Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Văn nghệ năm 2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.03 KB, 1 trang )

(1)

BÀI 44: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG


KIẾN THỨC CŨ :


ΘĐịnh luật truyền thẳng ánh sáng:Trong một môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo
đường thẳng .(Ta chỉ xét trường hợp ánh sáng truyền xa mép các vật chắn sáng )


ΘHiện tượng phản xạ ánh sáng :


Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề nặt nhẵn.


Bề mặt nhẵn này có thể là mặt của một vật hay mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau .
ΘĐịnh luật phản xạ ánh sáng:


+Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới .
+ Góc phản xạ bằng góc tới.


BÀI MỚI


NỘI DUNG


1.Định nghĩa hiện tượng khúc xạ


ánh sáng.Khúc xạ là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi
phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách
hai giữa môi trường truyền sáng.


Hệ hai môi trường truyền sáng phân cách
bằng mặt phẳng được gọi là lưỡng chất
phẳng. Mặt phân cách giữa hai môi trường
là mặt lưỡng chấtPhát biểu định nghĩa ?
Vẽ hình:


2. Định luật khúc xạ ánh sáng:a) Thí Nghiệm:


Trên một tấm kính mờ,đặt một bán trụ D bằng chất
rắn trong suốt, trên kính có đặt thước chia độ C
Chịếu một tia sáng SI là là trên mặt phẳng tấm kính
(I là tâm của bán trụ), thí nghiệm cho thấy có tia
khúc xạ đi trong khối bán trụ. Gọi NN’ là pháp tuyến
tại I của mặt phẳng lưỡng chất.


 Hình vẽ:


Qua nhiều lần thí nghiệm người ta đo được:


X ác định: tia tới , tia khúc xạ,
góc tới, góc khúc xạ , mặt phẳng
tới.?


Nhận xét kết quả đo trên.?
i 200 300 500 700


r 130 19.50 310 390


b) ĐỊNH LUẬT:+Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
+ Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp
tuyếntại điểm tới.


+Đối với hai môi trường trong suốt nhất
định, tỉ số giữa Sin của góc tới và Sin của góc
khúc xạ là một hằng số
: Sini/Sinr = n = Hằng số
Hay Sini =n Sinr


(n tuỳ thuộc môi trường khúc xạ và môi
trường tới )


Nếu n >1:Có phải i tỉ lệ với r


khơng?---Lập tỉ số
Sini / Sinr.


Nhận xét kết quả?


Phát biểu định luật ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×