Tải bản đầy đủ (.ppt) (44 trang)

Bai 26 song chet mac bay, nguyet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.85 MB, 44 trang )

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
NGỮ VĂN 7


KIỂM TRA BÀI CŨ
Hoài Thanh viết:
“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta
khơng có, luyện những tình cảm ta sẵn có.”
Bằng hiểu biết của mình, em hãy giải thích và
tìm một dẫn chứng thơ văn để chứng minh ý
kiến trên.


Văn bản:
SỐNG CHẾT MẶC BAY(Phạm Duy Tốn)


I. ĐỌC – CHÚ THÍCH

NỘI
NỘI
DUNG
DUNG
BÀI
HỌC

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

III. TỔNG KẾTI. ĐỌC – CHÚ THÍCH
1. Đọc

Đọc to, rõ ràng. Chú ý:
- Cảnh dân phu hộ đê cần đọc với
giọng khẩn trương, lo lắng, xúc động.
- Cảnh quan nha hộ đê thì cần đọc
với giọng châm biếm, mỉa mai...I. ĐỌC – CHÚ THÍCH
2. Chú thích
a. Tác giả

Giới thiệu đôi nét về tác giả
Phạm Duy Tốn?

Nhà văn Phạm Duy
Tốn


(1883 - 1924)

Quê: Hà Tây
(nay là Hà Nội)


Phạm Duy
Tốn

Phạm Duy Tốn viết văn không nhiều nhưng
ông vẫn được đánh giá là một nhà văn có
ảnh hưởng quan trọng với nền văn học
Việt Nam thời kì đầu hiện đại hóa; là một
trong số ít người có thành tựu đầu tiên về thể
loại truyện ngắn hiện đại.
Ông là một trong những cây bút tiên phong mở lối
cho giai đoạn thành tựu rực rỡ của nền văn học Việt
Nam cách tân giai đoạn sau này.
Các tác phẩm của Phạm Duy Tốn thường có khuynh
hướng hòa nhập vào xã hội hiện thực rất rõ ràng,
sâu sắc.
Bực mình (1914)

Tác phẩm
chính

Sống chết mặc bay
(1918)
Con người Sở Khanh
(1919)
Nước đời lắm nỗi
(1919)...


Phạm Duy Tốn là một nhà văn xuất sắc;

một nhà báo sắc sảo.
Ngồi tên thật, Phạm Duy Tốn cịn xuất
hiện với bút hiệu Thọ An.


Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY

I. ĐỌC – CHÚ THÍCH

2. Chú thích
b. Văn bản
- Xuất xứ: In trên tập chí Nam Phong
- Hoàn cảnh sáng tác: năm 1918
- Thể loại: truyện ngắn

(Phạm Duy Tốn)


Truyện ngắn “Sống chết mặc bay” là
truyện ngắn hiện đại Việt Nam, được viết bằng
tiếng Việt hiện đại (chữ Quốc ngữ), in trên tạp chí
Nam Phong (1918).
“Sống chết mặc bay” được xem là tác
phẩm thành công nhất của Phạm Duy Tốn, là
bông hoa đầu mùa của truyện ngắn Việt Nam
hiện đại vì khi đó phong trào sáng tác chữ Quốc
ngữ mới bắt đầu.Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY
(Phạm Duy Tốn)

I. ĐỌC – CHÚ THÍCH

2. Chú thích
b. Văn bản
- Xuất xứ: In trên tập chí Nam Phong
- Hồn cảnh sáng tác: năm 1918
- Thể loại: truyện ngắn
- Phương thức biểu đạt: Tự sự + miêu tả + biểu cảm + bình luận
- Là bơng hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.
- Tóm tắt:


* Tóm tắt văn bản:
Gần một giờ đêm, mưa như trút, nước sông cứ cuồn cuộn
dâng lên, khúc đê phủ X núng thế sắp vỡ. Hàng trăm nghìn dân
phu vất vả, bì bõm dưới bùn, cố hết sức giữ gìn đê. Tình trạng
thật nguy kịch. Trống đánh, ốc thổi vơ hồi nhưng sức người
khơng định lại với sức trời. Tình cảnh thật thảm. Trong khi ấy,
quan cha mẹ cùng các nha lại giúp dân hộ đê đang chơi tổ tôm
cách chỗ đê vỡ khoảng bốn, năm trăm thước. Khơng khí trong
đình trang nghiêm. Quan phụ mẫu uy nghi nhàn nhã. Xung
quanh, vật dụng phục vụ quan sang trọng, đầy đủ. Quan vui vì
thắng bài liên tiếp. Đê vỡ, tiếng thét vang trời của dân, tiếng lũ
cuốn ào ào khiến mọi người trong đình giật nảy mình, nhưng

quan lớn điềm nhiên, chăm chú chờ đợi thắng bài. Lúc nước lũ
cuốn trôi nhà cửa, sinh mạng dân chúng cũng là lúc quan vui
sướng vì ù ván bài to nhất.


Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY
(Phạm Duy Tốn)

I. ĐỌC – CHÚ THÍCH

2. Chú thích
b. Văn bản
- Xuất xứ: In trên tập chí Nam Phong
- Hồn cảnh sáng tác: năm 1918
- Thể loại: truyện ngắn
- Phương thức biểu đạt: Tự sự + miêu tả + biểu cảm
- Là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.
- Tóm tắt:
- Bố cục:


Phần 1 (Từ đầu đến ... Khúc đê này hòng mất.)
Nguy cơ đê vỡ và sự chống đỡ của con
người.

Bố cục

Phần 2 (tiếp đến... Điếu, mày!)

Cảnh quan phủ và nha lại đánh tổ tơm khi đi
hộ đê.

Phần 3 (cịn lại)
Cảnh đê vỡ, nhân dân rơi vào tình cảnh
thảm sầu.


Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY
(Phạm Duy Tốn)

I. ĐỌC – CHÚ THÍCH

2. Chú thích
b. Văn bản
- Xuất xứ: In trên tập chí Nam Phong
- Hồn cảnh sáng tác: năm 1918
- Thể loại: truyện ngắn
- Phương thức biểu đạt: Tự sự + miêu tả + biểu cảm
- Là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.
- Tóm tắt:
- Bố cục:
- Từ khó


Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY


Phạm Duy Tốn
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Nguy cơ đê vỡ và sự chống
đỡ của người dân:


Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng
X thuộc phủ X xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, khơng khéo
thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì
thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn
lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh
trơng thật là thảm.
Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang
hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời vẫn mưa
tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ơi! Sức người
khó lịng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo
thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

Cảnh đê sắp vỡ được gợi tả bằng những chi tiết nào về không gian,
thời gian, địa diểm?


Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê
làng X thuộc phủ X xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi,
khơng khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ
thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới
bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột.

Tình cảnh trơng thật là thảm.
Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang
hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời vẫn mưa
tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ơi! Sức
người khó lịng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế
nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

- Thời gian: Gần một giờ đêm
- Không gian: Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá, trên
trời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn
cuộn bốc lên.
- Địa điểm: khúc đê làng X, thuộc phủ X.
- Tình trạng khúc đê: núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi,
không khéo thì vỡ mất.


Văn bản

SỐNG CHẾT MẶC BAY

1. Nguy cơ đê vỡ và sự
chống đỡ của người dân:

Phạm Duy Tốn

Tên sơng được nói cụ thể.
Các tên
chi
tiếtmuốn
đó phủ

Tác
giảlàng,
Nhưng
tên
- Thời gian: Gần một giờ đêm.
Đêm
tối, một
mưa
tohiểu
khơng
gợi
cảnh
chỉngười
được
ghiđọc
bằng

hiệu
nước
sơng
dâng
- Khơng gian: Trời mưa tầm tã, nước ngớt,
tượng
thế
chuyện
này
(X).câu
Điều
đónhư
thể

hiện
dụng
nhanh
nguy
sơng cuồn cuộn.
khơng
chỉ
ra
nào
?của
ý gìcó
tácxảy
giảcơ
? làm
ở mộtđê
nơi
mà có
vỡ.
- Địa điểm: Khúc đê làng X thuộc
thể là phổ biến ở
phủ X.
nhiều nơi lúc bấy
- Tình trạng khúc đê: Chỗ đê xung
giờ.
yếu nhất có nguy cơ bị vỡ.


- Hình ảnh của người dân hộ đê:
- Hàng trăm nghìn người, từ chiều đến một giờ đêm
hết sức giữ gìn.

- Kẻ thuổng, người cuốc, kẻ đội, kẻ vác, nào
đắp, nào cừ.
-Bì bõm dưới bùn lầy, lướt thướt như chuột lột.
- Âm thanh:
- Trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người
xao xác gọi nhau sang hộ.
 Miêu tả tập trung, liệt kê, sử dụng tính từ và
động từ mạnh dồn dập, hình ảnh so sánh
=> Khơng khí khẩn trương, nguy hiểm. Dân phu hộ
đê đang vật lộn căng thẳng chống chọi với sức nước,
trông họ thật thê thảm, nhốn nháo, nhếch nhác, sợ
hãi và bất lực.
Tác
giả
đã
sử
dụng
những
nét
đặc
sắc
nghệ
thuật
Tác
giả
đã
sử
dụng
những
nét

đặc
sắc
nghệ
thuật
Em

nhận
xét

về
khơng
khí

cảnh
tượng
Cảnh
người
dân
hộ
đê
được
miêu
tả
bằng
những
Em

nhận
xét


về
khơng
khí

cảnh
tượng
nào
để
miêu
tả
cảnh
hộ
đê
của
những
người
dân
Cảnh
người
dân
hộ đê
được
miêu
tả bằng
những
nào
để
miêu
tả
cảnh

hộ
đê
của
những
người
dân
hộ
đê
của
những
người
dân
phu
?
chi
tiết
nào?
hộ
đê
của
những
người
dân
phu
?
phu?
chi
tiết nào?
phu?×