Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

PHƯƠNG PHÁP TIÊM và mổ KHÁM THÚ THÍ NGHIỆM (THỰC HÀNH VI SINH THÚ y) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (438.56 KB, 12 trang )

PHƯƠNG PHÁP TIÊM VÀ MỔ
KHÁM THÚ THÍ NGHIỆM


MỤC ĐÍCH TIÊM THÚ THÍ NGHIỆM:Phát hiện và phân lập một số vi
sinh vậtChẩn đoán độc lực, độc tố vi sinh
vật
Thu hoạch các sản phẩm sinh học
Chuẩn bị huyết thanh miễn dịch
(ngưng kết, trung hòa, kết tủa …)


CHUẨN BỊ THÚ, DỤNG CỤ VÀ
CHẤT TIÊMThú thí nghiệm (chuột bạch, chuột lang,
thỏ …)Ống tiêm, kim, pince
Bông, cồn sát trùng
Chất tiêm: huyễn dịch vi khuẩn


KỸ THUẬT TIÊM

Cách cố định thú bằng
tay


KỸ THUẬT TIÊM
Tiêm tónh mạch
Tiêm dưới da
Tiêm bắp
Tiêm xoang bụng
Tiêm trong da

Tiêm não


KỸ THUẬT TIÊM

Vị trí tiêm xoang
bụng


PHƯƠNG PHÁP MỔ KHÁM THÚ THÍ
NGHIỆM

Phiết kính,
nhuộm Gram
Gan

Dạ dày

Tim
LẤY BỆNH
PHẨM
PHÂN LẬP
VI SINH VẬT

Ruột
Bàng quang

PhổYêu cầu của bài:

- 2 SV một con chuột
- Biết cách tiêm các đường tiêm
- Biết phương pháp mổ khám
- Biết cách lấy bệnh phẩm nuôi cấy
trên các môi trường

- Lấy bệnh phẩm nghi ngờ phiết kính
nhuộm Gram và quan sát mẫu

- Ghi chú lại công việc đã làm trong buổi
học để viết bài thu hoạch cho suốt quá

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý
THEO DÕI BÀI HỌC×