Tải bản đầy đủ (.pptx) (66 trang)

Bệnh hô hấp mãn tính CRD (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.49 MB, 66 trang )

Chúng tơi đang tiến về phía
trước!

Bệnh hơ hấp mãn tính
(CHRONIC RESPIRATORY DISEASE – CRD)


TỔNG QUAN VỀ BỆNH CRD
Bệnh hơ hấp mãn tính và bệnh viêm xương –khớp trên gà do Mycoplasma gallisepticum (MG) and
Mycoplasma synoviae (MS) gây ra.
Đặc điểm của bệnh là thở khó, ho, chảy nước mũi ở gà. Gà tây thường gây viêm xoang. 
Bệnh có biểu hiện lâm sàng chậm, tiến trình bệnh dài
Mycoplasma gallisepticum (MG) cũng là nguyên nhân gây viêm túi khí nặng khi nó kết hợp với
những virus gây bệnh trên đường hô hấp khác và thường xuyên kết hợp với E. coli (CCRD)


TỔNG QUAN VỀ BỆNH CRD
Mô tả về bệnh

1905
bởi Dodd (Anh) dưới tên Epizootic pneumoenteritis

1935

1938

1943

1950

Delaplan và Stuart phân lập được từMarkham, Wong, Van Roekel,

Nelson đã mô tả một dạng cầu trực

Dickinson và Hinshaw đặt tên là

những phôi trứng bị CRD và gà bị

Olesiuk , nuôi cấy thành công, đưa vào

khuẩn liên quan đến bệnh Cỏyza

Infectious sinusitis trên gà tây

viêm xoang trên gà Tây

thành viên Mycoplasma spp.

Ở Việt Nam, năm 1975 Đào Trọng Đạt kiểm tra thấy kháng thể
kháng Mycoplasma trên nhiều đàn gà nuôi tập trung

Hoofdstuk


CĂN BỆNH
Mycoplasma

o Thuộc lớp Mollicutes; 
o Bộ Mycoplasmatales;

o  Họ Mycoplasmataceae;

•  Giống Mycoplasma.
Khoảng 22 lồi thuộc giống Mycoplasma  được biết có nguồn gốc từ gia cầm. Trong đó, 5 loài đã gây
bệnh cho gia cầm.


CĂN BỆNH

Hai loài  gây bệnh cho cả gà và gà tây là  

oM. gallisepticum (MG),  
oM. synoviae (MS).
Hai loài chỉ gây bệnh cho gà tây là 

oM. meleagridis (MM),  M. iowae (MI).
Loài  M. anatis (MA) gây bệnh trên vịt.

- Kích thước 300 – 800 nm
-Khơng có thành tế bào nhưng được bao
bọc bởi màng sinh chất.
- Có khả năng ngưng kết hồng cầu gà


SỨC ĐỀ KHÁNG

“ Thích” lạnh
 Phân chất tiết “bảo vệ”
 “Yếu ớt” khi sống một mình ở ngồi vật chủ
 Hầu hết các chất sát trùng đều có hiệu quả đối với MG như: phenol, formol, propiolactone,

methiolate.

Đề kháng với penicillin và thallious acetate ở nồng độ thấp (1/4000)


SỨC ĐỀ KHÁNG

o
o
o
Tồn tại trong phân gà 1 – 3 ngày ở 20 C, ở quần áo mỏng 3 ngày tại 20 C, 1 ngày ở 37 C.
o
Ở lò ấp, MG trong trứng gà giống bị nhiễm, sẽ bị bất hoạt ở 45,6  C trong 12-14 giờ trong quá trình sưởi ấm.
Trong xoang mũi người 24 giờ
Trên rơm, bông và cao su trong 2 ngày; trên tóc người trong 3 ngày ; và trên lơng trong 2-4 ngày .
Trong lịng đỏ trứng 18 tuần ở 37°C hay 6 tuần ở 20°C.


SỨC ĐỀ KHÁNG

Hoofdstuk


ĐỘNG VẬT CẢM THỤ
Trong tự nhiên Mycoplasma gallisepticum thường gây bệnh cho gà và gà tây. Gà mới nở mẫn cảm với bệnh nhất.
Trĩ, công, chim cút, vẹt Amazon, vịt, ngỗng…cũng bị bệnh

Cách lây lan:
 Tiếp xúc trực tiếp với gà bệnh
 Lây lan qua đường hô hấp

 Bệnh truyền qua trứng


Cách lây lan bệnh
Đường lây lan chính là tiếp xúc trực tiếp của gà mẫn cảm với gà và gà tây bị bệnh.
Sự nhiễm trùng còn được truyền qua trứng, vì thế nếu đàn gà bố mẹ bị nhiễm MG thì đàn con đã mang sẵn
mầm bệnh.
Ngồi ra, bệnh cịn lây lan qua bụi khí bị ơ nhiễm hay tiếp xúc với dụng cụ chăn nuôi bị ô nhiễm.
Sẽ không truyền qua trứng nếu căn bệnh chỉ tìm thấy ở đường hô hấp trên, trứng bị nhiễm bệnh do tinh trùng
bị ơ nhiễm hay lây từ túi khí. Tỷ lệ phân lập được MG từ tinh dịch của gà tây bị bệnh tự nhiên là 13 – 32%.


Nguyên nhân kế phát:
Colibacillosis (E. coli)
Tụ huyết trùng (Pasteurella multocida)
Streptococcus spp
Coryza (Haemophilus gallinarum)


Triệu chứng bệnh CRD

o Thời gian nung bệnh ở điều kiện thí nghiệm:
- Bệnh hơ hấp mãn tính khoảng 6 – 21 ngày

-

Bệnh viêm xoang gà tây từ 6 – 10 ngày.

oDưới điều kiện tự nhiên rất khó khăn để xác định một cách chính xác thời gian nung bệnh (bệnh mãn tính),
phụ thuộc vào sức đề kháng của gia cầm và điều kiện của mơi trường bên ngồi.Triệu chứng bệnh CRD

 Trên cơ quan hơ hấp:
-

Khị khè, thở khó, có âm rale

-

Chảy nước mắt, mũi. Có bọt khí ở mắt

-

Sưng mặt (đặc biệt là xoang dưới mắt, xoang mũi.)

-

Đau mắt

-

Ăn ít, gà ốm.


Triệu chứng bệnh CRD
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen

HoofdstukDepression


Hoofdstuk


Triệu chứng bệnh CRD

Hoofdstuk


Photo 2: In turkeys, swelling of the infraorbital sinuses could be associated with
MG infections.v

Photo: Dr Amine Fettah

Hoofdstuk


Conjunctivitis
Corneal opacity


Conjunctivitis, edema
(eyelid, periorbital)


Conjunctivitis SinusitisTriệu chứng bệnh CRD

Gà bị viêm khớp, đi khập khiễng
Gà đẻ giảm sản lượng trứng


Giảm sản lượng trứng


Photo 6: Egg shell abnormality: Fragile, altered shell surface. The abnormality is
confi ned to the top cone of the egg, up to approximately 2 cm from the apex.

Photo: Dr Amine Fettah

Hoofdstuk


Drop in Egg Production


×