nghiêng


Ròng rọc
Ròng rọc
Đòn bẩy
Đòn bẩy


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ


Câu 1 :Em hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà
Câu 1 :Em hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà
em đã học ?
em đã học ?
Câu 2: Hãy nêu tên của các máy cơ đơn giản mà người ta
Câu 2: Hãy nêu tên của các máy cơ đơn giản mà người ta
dùng trong các công việc sau :
dùng trong các công việc sau :
- Muốn bẩy một hòn đá ở dưới mặt đất lên.


- Muốn bẩy một hòn đá ở dưới mặt đất lên.
- Đưa xe máy từ dưới sân lên nhà .
- Đưa xe máy từ dưới sân lên nhà .
- Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà .
- Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà .


Ròng rọc
Ròng rọc


Mặt phẳng nghiêng
Mặt phẳng nghiêng


Đòn bẩy
Đòn bẩy
?
?
?
?
?
?


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.
+ Đo một số đại lượng vật lý
+ Đo một số đại lượng vật lý
+ lực
+ lực


+ Các máy cơ đơn giản
+ Các máy cơ đơn giản
Ii. Bài Tập.
Ii. Bài Tập.


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
-Chiều dài
:
:
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1. Đo một số đại lượng vật lý
Dụng cụ đo:
Đơn vị :
Cách đo:
cm, dm,
m, km....
Thước thẳng,
thước dây,
thước cuộn
+ Ước lượng độ dài cần đo
+ Đặt thước và mắt nhìn đúng cách
+ Đọc, ghi kết quả đúng quy định
Đơn vị: cm, dm, m, km....


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
-Chiều dài
:
:
mm
3
,cm
3
,dm
3
,
m
3
, ml, lít....
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1. Đo một số đại lượng vật lý


-
- Thể tích :V.
Đơn vị: cm, dm, m, km....
Bình chia độ,
bình tràn ...
Cách đo thể tích
chất lỏng
Cách đo thể tích vật
rắn không thấm nước
Dụng cụ đo:
Cách đo
Đơn vị :


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
-Chiều dài
:
:
Cân Rôbéc van,
Cânđĩa, cân đòn ,
cân đồng hồ ...
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1. Đo một số đại lượng vật lý


-
- Thể tích :V ( m
3
)
- Khối lượng: m
g,kg,tấn, tạ ,yến
Đơn vị :
Dụng cụ :
Cách đo:
Đơn vị: cm, dm, m, km....


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
-Chiều dài
:
:
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1. Đo một số đại lượng vật lý
-
- Thể tích :V ( m
3
)
- Khối lượng: m (kg)
D = m / V
Đơn vị: cm, dm, m, km....
( kg/m
3
)


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
-Chiều dài
:
:
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1. Đo một số đại lượng vật lý


-
- Thể tích : V ( m
3
)
- Khối lượng: m ( kg )
D = m/V
Đơn vị: cm, dm, m, km....
( kg/m
3
)
- Trọng lượng : P ( N)
d = P/V
( N/m
3
)
d = 10D


Tiết 20
Tiết 20
:
:
Ôn tập và tổng kết chương I
Ôn tập và tổng kết chương I
:
:


học
học
I. Lý thuyết.
I. Lý thuyết.


1.Đo một số đại lượng vật lý
2. Lực :
Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.


-
- Thể tích : V ( m
3
)
- Khối lượng: m ( kg )
D = m/V
- Trọng lượng : P ( N)
d = P/V
d = 10D
( kg/m
3
)
( N/m
3
)
- Đo chiều dài:
:
:
Đơn vị: cm ,dm, m,km....

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×