Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

HÌNH ẢNH BỆNH đầu ĐEN (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.08 MB, 13 trang )

HÌNH ẢNH BỆNH
ĐẦU ĐEN
BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ

Gan viêm, xuất huyết lan tràn


BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ

Gan viêm, hoại tử như hoa cúc


BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ

Mầm bệnh gây viêm và là thành manh tràng dầy lên


Thành manh tràng tăng sinh và dầy lên rất nhiều


Thành manh tràng tăng sinh và dầy lên rất nhiều


Hoại tử và khô lại giống cái kéndân gian gọi là bệnh kén ruôt
×