Tải bản đầy đủ (.pptx) (21 trang)

Biện pháp quản lý cung dịch vụ ăn nhanh của KFC trên địa bàn hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.97 MB, 21 trang )

BÀI THẢO LUẬN
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ
Đề tài: “Biện

pháp quản lý cung dịch vụ
ăn nhanh của KFC trên địa bàn Hà Nội”
Nhóm 11
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CUNG DỊCH VỤ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CUNG DỊCH VỤ ĂN NHANH
CỦA KFC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CUNG DỊCH VỤ
ĂN NHANH CỦA KFC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI


I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CUNG DỊCH VỤ
1.1. Khái niệm và đặc điểm quá trình cung ứng dịch vụ
Sản phẩm dịch
vụ
Thời gian, khơng
gian xác định

Cung dịch vụ
Có khả năng và
sẵn sàng bán1.1.2. Đặc điểm quá trình cung ứng dịch vụ

Cung ứng dịch vụ thường được thực hiện bởi
các nhà sản xuất ra sản phẩm dịch vụ độc lập
Quá trình cung ứng gồm nhiều công đoạn
Được tổ chức theo nhiều phương thức khác nhau
Cung dịch vụ thường có khả năng hữu
hạn
Thể hiện ở 3 trạng thái


1.2. Nội dung quản trị quá trình cung ứng dịch vụ


1.2. Nội dung quản trị quá trình cung ứng dịch vụ
Ket-noi.com
Quản lý khả • Xây dựng và triển khai tốt chiến lược
Quản lý khả • Xây dựng và triển khai tốt chiến lược
năng cung
dụng cơ sở vật chất hiệu quả
năng cung • •Sử
Sử
dụng cơ sở vật chất hiệu quả
ứng

luyện, đào tạo nhân viên chéo nhau
ứng
•Huấn
Huấn luyện, đào tạo nhân viên chéo nhau


• •Giá cả DV cung ứng
Giá cả DV cung ứng
• •Giá cả DV liên quan
Giá cả DV liên quan
phí
sản
xuất
kinh
doanh
Các nhân tố • •Chi
Chi
phí
sản
xuất
kinh
doanh
Các nhân tố
ảnh hưởng
ảnh hưởng • • Cạnh
Cạnhtranh
tranhtrên
trênthị
thịtrường
trường
• •Kỳ vọng của nhà cung ứng
Kỳ vọng của nhà cung ứng
• •Tình trạng cơng nghệ trong dịch vụ
Tình trạng công nghệ trong dịch vụ1.3. Quản lý chất lượng dịch vụ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CUNG DỊCH
VỤ ĂN NHANH CỦA KFC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI


2.1. Giới thiệu về hệ thống ăn nhanh KFC

- KFC chuyên về các
sản phẩm gà rán
và nướng, với các
món ăn kèm theo

các
loại
sandwiches
chế
biến từ thịt gà
tươi.


2.1. Giới thiệu về hệ thống ăn nhanh KFC

Gần 20.000 nhà hàng KFC
tại 118 quốc gia
Việt Nam 140 nhà hàng, Hà Nội 24 nhà
hàng2.2. Đặc điểm của cung dịch vụ
ăn nhanh
• Cung ứng dịch vụ đồ ăn nhanh được thực hiện
bởi các nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ độc lập
và mang tính cạnh tranh cao.
Hiện nay có rất nhiều
nhãn hiệu đồ ăn nhanh
cùng tham gia vào thị
trường


2.3. Thực trạng quản lý khả năng dung dịch vụ ăn nhanh của KFC
trên địa bàn Hà Nội
2.3.1. Quản lý khả năng cung dịch vụ


2.3. Thực trạng quản lý khả năng dung dịch vụ ăn nhanh của KFC
trên địa bàn Hà Nội
2.3.1. Quản lý khả năng cung dịch vụ


Đánh giá, nhận xét về quản lý cung dịch vụ ăn nhanh
của KFC hiện nay
• KFC nắm bắt và tận dụng tốt xu thế tiêu dùng và số lượng dân cư
• Quy trình làm việc, cách chế biến, bài trí, sắp xếp nội thất của các cửa
hàng KFC cũng đã được quy chuẩn theo quốc tế qua mơ hình
Franchising


2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ ăn nhanh của KFC.

Tác động vi mơ
• Giá cả DV cung
ứng
- Giá cả tăng do nguồn
nguyên liệu bị cấm do
dịch cúm gia cầm
- KFC phải tạm thời ngừng
cung trong thời gian dịch
bệnh

Áp dụng khoa học
công nghệ
- Phát triển công thức
nổi tiếng của nhà sáng
lập Harland Sanders
- Không cần sử dụng
những cơng nghệ máy
móc q hiện đại
- Những máy móc, đồ
nấu nướng chun
dụng có cơng nghệ tiên
tiến.


2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ ăn
nhanh của KFC.
Tác động vĩ mô


2.3.2 Quản lý chất lượng dịch vụ ăn nhanh của KFC trên địa

bàn Hà Nội
Phân định rõ trách nhiệm và quyền
- Giám đốc nhà hàng phải báo cáo trực tiếp đến Giám đốc khu
hạn:
vực.
- Giám đốc nhà hàng được hỗ trợ bởi các Trợ lý giám đốc
- Trợ lý quản lý nhà hàng cũng giữ vai trị quan trọng
trong cơng việc quản lý hàng ngày của Giám đốc và Trợ
lý giám đốc.
- Đội dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo
chất lượng sản phẩm và dịch vụ khuyến mãi.
- Đội thực phẩm có nhiệm vụ đảm bảo những món
ăn phải mang đúng hương vị
Cơ cấu tổ chức thích ứng để thực hiện dịch vụ tại KFC


Việc phân định rõ quyền hạn giúp đảm bảo chất lượng và quản lý chất
lượng được hiệu quả

Thực hiện các biện pháp khắc phục, phịng
ngừa
Đánh giá nội bộ về tình trạng chất lượng dịch
vụ
Xem xét định kỳ của nhà quản trị và đề ra các biện
pháp cải tiến CLDV


2.4. Nhận xét về quản lý dịch vụ ăn nhanh của KFC
trên địa bàn Hà Nội
Thành công


- Phong cách dịch vụ : nhân viên thân
thiện, gần gũi với khách hàng
- Quản lý về cơ sở vật chất kỹ thuật
dịch vụ: trang thiết bị hiện đại có
tính năng cao, phù hợp với người sử
dụng
- Chất lượng đồ ăn: được đánh giá là
nhà hàng ngon với nhiều món đặc
sắc, hấp dẫn cả về hình thức và mùi
vị.
- Vệ sinh: sạch sẽ, đảm bảo

Hạn chế

- Trang thiết bị dụng cụ: thiếu tính
đồng bộ
- Trình độ nhân viên: trình độ
ngoại ngữ chưa cao, hạn chế
trong giao tiếp, giảm chất lượng
phục vụ


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CUNG DỊCH VỤ
ĂN NHANH CỦA KFC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI


Ket-noi.com
×