Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Tải Kế hoạch bài dạy môn GDCD mô đun 3 THPT - Giáo án minh họa Giáo dục công dân module 3 THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.77 KB, 3 trang )

(1)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY


TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (tiết 1)
GDCD 12


Thời lượng: 02 tiết
Giáo viên:


I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng


lực YCCĐ (STT của YCCĐ)


NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
năng lực phát


triển bản thân,
điều chỉnh hành
vi đạo đức, hành


vi pháp luật


Nêu được KN, bản chất của PL 1


Mối quan hệ giữa PL với đạo đức. 2


Hiểu được vai trò của pl đối với Nhà nước, xh và công dân 3
NĂNG LỰC CHUNG


Năng lực giao tiếp
và hợp tácNắm được công việc cần thực hiện để hồn thành các nhiệm vụ
của nhóm.


Giải quyết vấn đề


Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề;
biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn
đề.


PHẨM CHẤT CHỦ YẾU


Trách nhiệm Nâng cao ý thức tôn trọng PL; tự giác sống, học tập và luôn xử
sự theo quy định của PL


Nhân ái Có ý thức tìm hiểu, trân trọng vẻ đẹp của con người lao động,
biết yêu thương đồng cảm với những cảnh ngộ khổ đau trong
cuộc sống.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


- SGK, SGV GDCD 12; Bài tập tình huống 12, bài tập trắc nghiệm GDCD 12; Tài liệu dạy học
theo chuẩn kiến thức kỹ năng mơn GDCD 12.


- Tình huống pháp luật liên quan đến nội bài học.
- Hiến pháp 2013.


- Tích hợp luật: ATGT, Luật hơn nhân và gia đình.(2)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


Hoạt động
học
(Thời gian)
Mục tiêu
(STT YCCĐ)


Nội dung dạy học
trọng tâm


PP/KTDH
chủ đạo


Phương án đánh giá


Hoạt động 1:
Khởi động


(1) GV cho Các em xem một
số hình ảnh công dân chấp
hành pháp luật giao thông
đường bộ.


Hỏi: Em có nhận xét gì về
hành vi của những người
tham gia giao thông trong
bức tranh đó


Đàm thoại
gợi mởPhương pháp: Vấn đáp
Cơng cụ: Câu hỏi


Hoạt động 2:
Hình thành
kiến thức


(1)
(2)
(3)


- Tìm hiểu KN Pháp luật.
- Tìm hiểu các đặc trưng cơ
bản của pháp luật


- Bản chất xã hội của pháp
luật


- Đàm thoại
gợi mở
- Kĩ thuật sơ
đồ tư duy
- Kĩ thuật làm
việc nhóm


Phương pháp: Vấn đáp
Công cụ: Câu hỏi


Hoạt động 3:
Luyện tập(1)
(2)
(3)


GV tổ chức cho HS làm bài
tập 4, trang 14 SGK.


- GV đưa ta tình huống có
câu hỏi trắc nghiệm.


- HS làm bài tập và câu hỏi
trắc nghiệm theo nhóm(4
nhóm).


DH Giải quyết
vấn đề. DH
theo nhóm


Phương pháp: Vấn đáp
Cơng cụ: Câu hỏi


Hoạt động 4:
Tìm tòi và
mở rộng


(2)
(3)


- Trong cuộc sống hàng


ngày em đã chấp hành pháp
luật như thế nào ? Lấy một
vài ví dụ mà em đã thực
hiện đúng pháp luật ?
- Nêu những việc làm tốt,
những gì chưa làm tốt ? Vì
sao ?


- Hãy nêu cách khắc phục


DH Giải quyết
vấn đề. DH
theo nhóm


Phương pháp: Đánh giá
sản phẩm học tập của
HS(3)

những hành vi chưa làm tốt.
- Hãy nêu nhận xét của em
về chấp hành pháp luật tốt
của các bạn trong lớp và
một số người khác mà em
biết.


- GV cung cấp địa chỉ và
hướng dẫn HS cách tìm văn
bản pháp luật trên mạng
Internet.- HS sưu tầm 1 số ví dụ về
pháp luật như: Luật Hình
sự, Luật Hơn nhân và Gia
đình,...


III. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học
1. Câu hỏi (tự cho câu hỏi)


2. Bảng kiểm


Yêu cầu Xác nhận


Khơng


Có chấp hành tín hiệu đèn giao thơng khơng


Có đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện khơng
Có chạy chở 3 khi đi xe hay khơng


Có làm những việc tốt liên quan đến PL khơng


Có phát hiện và tố giác các hành vi phạm pháp hay
không

Dành cho giáo viên c
Tài liệu.
m: Tài liệu dành cho giáo viên

×