Tải bản đầy đủ (.ppt) (4 trang)

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (VI SINH THÚ y SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.01 KB, 4 trang )

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
Clos. welchii


Clos.perfringens

Clos. welchii
Phổ biến: khơng khí, đất, bụi, phân bón cây,
nước hồ, sơng ..đường ruột bình thường
Phân lập vi khuẩn từ sữa, phomat, thực phẩm
đồ hộp, thịt tươi, sị…
Khơng tiên mao, tạo giáp mơ, vi hiếu khí
Dung huyết thạch máu (Stap. aureus)
5 type (A, B…E.), type A: trong đất, ruột
Kháng nguyên: O, K


Clos. welchii
• Các độc tố chính
• α: type A, men phospholipase C: dung huyết, hoại tử
và gây chết
• β: type B,C và E: viêm đường ruột, mất màng nhày
niêm mạc): trâu bị, dê cừu và người


• ε: Type B, D. gây hoại tử, thần kinh, tổn thương nội
mạc mạch quản (não, thận)
• κ (kappa toxin): men phân giải protein
• Enterotoxin: Type A, không ổn định nhiệt, kháng
trypsin, viêm ruột cừu (phổ biến)×