Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

SEMINAR (CHUYÊN đề VI SINH THÚ y) VIRUS cúm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.93 MB, 15 trang )

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

ĐỀ TÀI: VIRUS
GIẢNG VIÊN:

CÚM


VIRUS CÚM
• I. LỊCH SỬ:
A.HIRSD
1881_1886

W. SMITH
C.ANDREW
P.LAIDPOW
1933

T.FRANCIS
T.MAGILL
1940

Phát hiện
bệnh lâm
sàng

Xác định
được
virus cúm
A


Phát hiện
virus cúm
B

R.TAYLOR
1949

Phát hiện
virus cúm
C


II. CẤU TẠO HÌNH THÁI:
• Tính chất chung:
- Gồm những virus ARN một sợi,thuộc họ Orthomyxoviridae,
kích thước 80-120nm.
- Virus có vỏ đa hình thái, thường có hình cầu với cấu trúc xoắn,
đôi khi cũng thấy dạng sợi dài đến vài micromet.


• Bề mặt virus có 2 loại gai mọc nhơ ra:hemaglutinin(H) và
neuraminidaza(N).Gọi là hemaglutinin vì virus gây ngưng kết
hồng cầu của một số lồi.
• -Gai H dài 10nm gồm 3 tiểu đơn vị glycoprotein giống nhau gộp
lại(trime).Mỗi tiểu đơn vị cấu tạo gồm 2 chuỗi polypeptit kí hiệu
là HA1 và HA2,gắn với nhau bởi cấu nối đisunphua.
• Xen giữa các gai H là các gai N hình nấm.Đầu gai có cấu tạo
hình hộp do 4 tiểu đơn vị có dạng như hình cầu giáp nối với nhau
mà thànhIII. PHÂN LOẠI:
• Gồm 3 typ:
- Influenzavirus A(cúm A)
- Influenzavirus B(cúm B)
- Influenzavirus C(cúm C)
Trong đó: Influenzavirus A bao gồm các virus cúm ở người và
tất cả các virus cúm trong thú y như: virus cúm heo ( phân lập
năm 1931 ở Mỹ), virus cúm ngựa ( 19556, Praha), virus dịch
tả gà cổ điển ( phân lập năm 1955).
Loại B và C thường tương ứng với 1 số dịch cúm ở người, mặc
dù C đã được phân lập từ heo ở Trung Quốc trong lò mổ.


IV. ĐẶC TÍNH LÍ HĨA:
• Nhạy cảm với nhiệt độ 56 C, trong 30 phút, khơ, chất hịa tan
lipid, acid (pH= 3) và chất sát trùng.
• Khơng tồn tại trong ngoại cảnh ổ dịch cúm do đó chỉ tồn tại
khi lây lan qua thú mẫn cảm chưa có miễn dịch.
• Virus được lan truyền qua các sol khí khi con vật thở,lan theo
dòng nước hoặc do tiếp xúc trực tiếp.


• Các con đường truyền bệnh:


V. MIỄN DỊCH:
• Kháng thể có thể được phát hiện bằng phản ứng HI hoặc trung
hòa virus (VN) sau khi nhiễm virus khoảng 7 ngày ,đạt đỉnh cao
nhất vào tuần thứ 3.Miễn dịch có thể kéo dài 18 tháng.Thường

miễn dịch khơng bền do kháng ngun virus phức tạp,dể biến
đổi.
• Với cúm gia cầm :ở việt nam đang sản xuất FLUVAX do cơng
ty VABIOTECH.
• Với cúm heo:VN đã sản xuất vacxin diệt cúm heo
A/H5N1 : IVACFLU


VI. KÍ CHỦ:
• Influenza A,B,C đã được báo cáo ở trên người. Influenza A
trong các gia súc khác và loài cầm.
Influenza A hữu nhũ:

Influenza A gia cầm:

Gây các đại dịch lớn ở người, heo,
ngựa.
Đơi khi xảy ra ở chó, trâu bò, linh
trưởng hoặc loại chân vây.

Một số giới hạn ở gà tây hoặc gà
con. Một số khác gây bệnh cho gà
con, gà tây, ngỗng, vịt.


• Ở lợn: Giống như bệnh cúm ở người, virus làm giảm
sức đề kháng nên heo dễ bị kế phát gây viêm khí
quản- phổi.• Ở gia cầm:
• Virus lây lan mạnh trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt
độ lạnh. Virus cúm cư trú trên các lồi thủy cầm di cư
như: cị ngỗng trời, vịt trời... nên khả năng lây lan bệnh
rất rộng và khó kiểm sốt.


VII. NI CẤY:
• Các Influenza virus thường phát triển với số lượng
lớn trong xoang allantoic của phôi gà 10 ngày
tuổi,không làm chết phơi.Một số chủng phân lập có
thể phát triển trên tế bào 1 lớp nhưng virus đạt số
lượng ít và làm mất độc lực virus nếu ni cấy về
sau.Ngồi ra phơi trứng cịn được dùng phân lập virus
và điều chế kháng nguyên virus chuẩn hoặc vacxin.VIII. CHUẨN ĐỐN:
- Kết hợp chuẩn đốn lâm sàng và phân lập virus.
- Phương pháp huyết thanh học: dùng phản ứng HI.
Phương pháp rất nhạy và phổ biến hiện nay là xác định ARN
bằng phản ứng RT-PCR.


THANK YOU VERY MUCH
×