Tải bản đầy đủ

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ
chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay. Cùng với hoạt động
kinh doanh của nhiều công ty bảo hiểm có mặt trên thị trường địa bàn tỉnh
Phú thọ, sự xuất hiện của các văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm
nhân thọ như Pjico, Bảo Minh… lại đang báo hiệu một giai đoạn "đua sức
đua tài" mới của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Phú
Thọ.
Nằm trên địa bàn tỉnh tỉnh Phú Thọ công ty bảo hiểm Phú Thọ là doanh
nghiệp Nhà nước duy nhất kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Trong những
năm gần đây, Công ty phải đương đầu với sức ép cạnh tranh rất lớn từ các đối
thủ cạnh tranh như công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn nước ngoài,
Pjico,hay Bảo Minh,… giờ đây lại bị đe doạ cạnh tranh mạnh mẽ hơn bởi
những công ty Bảo hiểm phi nhân thọ sẽ thành lập trong tương lai. Phú Thọ
chắc chắn sẽ bị chia sẻ thành nhiều phần hơn trong khi khai thác hợp đồng
mới gặp rất nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, để tồn tại và phát triển, một vấn đề có tính chất
"sống còn" đối với Công ty là nâng cao hiệu quả khai thác Bảo hiểm phi nhân
thọ.
Với mong muốn góp phần xây dựng một bảo hiểm phi nhân thọ Phú

Thọ đứng vững trong cạnh tranh, trong quá trình thực tập tại Công ty em
mạnh dạn chọn đề tài: "Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ" cho chuyên đề thực tập tốt
nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được bố cục thành 3
chương:
Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọ
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
1
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chương II: Thực trạng hoạt động khai thác của đại lý bảo hiểm tại Công
ty bảo hiểm Phú Thọ
Chương III: Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác
của đại lý bảo hiểm Phú Thọ.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
2
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
VÀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
I. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1. Sự cần thiết về tác dụng của Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm với
người bảo hiểm mà trong đó, người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia hoặc
người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm một số tiền nhất định khi có các sự kiện
đã định trước xảy ra, còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng
hạn.
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nhưu hoạt động sản xuất kinh doanh
hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người
vẫn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều
nguyên nhân, ví dụ như:
- Các rủi ro do môi trường thiên nhiên: Bão, lụt, động đất, rét, hạn,
sương muối, dịch bệnh v.v..
- Các rủi ro xảy ra do sự tiến bộ và phát triển của khoa học và kỹ thuật.
Khoa học và kỹ thuật phát triển, một mặt thúc đẩy sản xuất và tạo điều kiện
thuận lợi cho cuộc sống của con người: nhưng mặt khác cũng gây ra nhiều tai
nạn bất ngờ như tai nạn ô tô, hàng không, tai nạn lao động v.v..
- Các rủi ro do môi trường xã hội: Đây cũng là một trong những nguyên
nhân gây ra rủi ro cho con người. Chẳng hạn, nếu xã hội tổ chức quản lý chặt
chẽ - mọi người làm việc và sống theo pháp luật thì sẽ không xảy ra hiện


tượng thất nghiệp, trộm cắp; nếu làm tốt cong tác chăm sóc sức khoẻ sẽ hạn
chế được các rủi ro không đáng có như hoả hoạn, bạo lực, v v...
Bất kể do nguyên nhân gì, khi rủi ro xảy ra thường đem lại cho con
người những khó khăn trong cuộc sống như mất việc hoặc giảm thu nhập, phá
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
3
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
hoại nhiều tài sản, làm ngưng trệ sản xuất và kinh doanh của tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân, v.v.. làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung.
Để đối phó với các rủi ro, con người đã có nhiều biện pháp khác nhau
nhằm kiểm soát cũng như khắc phục hậu quả do rủi ro gây nên. Hiện nay,
theo quan điểm của các nhà quản lý rủi ro, có hai nhóm biện pháp đối phó với
rủi ro và hậu quả do rủi ro gây ra - đó là nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro
và nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro.
+ Nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm các hiện tượng tránh
né rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiếu rủi ro. Các biện pháp này thường
được sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro.
- Tránh né được rủi ro là biện pháp được sử dụng thường xuyên trong
cuộc sống. Mỗi người, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều lựa chọn những
biện pháp thích hợp để né tránh rủi ro có thể xảy ra, tức loại trừ cơ hội dẫn
đến tổn thất. Chẳng hạn, để tránh các tai nạn giao thông người ta hạn chế việc
đi lại; để tránh các tai nạn lao động người ta chọn những nghề không nguy
hiểm… Tránh né rủi ro chỉ với những rủi ro có thể né tránh được. Nhưng
trong cuộc sống có rất nhiều rủi ro bất ngờ không thể né tránh được.
- Ngăn ngừa tổn thất: Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất đưa ra các hành
động làm giảm tổn thất hoặc giảm mức thiệt hại do tổn thất gây ra. Ví dụ, để
giảm thiểu các tai nạn lao động, người ta tổ chức các khóa học nâng cao trình
độ của người lao động hay nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo an
toàn lao động; đề phòng chống hoả hoạn người ta thực hiện tốt việc phòng
cháy chữa cháy.
- Giảm thiểu tổn thất: người ta có thể giảm thiểu tổn thất thông qua các
biện pháp làm giảm giá trị thiệt hại khi tổn thất đã xảy ra. Ví dụ, như khi có
hoả hoạn, để giảm thiểu tổn thất, người ta cố gắng cứu các tài sản còn dùng
được; hay trong một tai nạn giao thông; để giảm thiểu các thiệt hại về người
và của người ta đưa ra ngay những người bị thương đến nơi cấp cứu và điều
trị.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
4
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Mặc dù các biện pháp kiểm soát rủi ro rất có hiệu quả trong việc ngăn
chặn hoặc giảm thiểu rủi ro nhưng khi rủi ro đã xảy ra, người ta không thể
lường hết được hậu quả.
+ Nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro bao gồm các biện pháp chấp nhận
rủi ro và bảo hiểm. Đây là các biện pháp được sử dụng trước khi rủi ro xảy ra
với mục đích khắc phục các hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra nếu có.
+ Chấp nhận rủi ro: Đây là hình thức mà người gặp phải tổn thất tự
chấp nhận khoản tổn thất đó. Một trường hợp điển hình của chấp nhận rủi ro
là tự bảo hiểm. Có rất nhiều cách thức khác nhau trong biện pháp chấp nhận
rủi ro, tuy nhiên có thể phân chia làm hai nhóm: chấp nhận rủi ro thụ động và
chấp nhận rủi ro chủ động. Trong chấp nhận rủi ro thụ động, người gặp tổn
thất không có sự chuẩn bị trước và họ có thể phải vay mượn để khắc phục hậu
quả tổn thất. Đối với chấp nhận rủi ro chủ động, người ta lập ra quĩ dự trữ dự
phòng và quỹ này được sử dụng để bù đắp tổn thất do rủi ro gây ra. Tuy
nhiên, việc này dẫn đến việc nguồn vốn không được sử dụng một cách tối ưu
hoặc nếu đi vay thì sẽ bị động và còn gặp phải các vấn đề gia tăng về lãi
suất…
- Bảo hiểm: Đây là một phần quan trọng trong các chương trình quản lý
rủi ro của các tổ chức cũng như cá nhân. Theo quan điểm của các nhà quản lý
rủi ro, bảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro trên cơ sở hợp đồng. Theo quan điểm
xã hội, bảo hiểm không chỉ là chuyển giao rủi ro mà còn là sự giảm rủi ro do
việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép có thể tiên đoán về các tổn thất
khi chúng xảy ra. Bảo hiểm là công cụ đối phó với hậu quả tổn thất do rủi ro
gây ra, có hiệu quả nhất. Như vậy, bảo hiểm ra đời là đòi hỏi khách quan của
cuộc sống, của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Do đòi hỏi về sự tự chủ và sự an toàn về tài chính cũng như các nhu cầu
của con người, hoạt động bảo hiểm ngày càng phát triển và khôn thể thiếu đối
với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Ngày nay, sự giao lưu kinh
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
5
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
tế, văn hoá giữa các quốc gia càng phát triển thì bảo hiểm cũng ngày càng mở
rộng.
Vì vậy, khái niệm "bảo hiểm" trở nên gần gũi, gắn bó với con người,
với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Có được quan hệ đó vì bảo hiểm đã mang
lại lợi ích kinh tế xã hội thiết thực cho mọi thành viên, mọi đơnvị có tham gia
bảo hiểm.
Tác dụng đó được thể hiện:
- Người tham gia bảo hiểm (cá nhân hay tổ chức) được trợ cấp, bồi
thường những thiệt hại thực tế do rủi ro, bất ngờ gây ra thuộc phạm vi bảo
hiểm. Nhờ đó họ nhanh chóng ổn định kinh tế, khôi phục đời sống và sản xuất
kinh doanh…
- Nhờ có bảo hiểm những người tham gia đóng góp một số phí tạo
thành nguồn quỹ bảo hiểm lớn ngoài chi trả hay bồi thường còn là nguồn vốn
để đầu tư phát triển kinh tế…
- Bảo hiểm, nhất là bảo hiểm thương mại còn đóng góp tích luỹ cho
ngân sách…
- Bảo hiểm cùng với người tham gia bảo hiểm thực hiện các biện pháp
để phòng ngừa tai nạn xảy ra nhằm giảm bớt và hạn chế hậu quả thiệt hại.
- Bảo hiểm là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, mọi tổ chức; giúp họ
yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh; bảo hiểm thể
hiện tính cộng đồng, tương trợ, nhân văn sâu sắc.
- Bảo hiểm còn góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các
nước, nhất là thông qua hoạt động tái bảo hiểm v.v..
- Cuối cùng, hoạt động bảo hiểm thu hút một số lao động nhất định, góp
phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp cho xã hội (theo thống kê, bảo hiểm các
nước thu hút 1% lực lượng lao động xã hội).
2. Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ
Để không ngừng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất
nước, bảo hiểm phi nhân thọ đã luôn chú trọng phát triển các nghiệp vụ nhằm
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
6
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
đa dạng hoá sản phẩm Bảo hiểm, đáp ứng được nhu cầu da dạng và phong
phú của con người. Hiện nay nếu căn cứ vào đối tượng bảo hiểm phi nhân thọ
được chia làm 3 loại:
- Bảo hiểm tài sản
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Bảo hiểm con người phi nhân thọ.
2.1. Bảo hiểm tài sản
Đây là loại bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tài sản (cố định hay lưu
động) của người được bảo hiểm. Ví dụ như: Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất
xe cơ giới, bảo hiểm cho hàng hoá của các chủ hàng trong bảo hiểm hàng hoá
xuất nhập khẩu, bảo hiểm tài sản của ông chủ nhà trong bảo hiểm trộm cắp.
Các bảo hiểm về tài sản đều có một số đặc điểm chung sau:
a) Áp dụng nguyên tắc bồi thường khi thanh toán chi trả bảo hiểm. Số
tiền bồi thường mà bên được bảo hiểm nhận được trong mọi trường hợp
không được vượt quá thiệt hại thực tế trong sự cố bảo hiểm. Ví dụ, một chủ
xe máy tham gia bảo hiểm cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 20 triệu
đồng. Trong một vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng, số
tiền bồi thường mà chủ xe nhận được trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ là
8 triệu đồng.
b) Áp dụng nguyên tắc thế quyền hợp pháp khi xuất hiện người thứ ba
có lỗi và do đó có trách nhiệm đối với thiệt hại của người được bảo hiểm.
Theo nguyên tắc này, sau khi trả tiền bồi thường, người bảo hiểm sẽ được
hưởng các quyền và hành động của người bảo hiểm để thực hiện việc truy đòi
trách nhiệm của người thứ ba có lỗi. Nguyên tắc thế quyền hợp pháp nhằm
đảm bảo quyền lợi của người bảo hiểm, chống lại hành vi rũ bỏ trách nhiệm
của người thứ ba có lỗi, đồng thời đảm bảo cả nguyên tắc bồi thường.
Lấy lại ví dụ trên, trong vụ tai nạn lỗi một phần là của xe ô tô đi ngược
chiều (70%). Lúc này, thiệt hại 8 triệu đồng của chủ xe máy sẽ được truy cứu
rách nhiệm 5,6 triệu đồng của ông chủ xe ô tô (70% x 8 tr.đ = 5,6 triệu đồng).
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
7
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sau khi bồi thường 8 triệu đồng theo hợp đồng bảo hiểm vật chất xe cho chủ
xe máy, công ty bảo hiểm được thay quyền của chủ xe máy này truy đòi trách
nhiệm 5,6 triệu đồng đối với chủ xe ô tô. Nguyên tắc thế quyền được áp dụng,
và người được bảo hiểm trong ví dụ này (chủ xe máy) cũng không thể nhận số
tiền bồi thường vượt quá 8 triệu đồng thiệt hại, như vậy nguyên tắc bồi
thường được đảm bảo.
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ khi áp dụng nguyên tắc thế quyền hợp
pháp, đó là khi người thứ ba gây lỗi là trẻ em, hoặc là con cái, vợ chồng, cha
mẹ… của người được bảo hiểm.
c) Bảo hiểm trùng: Trong bảo hiểm tài sản, nếu một đối tượng bảo hiểm
đồng thời được bảo đảm bằng nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một rủi ro
với những người bảo hiểm khác nhau, những hợp đồng bảo hiểm này có điều
kiện bảo hiểm giống nhau, thời hạn bảo hiểm trùng nhau, và tổng số tiền bảo
hiểm từ tất cả những hợp đồng này lớn hơn giá trị bảo hiểm của đối tượng
bảo hiểm đó thì gọi là bảo hiểm trung.
Trong trường hợp có bảo hiểm trung, tuỳ thuộc vào nguyên nhân xảy ra
để giải quyết. Thông thường, bảo hiểm trung liên quan đến sự gian lận của
bên tham gia bảo hiểm nhằm trục lợi bảo hiểm. Do đó, về nguyên tắc chung,
công ty bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nếu phát hiện thấy gian
lận. Ngược lại, nếu các công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường thì lúc này,
trách nhiệm của mỗi công ty đối với tổn thất sẽ được phân chia theo tỷ lệ
trách nhiệm mà họ đảm nhận. Cụ thể:
= x
Trên thực tế, một trong số các công ty bảo hiểm đã cấp hợp đồng cho
đối tượng được bảo hiểm trùng này có thể sẽ đứng ra bồi thường theo số thiệt
hại thực tế, sau đó sẽ đòi lại các công ty khác phần trách nhiệm của họ.
d) Một số chế độ bồi thường bảo hiểm áp dụng trong bảo hiểm tài sản
- Chế độ bảo hiểm theo nguyên tắc trách nhiệm vượt giới hạn (theo mức
miễn thường):
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
8
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà giá trị
thiệt hại thực tế vượt quá một mức đã thoả thuận (mức miễn thường). Miễn
thường là một hình thức từ chối bồi thường của công ty bảo hiểm dựa trên
một số tiền quy định. Có hai loại miễn thường: Miễn thường có khấu trừ và
miễn thường không khấu trừ.
Trong chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ tổn thất được bồi
thường phải đảm bảo yêu cầu lớn hơn mức miễn thường quy định nhưng khi
bồi thường sẽ bị trừ đi mức miễn giảm này.
= -
Chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ bảo đảm chi trả cho
những tổn thất vượt quá mức miễn thường nhưng số tiền bồi thường không bị
khấu trừ theo mức miễn thường:
=
Chế độ miễn thường được áp dụng nhằm loại trừ các hao hụt tự nhiên
thương mại thường phát sinh trong quá trình chuyên chở đối với một số loại
hàng hoá đặc biệt ra khỏi trách nhiệm của người bảo hiểm. Tránh cho người
bảo hiểm phải bồi thường những tổn thất quá nhỏ so với giá trị bảo hiểm đồng
thời dành một tỷ lệ không bồi thường để bên được bảo hiểm cùng chịu trách
nhiệm và có ý thức hơn trong đề phòng hạn chế rủi ro.
- Chế độ bảo hiểm theo tỷ lệ
Có hai loại bảo hiểm được áp dụng: Tỷ lệ số tiền bảo hiểm/giá trị bảo
hiểm (STBH/GTBH) và tỷ lệ số phí đã nộp. Tỷ lệ STBH/STBH được áp dụng
trong các trường hợp bảo hiểm dưới giá trị:
= x
Còn trong trường hợp có sự khai báo có sự khai báo không chính xác
rủi ro, bên bảo hiểm thường áp dụng tỷ lệ thứ hai để thanh toán nếu chấp nhận
bồi thường:
= x
- Chế độ bảo hiểm theo rủi ro đầu tiên:
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
9
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Số tiền bồi thường bảo hiểm được trả sẽ dựa vào số tiền bảo hiểm được
thoả thuận , tức là:
Số tiền bồi thường ≤ số tiền bảo hiểm
2.2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Bên cạnh các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản còn có các nghiệp vụ bảo
hiểm trách nhiệm dân sự như : bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới ,bảo hiểm
TNDS của chủ lao động , Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm , bảo hiểm trách
nhiệm công cộng, …Theo luật dân sự , trách nhiệm dân sự của một chủ thể
( như chủ tài sản, chủ doanh nghiệp, chủ nghề nghiệp…) được hiểu là trách
nhiệm phải bồi thường các thiệt hại về tài sản, về con người… gây ra cho
người khác do lỗi của người chủ đó. Trách nhiệm dân sự bao gồm trach
nhiệm dân sự trong hợp đồng và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Thông
thường các dịch vụ bảo hiểm cung cấp sự bảo đảm cho các trách nhiệm dân
sự ngoài hợp đồng.
Vì đối tượng được bảo hiểm là phần trách nhiệm dân sự phát sinh của
người được bảo hiểm đối với người bị thiệt hại (một người thứ ba khác) nên
trong loại bảo hiểm này người được bảo hiểm là người có trách nhiệm dân sự
cần được bảo đảm và cũng thường là người tham gia bảo hiểm. Còn người thụ
hưởng quyền lợi bảo hiểm lại là những người thứ ba khác. Người thứ ba trong
bảo hiểm trách nhiệm dân sự là những người có tính mạng, tài sản bị thiệt hại
trong sự cố bảo hiểm và được quyền nhận bồi thường từ người bảo hiểm với
tư cách là người thụ hưởng. Người thứ ba có quan hệ về mặt trách nhiệm dân
sự với người được bảo hiểm nhưng chỉ có mối quan hệ gián tiếp với người
bảo hiểm.
Cần chú ý trong một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự, người
thụ hưởng có thể xác định cụ thể hơn tên gọi của nghiệp vụ. Ví dụ, đó là
người lao động gặp tai nạn lao động trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ
lao dộng đối với người lao động.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
10
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Mặc dù, đối tượng được bảo hiểm của loại bảo hiểm này là một khái
niệm trừu trượng khi hợp đồng được ký kết. Tuy vậy, trách nhiệm bồi thường
của bảo hiểm vẫn căn cứ vào các thiệt hại thực tế xảy ra cho người thứ ba. Vì
vậy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng được coi là bảo hiểm thiệt hại như bảo
hiểm tài sản và cũng áp dụng một số nguyên tắc như: nguyên tắc bồi thường,
nguyên tắc thế quyền hợp pháp.
2.3. Bảo hiểm con người phi nhân thọ
Mặc dù cũng là loại hình bảo hiểm con người, nhưng bảo hiểm con
người phi nhân thọ trong BHTM có những đặc điểm chủ yếu sau đây:
- Hậu quả của những rủi ro mang tính chất thiệt hại vì rủi ro bảo
hiểm ở đây là tai nạn, bệnh tật, ốm đau thai sản liên quan đến thân
thể và sức khoẻ của con người. Những rủi ro ở đây khác với 2 sự
kiện “sống” và “chết” trong bảo hiểm nhân thọ và vì thế tính chất
rủi ro được bộc lộ khá rõ còn tính chất tiết kiệm không được thể
hiện.
- Người được bảo hiểm thường được quy địn trong một khoảng tuổi
nào đó, các công ty bảo hiểm không chấp nhận bảo hiểm cho
những có độ tuổi quá thấp hoặc quá cao tình trạng rủi ro diễn biến
phức tạp, xác suất rủi ro cao, việc kiểm soát và quản lý rủi ro rất
khó thực hiện. Chẳng hạn ở nước ta, các công ty bảo hiểm không
chấp nhận bảo hiểm cho những em bé dưới 12 tháng tuổi và những
người trên 65 tuổi. Nhưng ở nước Anh lại quy định khác, những
đứa trẻ dưới 3 tuổi và những người trên 65 tuổi không được các
công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm.
- So với bảo hiểm nhân thọ, thời hạn bảo hiểm con người phi nhân
thọ ngắn hơn và thường là 1 năm như: Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo
hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật... Thậm chí có nghiệp vụ, thời
hạn bảo hiểm chỉ trong vòng vài ngày, phí bảo hiểm thường được
nộp 1 lần khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
11
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
- Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ thường được triển
khai kết hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm khác trong cùng một hợp
đồng bảo hiểm. Chẳng hạn: bảo hiểm tai nạn được lồng ghép trong
bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, bảo hiểm tai nạn lái phụ xe được triển
khai kết hợp với bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất
thân xe trong trường hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới v.v.... Việc
triển khai kết hợp náy sẽ làm cho chi phí khai thác, chi phí quản
lý.... của công ty bảo hiểm giảm đi từ đó có điều kiện giảm phí bảo
hiểm.
- Ở hầu hết các nước trên thế giới, trong giai đoạn đầu của sự phát
triển ngành bảo hiểm con người phi nhân thọ được triển khai, vừa
rút kinh nghiệm, đến khi điều kiện kinh tế - xã hội đã chín muồi
mới tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, bảo hiểm
con người phi nhân thọ được coi là loại hình bảo hiểm bổ sung hữu
hiệu nhất cho các loại hình BHXH, BHYT. Ở Việt Nam, hầu hết
các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ đều ra đời trong
những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90,mãi đến năm 1996
mới tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ.
2.3.1. Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ
Bảo hiểm con người phi nhân thọ được triển khai rất đa dạng và linh hoạt
tùy theo tình hình cụ thể ở từng nước và ngay trong phạm vi một nước, cũng
có sự khác nhau giữa các thời kỳ, giữa các công ty bảo hiểm về một số nội
dung cơ bản như: phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm, thủ
tục trả tiền bảo hiểm v.v.... Điều này cũng thật dễ hiểu vì BHTM là hoạt động
mang tính kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên trong quá trình ký kết
hợp đồng hoặc triển khai một sản phẩm mới đều phải tuân thủ khung pháp lý
của mỗi nước. Vì thế nội dung của phần này chỉ xin được đề cập đến một số
nghiệp vụ chủ yếu mang tính phổ biến.
2.3.2 Bảo hiểm tai nạn con người 24/24.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
12
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Bảo hiểm tai nạn cong người 24/24 là một nghiệp vụ của BHTM mà ở
đây, nhà bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm (hay
người được hưởng quyền lợi bảo hiểm) khi người được bảo hiểm bị tai nạn
thuộc phạm vị bảo hiểm đổi lại người được bảo hiểm (hay người tham gia
bảo hiểm) phải nộp phí bảo hiểm khi họ ký kết hợp đồng.
2.3.3. Bảo hiểm tai nạn hành khách
Đã trở thành quy luật , khi nền kinh tế - xã hội ngay càng phát triển, nhu
cầu đi lại của nhân dân ngày càng tăng và lưu lượng hành khách tham gai
giao thông ngày càng lớn. Kéo theo đó là số lượng các loại phương tiện tham
gia giao thông cũng ngày càng gia tăng và hết sức đa dạng, phong phú. Mặc
dù các loại phương tiện tham gia giao thông ngày càng được cải tiến và hiện
đại, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng, nâng cấp và hoàn
thiện, song tai nạn giao thông vẫn ngày một gia tăng đã làm ảnh hưởng trực
tiếp đến tính mạng và tình trạng sức khoẻ của mọi hành khách. Theo số liệu
thống kê trên thế giới, hàng năm có hơn 70% lượng hành khách tham gia giao
thông đều là những người chủ chốt trong trong gia đình, cơ quan và doanh
nghiệp, mỗi khi tai nạn giao thông không may đối với họ đã làm ảnh hưởng
trực tiếp đến cuộc sống của mỗi gia đình, người dân, cơ quan, doanh nghiệp
và toàn xã hội. Vì thế, bảo hiểm tai nạn hành khách ra đời là hết sức cần thiết
mà ở nhiều nước trên thế giới đã được triển khai dưới hình thức bắt buộc.
2.3.4. Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật.
Các rủi ro ốm đau, bệnh tật phải nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật
thường ít người tránh khỏi. Khi tình trạng này diễn ra đã làm phát sinh các
chi phí điều trị và phẫu thuật, đồng thời còn làm người bệnh phải ngừng lao
động hoặc mất khả năng lao động. Trong khi đó, chi phí cho các dịch vụ
khám chữa bệnh, điều trị và phẫu thuật có xu hướng ngày càng tăng do kỹ
thuật và phương tiện chẩn đoán của ngành y tế ngày càng tinh xảo và hiện đại,
do các loại thuốc đặc trị ngày càng được sử dụng phổ biến. Để đối phó với
tình hình này, nhiều người đã tìm đến bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
13
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Thực chất đây là loại hình bảo hiểm sức khoẻ, nhưng có phạm vi hẹp hơn,
song nó đã mang lại lợi ích to lớn cho con người.
2.3.5. Bảo hiểm học sinh
Bảo hiểm trẻ em và bảo hiểm sinh viên đại học là những nghiệp vụ
được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Đây là những nghiệp vụ bảo hiểm hỗn
hợp cả “tai nạn" và "ốm đau, bệnh tật". Còn bảo hiểm học sinh thực chất là sự
kết hợp giữa 2 nghiệp vụ, song thực tế triển khai ở nước ta lại tỏ ra rất phù
hợp và có hiệu quả.
II. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1. Sự cần thiết và vai trò của đại lý khai thác bảo hiểm
1.1. Khái niệm
Theo thuật ngữ pháp lý, đại lý là người làm việc một người khác trên cơ
sở hợp đồng đại lý.
Theo thuật ngữ bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là người làm việc cho doanh
nghiệp bảo hiểm, thay mặt doanh nghiệp bán cho các sản phẩm bảo hiểm cho
người mua.
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam thì "ĐLBH là tổ chức, cá
nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng ĐLBH để
thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy
định khác của pháp luật có liên quan" (Điều 84, chương IV).
Hoạt động đại lý là phương thức bán bảo hiểm theo đó đại lý chịu trách
nhiệm thu xếp việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo
hiểm và người mua bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm trên
cơ sở hợp đồng đại lý để được hưởng hoa hồng bảo hiểm.
Đại lý bảo hiểm là những người hoặc tổ chức trung gian giữa doanh
nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, đại diện cho doanh nghiệp và
hoạt động vì quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm. Đại lý có thể là các tổ
chức ngân hàng hay luật sư. Những tổ chức này làm đại lý bảo hiểm rất thuận
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
14
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lợi do có sự tiếp xúc với nhiều khách hàng; đồng thời bảo hiểm là một dịch vụ
bổ sung cho khách hàng của họ. Đại lý có thể là một cá nhân hoạt động
chuyên trách hoặc bán chuyên trách.
Đại lý bảo hiểm hoạt động tại văn phòng hoặc đi đến từng nhà, từng
doanh nghiệp để bán bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và đàm phán những thay đổi
về nhu cầu bảo hiểm của khách hàng thực tế và tiềm năng.
Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam quy định về điều kiện hoạt động
đại lý bảo hiểm như sau:
a) Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm hoặc
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.
b) Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp
- Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo
hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này.
c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp
hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vi phạm các tội theo
quy định của pháp luật không được ký kết hoạt động đại lý bảo hiểm". (Điều
80, mục 1, chương IV).
Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm có thể quy định bổ sung các chỉ tiêu
khác để đảm bảo chất lượng và ràng buộc trách nhiệm của đại lý. Ví dụ, quy
định về kinh nghiệm hoặc sự thành công và ổn định trong các công việc cũ,
bằng cấp, hình dáng, khả năng giao tiếp, thái độ tích cực, tiền ký quỹ, thời
gian học việc.. doanh nghiệp bảo hiểm có thể không cho phép nhân viên của
doanh nghiệp làm đại lý cho chính mình; hoặc không cho phép tổ chức và cá
nhân được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không
được sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm mà đại lý đang làm việc…
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
15
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.2. Phân loại đại lý bảo hiểm
Đại lý được phân loại theo các tiêu thức sau:
Căn cứ vào tư cách pháp lý, có hai loại đại lý là cá nhân và tổ chức.
Cách phân loại này giúp doanh nghiệp bảo hiểm quản lý tốt lực lượng bán
hàng của mình, đặc biệt là khâu tuyển dụng đại lý.
Căn cứ theo loại hình bảo hiểm và tính chất rủi ro, có hai loại đại lý là
đại lý bảo hiểm nhân thọ và đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.
- Đại lý bảo hiểm nhân thọ: là người được doanh nghiệp bảo hiểm nhân
thọ uỷ quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến công việc khai thác bảo
hiểm nhân thọ, thu phí bảo hiểm và các hoạt động khác trong khuôn khổ về
quyền và trách nhiệm của đại lý được nêu trong hợp đồng đại lý.
- Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ: là tổ chức hoặc cá nhân được doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uỷ quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến
công việc khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, thu phí bảo hiểm và các hoạt động
khác trong khuôn khổ về quyền và trách nhiệm của đại lý được nêu trong hợp
đồng đại lý.
Do đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cách phân loại này rất cần
thiết và được sử dụng phổ biến trên thị trường bảo hiểm vì nó đáp ứng được
yêu cầu về marketing bảo hiểm, nhất là trong chính sách phân phối, đồng thời
giúp hoạt động quản lý đại lý đạt hiệu quả cao.
So với đại lý bảo hiểm phi nhân thọ thì đại lý bảo hiểm nhân thọ có số
lượng đông hơn, công tác quản lý đại lý phức tạp hơn, nhất là khâu tuyển
dụng, đào tạo và quản lý. Đồng thời, đại lý bảo hiểm nhân thọ được hưởng
quyền lợi nhiều hơn do tính phức tạp của công việc và tính ổn định cao hơn…
Ngoài ra, còn có một số tiêu thức phân loại đại lý khác như: Căn cứ vào
thư bổ nhiệm, có đại lý giới thiệu dịchvụ và đại lý thu phí. Căn cứ theo trình
độ chuyên môn, có đại lý học việc và đại lý chính thức. Căn cứ theo phạm vi
hoạt động của đại lý, có đại lý phụ thuộc và đại lý độc lập…
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
16
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Đối với đại lý bảo hiểm nhân thọ, có nhiều cách phân loại: Căn cứ theo
phạm vi quyền hạn, có đại lý toàn quyền, tổng đại lý và đại lý uỷ quyền. Căn
cứ theo thời gian hoạt động, có đại lý chuyên nghiệp và đại lý bán chuyên
nghiệp. Căn cứ theo nhiệm vụ chủ yếu, có đại lý chuyên khai thác và đai lý
chuyên thu… Việc phân loại này giúp doanh nghiệp bảo hiểm quản lý tốt
mạng lưới đại lý và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
2. Vai trò của đại lý bảo hiểm
- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Đại lý là lực lượng tiếp thị có hiệu
quả nhất, giúp doanh nghiệp bán sản phẩm. Thông qua bán hàng, đại lý giải
thích cho khách hàng tiềm năng những điều họ chưa biết hoặc chưa rõ về sản
phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm.
Đại lý cũng là người trực tiếp nhận các thông tin phản hồi về sản phẩm
bảo hiểm từ phía khách hàng. Vì vậy những ý kiến họ đóng góp với doanh
nghiệp bảo hiểm về các vấn đề chính sách sản phẩm, phát hàh và quản lý hợp
đồng… rất có giá trị thực tế, giúp doanh nghiệp bảo hiểm nghiên cứu, điều
chỉnh kịp thời để nâng cao tính cạnh tranh.
- Đối với khách hàng: Đại lý là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.
Thay vì người mua phải tự tìm hiểu về bảo hiểm thì đại lý sẽ làm công việc
này. Như vậy, sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian về tiền của.
- Đối với xã hội: Đại lý là người cung cấp dịch vụ cho xã hội, mang đến
sự đảm bảo cho mỗi cá nhân, tổ chức và gia đình và sự yên tâm cho những
người có trách nhiệm trong gia đình. Do vậy, xét trên một khía cạnh nào đó,
đại lý bảo hiểm còn góp phần đảm bảo an toàn cho xã hội.
3. Các nhiệm vụ chính của đại lý bảo hiểm
a. Tư vấn cho khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm
Sau khi xác định được nhu cầu của khách hàng thì giới thiệu, đưa ra các
nghiệp vụ bảo hiểm thích hợp, và giới thiệu luôn về công ty, doanh nghiệp
bảo hiểm của mình như: khả nưng tài chính trách nhiệm vị thế, uy tín, địa chỉ,
các vấn đề có liên quan. Sau đó giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ của khách
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
17
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
hàng khi tham gia loại hình bảo hiểm. Khi được sự đồng ý của khách hàng
tham gia bảo hiểm thì hướng dẫn họ các thủ tục và đánh giá những rủi ro ban
đầu để kê khai trung thực về các yếu tố cần thiết. Khi chấp nhận bảo hểm
đồng thời thu phí bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm (đơn bảo hiểm) và
theo dõi.
b. Theo dõi giúp đỡ khách hàng và tái tục hợp đồng bảo hiểm
Các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn ngắn, dài tuỳ thuộc vào người
tham gia bảo hiểm theo các loạ hình bảo hiểm khác nhau. Nhưng khi cấp
đơn bảo hiểm xong còn phải tiếp tục quan hệ giao tiếp, theo dõi khách hàng
để nhằm giúp đỡ khách hàng khi cần thiết và từ mối quan hệ thường xuyên
này káhch hàng sẽ giới thiệu giúp đại lý bảo hiểm mở mang thêm các khách
hàng khác, cũng như giúp công ty bảo hiểm phát triển. Đại lý nhận thông tin
hai chiều từ khách hàng - đại lý - Công ty bảo hiểm sẽ giúp các hợp đồng bảo
hiểm đạt kết quả trong theo dõi phuc vụ đồng thời tạo sự tin cậy và uy tín cho
việc tái tục hợp đồng khi đến thời gian đáo hạn.
c. Chấp hành các nội quy và quy định của công ty bảo hiểm
Bảo hiểm là một nghề kinh doanh dịch vụ đặc biệt do vậy nội quy, quy
định quản lý về nghiệp vụ, quản lý về tài chính đòi hỏi mỗi đại lý phải thực
hiện nghiêm túc như: Thu nộp phí bảo hiểm, hoá đơn, giấy chứng nhận bảo
hiểm phải thực hiện nộp đúng đủ, đúng địa điểm thời gian quy định, việc quản
lý hoá đơn ấn chỉ bảo hiểm đúng nguyên tắc, hoá đơn thu phí cấp giấy chứng
nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm không để hư hỏng mất mát. Thực hiện đầy
đủ việc báo cáo thống kê nghiệp vụ tài chính theo quy định.
d. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ
Việc tham gia này là để giúp cho đại lý nắm được các thông tin trang bị
kiến thức mới về nghiệp vụ, các kinh nghiệm trong quản lý mới của công ty
để góp phần nâng cao trình độ năng lực khai thác và các nghiệp vụ khác của
đại lý. Đặc biệt tăng cường khả năng giao tiếp mở rộng các khách hàng.
4. Quyền lợi của đại lý bảo hiểm
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
18
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
a. Đại lý được đào tạo cơ bản và nâng cao theo các chương trình đào
tạo bảo hiểm cấp 1 và đào tạo các khoá học cao hơn: Đại lý cấp 2, đào tạo về
quản lý đại lý, đào tạo về marketing.
b. Được hưởng chế độ hỗ trợ trong thời gian học nghề và các chế độ
phúc lợi. Thời gian học nghề thường là 3 tháng hoặc ngắn hơn. Đại lý sẽ được
hưởng trợ cấp học nghề trong thời gian học nghề. Trong thời gian học nghề
nếu đại lý thực tập đi khai thác bảo hiểm đem lại doanh thu cho công ty thì
được hưởng nguyên 100% hoa hồng các nghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài
chính.
c. Được xem xét khen thưởng khi có thành tích trong quá trình khai
thác: Bằng hiện vật hoặc các giấy khen, bằng khen các cấp, được hưởng chế
độ tham quan, nghỉ mát du lịch…
d. Được thăng tiến trong nghề nghiệp: Phụ thuộc vào khả năng phấn
đấu và tinh thần trách nhiệm của cá nhân đại lý thì được bổ nhiệm vào các
chức vụ lãnh đạo đại lý: Tổ trưởng, tổ phó, trưởng phòng hoặc phó trưởng
phòng đại lý.
e. Được tham gia sinh hoạt vào các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh
niên, công đoàn, nữ công và tham gia các sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục
thể thao.
f. Được hưởng một số các quyền lợi khác như: Chủ động quyết định
trong các công việc bảo hiểm mà mình được giao, có thu nhập không bị giới
hạn.
III. PHÂN BIỆT GIỮA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VỚI ĐẠI LÝ BẢO
HIỂM NHÂN THỌ
Dựa vào tính đặc trưng cơ bản của bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm
nhân thọ mà đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và đại lý bảo hiểm nhân thọ cũng
có những hình thức hoạt động, tiếp xúc khách hàng thu phí bảo hiểm, theo
dõi, thụ lý hồ sơ giải quyết bồi thường cũng có khác nhau.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
19
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
- Đại lý bảo hiểm nhân thọ: một loại hình bảo hiểm qua đó Công ty bảo
hiểm cam kết sẽ trả một số tiền theo thoả thuận ghi trong hợp đồng, khi có sự
kiện bảo hiểm như quy định trong hợp đồng xảy ra liên quan đến sinh mạng
và sức khoẻ con người như sống đến thời hạn nhất định, ốm đau, thương tật,
nằm viện, chi phí chăm sóc, chết do mọi nguyên nhân. Hoạt động của đại lý
chủ yếu là hoạt động cá nhân riêng lẻ. Phí bảo hiểm theo tháng, quý, năm, 1
vài năm… hoặc cả hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm nhân thọ không thay đổi
trong suốt quá trình của hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Các hợp đồng bảo
hiểm còn hiệu lực. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là dài hạn, trung hạn…
không có ngắn hạn: 1 vài ngày, vài tháng, 1 năm… Nên khách hàng phải có
tài chính ổn định thường xuyên. Đồng thời khi tham gia loại hình bảo hiểm
này người ta có thể hiểu được như là một hình thức tiết kiệm tiền, có lãi, và
được bảo hiểm theo một số điều khoản cam kết, kết thúc hợp đồng sẽ nhận
được tiền của mình đóng góp vào. Đại lý bảo hiểm nhân thọ sẽ thu phí định
kỳ: tháng, quý, năm… ổn định theo thoả thuận đã cam kết.
Nhưng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ có tính chất hoạt động khác hơn: vì
bán sản phẩm bảo hiểm là vô hình người mua không dễ gì cảm nhận được sản
phẩm mình định mua như: chất lượng, độ bền… yêu cầu đại lý có tính chuyên
nghiệp cao, gây lòng tin. Hợp đồng bảo hiểm cam kết chỉ khi nào xảy ra sự
kiện bảo hiểm thì khách hàng mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Còn
không xảy ra thì không được hưởng.
Phí bảo hiểm phi nhân thọ được tính theo thời hạn bảo hiểm thường là 1
năm, 1 vài ngày, từng chuyến hàng. Đối tượng tham gia bảo hiểm có thể là tổ
chức, cá nhân. Phí có thể thay đổi không cố định, có thể thay đổi của các năm
tiếp theo như có sự thay đổi các điều kiện bảo hiểm, phụ thuộc vào mức độ
rủi ro. Nếu người tham gia bảo hiểm giới hạn phạm vi bảo hiểm vào 1 vài rủi
ro không tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ xem xét giảm bớt phí và ngược
lại, nếu mở rộng phạm vi bảo hiểm thêm một số rủi ro phụ khác thì phí bảo
hiểm sẽ tăng lên.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
20
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như: tài sản, trách nhiệm dân sự giữa
người bảo hiểm - người được bảo hiểm và đối với người thứ ba có liên quan
tới rủi ro bảo hiểm thì đều có mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi
thường những thiệt hại.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
21
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ
I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ
1. Lịch sử hình thành Công ty bảo hiểm Phú Thọ
Công ty bảo hiểm Phú Thọ thành lập vào cuối năm 1980, bắt đầu hoạt
động năm 1981 thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh trên lĩnh vực Bảo hiểm
nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Với hơn 25 năm hoạt động Bảo hiểm Phú Thọ đã đạt được những kết
quả như sau:
1.1. Phát triển nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu Bảo hiểm của đời sống và
sản phẩm, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước
Từ khi mới thành lập Công ty Bảo hiểm Phú Thọ tiến hành 2 nghiệp vụ
bảo hiểm là Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trên các phương tiện vận tải
công cộng và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người
thứ 3 với doanh thu còn rất nhỏ bé, khả năng tài chính còn chưa vững chắc,
tầm phục vụ còn hạn hẹp. Đến những năm gần đây, khi nước ta chuyển sang
nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Nhà nước được giao vốn, tự chủ về
tài chính, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gia tăng, đời sống nhân dân không
ngừng được cải thiện, Bảo Việt Phú Thọ đã phát triển thêm nhiều loại hình
Bảo hiểm mới, phục vụ nhu cầu của sản xuất và đời sống của nhân dân.
Cuối năm 1996 Bảo Việt Phú Thọ bắt đầu đưa các loại hình bảo hiểm
nhân thọ lần đầu tiên phục vụ nhu cầu Bảo hiểm của nhân dân. Đến nay Bảo
hiểm nhân thọ đã phát triển nhanh chóng và được nhiều người dân trong tỉnh
quan tâm, tham gia.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, bảo toàn và phát triển
vốn nhà nước, Bảo Việt còn tiến hành một số nghiệp vụ nhằm thực hiện
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
22
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nhiệm vụ chính trị của nhà nước như: Bảo hiểm cây lúa, cây công nghhiệp,
vật nuôi, bảo hiểm lao động cho người nông dân, bảo hiểm học sinh…
Đến năm 2000 cùng với chủ trương của Tổng Công ty và sự phát triển
lớn mạnh, Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã tách ra thành hai Công ty; Công ty
bảo hiểm Nhân Thọ hoạt động trên lĩnh vực nhân thọ và Công ty Bảo hiểm
Phú Thọ hoạt dộng trên lĩnh vực phi nhân thọ.
Đến nay Bảo Việt Phú Thọ tiến hành trên các nghiệp vụ Bảo hiểm
thuộc hầu hết các lĩnh vực khác nhau như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con
người và bảo hiểm trách nhiệm.
1.2. Các nghiệp vụ bảo hiểm chính
Bao gồm:
- Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa
- Bảo hiểm thân tàu (tàu biển, tàu sông, tàu đánh cá)
- Bảo hiểm trách nhiệm các chủ xe cơ giới và thân xe
- Bảo hiểm thuỷ thủ thuyền viên
- Bảo hiểm tai nạn hành khách
- Bảo hiểm tai nạn lái xe và phụ xe và người ngồi trên xe
- Bảo hiểm tai nạn khách du lịch
- Bảo hiểm tai nạn con người kết hợp 03 điều kiện : A, B,C
- Bảo hiểm toàn diện học sinh
- Bảo hiểm cho người đình sản
- Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
- Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt
- Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động
- Các loại bảo hiểm khác.
Tóm lại: Mọi nhu cầu bảo hiểm của các tầng lớp dân cư, các thành phần
kinh tế, các chủ đầu tư nước ngoài đề được Bảo Việt Phú Thọ đáp ứng bằng
các hình thức bảo hiểm thích hợp góp phần quan trọng vào việc phát triển thị
trường bảo hiểm ở Việt Nam.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
23
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.3. Cung cấp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả
kinh tế cao
Từ các quỹ dự phòng Bảo hiểm tạm thời nhàn rỗi, Bảo Việt đã đầu tư
trở lại cho nền kinh tế hàng ngàn tỷ đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xác định tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đối với một Công ty Bảo
hiểm, Bảo Việt Phú Thọ đã chú trọng củng cố hoạt động đầu tư, lựa chọn hình
thức và biện pháp đầu tư thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo an
toàn. Bảo Việt thường xuyên tham gia đấu thầu trái phiếu kho bạc Nhà nước,
cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp vay theo quy định của Nhà nước,
tham gia góp vốn hợp đồng, hợp tác kinh doanh…
Việc tham gia liên doanh và cổ phần với 11 công ty thuộc các lĩnh vực
khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, du lịch và dịch vụ… với tổng
vốn hàng chục tỷ đồng đã góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư,
tăng sức mạnh tài chính, tăng khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh
doanh của nhiều ngành kinh tế.
Hoạt động đầu tư tài chính đang thực sự góp phần vào phát triển kinh tế
đất nước mang lại thu nhập lớn và đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển
của Bảo hiểm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.
1.4. Doanh thu tăng nhanh, bồi thường kịp thời góp phần ổn định sản
xuất và đời sống
Liên tục trong những năm trở lại đây ngay cả khi nước ta chịu ảnh
hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực châu Á, Công ty Bảo hiểm Phú
Thọ vẫn có tốc độ tăng trưởng cao. Mặc dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các
công ty ngoài hệ thống Bảo Việt trên thị trường nhưng với việc liên tục phát
triển mở rộng các loại hình Bảo hiểm mới, nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng, Bảo Việt Phú Thọ đã thu hút ngày càng đông các đơn vị và cá
nhân tham gia bảo hiểm. Doanh thu phí Bảo hiểm các năm từ 2002 đến 2004
đều tăng từ 6% đến 16% đặc biệt trong năm 2003 doanh thu tăng 25%.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
24
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Việc bồi thường cho các đối tượng bảo hiểm không may bị thiên tai, tai
nạn bất ngờ gây thiệt hại đã được giải quyết nhanh chóng, chất lượng phục vụ
ngày càng được nâng cao. Đến nay các thủ tục đòi bồi thường của khách hàng
đã được đơn giản hoá, thời gian giải quyết được rút ngắn (nhất là trong Bảo
hiểm học sinh, Bảo hiểm con người chỉ từ 7 đến 14 ngày.
Trong nhiều năm qua Công ty bảo hiểm Phú Thọ giải quyết bồi thường
hàng chục tỉ đồng cho các thiệt hại thuộc trách nhiệm giải quyết hàng năm
bao gồm hàng trăm vụ thiệt hại về ô tô, hàng chục nghìn vụ thiệt hại về người.
Nhiều đơn vị cơ quan, xí nghiệp nếu không tham gia bảo hiểm sẽ gặp
nhiều khó khăn phục hồi sản xuất. Nhiều cá nhân do có tiền chi trả Bảo hiểm
mà đã yên tâm sớm khắc phục khó khăn ổn định đời sống và sản xuất. Hoạt
động bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã giúp cho ngân sách Nhà
nước không phải chi nhiều khoản tiền lớn do thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra.
Ngoài việc chi bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong
nhiều năm qua Bảo Việt Phú Thọ đã thường xuyên tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng về việc đề phòng và hạn chế tổn thất, thường
xuyên phối hợp với các ban ngành như ban an toàn giao thông tỉnh, ngành
giao thông, ngành giáo dục, ngành công an, tỉnh đoàn thanh niên… Tổ chức
tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn đã chi hàng trăm triệu đồng
cho công tác phòng ngừa hạn chế tai nạn. Ngoài ra Công ty bảo hiểm Phú Thọ
còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác như "quỹ đền ơn đáp nghĩa",
"Quỹ người nghèo", ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
1.5. Tạo nhiều công ăn việc làm, đời sống cán bộ ổn định và ngày
càng được nâng cao
Cùng với việc không ngừng tăng trưởng và phát triển mọi mặt, đội ngũ
cán bộ công nhân viên của công ty được tăng thêm không ngừng từ buổi đầu
mới thành lập có 3 cán bộ đến nay đội ngũ đã có trên 30 cán bộ công nhân
viên và hàng trăm cán bộ đại lý khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, hầu hết chị
em còn trẻ độ tuổi bình quân trên 30, được đào tạo cơ bản, nhiệt tình hăng say
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×