Tải bản đầy đủ (.ppt) (53 trang)

Các thành phần của đơn vị hệ thống (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.85 MB, 53 trang )

Chương 4: Các
thành phần của
Đơn vị Hệ thống


Chương 4: Mục tiêu
Phân
Phânbiệt
biệtsự
sựkhác
khácnhau
nhaugiữa
giữacác
cácphong
phongcách
cách
khác
khácnhau
nhaucủa
củacác
cácđơn
đơnvịvịhệ
hệthống
thống

Phân
Phânbiệt
biệtcác
cácloại
loạibộ
bộnhớ


nhớ

Xác
Xácđịnh
địnhchip,
chip,thẻ
thẻadapter,
adapter,và
vàcác
cácthành
thànhphần
phần
khác
kháccủa
củamột
mộtbo
bomạch
mạchchủ
chủ


Mơtả
tảcác
cácloại
loạikhe
khecắm
cắmmở
mởrộng
rộngvà
vàthẻ

thẻadapter
adapter


Mơtả
tảcác
cácthành
thànhphần
phầncủa
củabộ
bộvivixử
xửlýlývà
vàlàm
làmthế
thế
nào
nàođể
đểhồn
hồnthành
thànhmột
mộtchu
chukỳ
kỳmáy
máy

Giải
Giảithích
thíchsự
sựkhác
khácbiệt

biệtgiửa
giửacác
cáccổng
cổngkết
kếtnối,
nối,cổng
cổng
song
song,
cổng
USB,
cổng
FireWire,

các
cổng
song song, cổng USB, cổng FireWire, và các cổngkhác
khác

Xác
Xácđịnh
địnhcác
cácđặc
đặcđiểm
điểmcủa
củabộ
bộvivixử
xửlýlýkhác
khácnhau
nhau

của
củamày
màytính
tínhcá
cánhân
nhântrên
trênthị
thịtrường
trườnghiện
hiệnnay
nay


Mơtảtảbus
bustác
tácđộng
độngnhư
nhưthế
thếnào
nàođến
đếntốc
tốcđộ
độxử
xửlýlý
của
củamáy
máytính
tính

Xác

Xácđịnh
địnhvà
vàmơ
mơtả
tảlàm
làmthế
thếnào
nàomột
mộtloạt
loạtcác
cácbit
bit
đại
diện
cho
dữ
liệu
đại diện cho dữ liệu

Xác
Xácđịnh
địnhthành
thànhphần
phầntrong
trongmáy
máytính
tínhdidiđộng
độngvà

các

cácthiết
thiếtbị
bịdidiđộng
động

Giải
Giảithích
thíchcách
cáchthức
thứccác
cácchương
chươngtrình
trìnhchuyển
chuyển
giao
giaotrong
trongvà
vàngồi
ngồibộ
bộnhớ
nhớ

Hiểu
Hiểuđược
đượclàm
làmthế
thếnào
nàođể
đểlàm
làmsạch

sạchmột
mộthệ
hệthống
thống
đơn
đơnvịvị
Next


Đơn vị hệ thống:
Đơn vị hệ thống là gì?


p. 184 Fig. 4-1

Là nơi có chứa các
thành phần điện tử của
máy tính được sử dụng
để xử lý dữ liệu, đơi
khi được gọi là khung
gầm

Next


Các đơn vị hệ thống
Thành phần phổ biến trong đơn vị hệ thống là gì?
power supply


Bộ xử lý
Bộ nhớ
Thẻ adapterdrive bays

Card âm
thanh
Video card

Cổng
Ổ dĩa
Nguồn cung
cấp

p. 185 Fig. 4-2

processor

ports


memory

video card

sound card

Next


Các đơn vị hệ thống
Bo mạch chủ là gì?


Bảng mạch chính
trong đơn vị hệ
thống
Có thẻ adapter,
chip xử lý, chip
nhớ
Cũng được gọi là
hệ thống bảng

p. 186 Fig. 4-3

NextCác đơn vị hệ thống
Một chip là gì?


Mảnh nhỏ của vật liệu bán dẫn trên mạch tích hợp
p. 186

Mạch tích hợp có chứa các đường kính hiển vi có khả
năng mang dịng điện
Chip được đóng góp để chúng có thể được gắn vào
một bảng mạch

Next


Bộ xử lý
Các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) là gì?
 Thơng

dịch và thực hiện
những hướng dẫn cơ bản
hoạt động một máy tính.

Bộ xử lý
ĐơnControl

vị kiểm sốt
Unit

 Đơn vị điều khiển chỉ đạo
và điều phối các hoạt động
trong máy tính
 Đơn vị số học logic (ALU)
thực hiện phép tính số
học, so sánh và hoạt động
hợp lý
 Cũngđược gọi là bộ xử

Đơn
vị logic
Arithmetic
số học
(ALU)
Logic
Unit
(ALU)

Hướng dẫn
thông tin
dữ liệu

Thiết bị

vào

Dữ liệu

Bộ nhớ

Thông tin

Thiết bị
xuất

Hướng dẫn
thông tin
dữ liệu

Thiết bị
lưu trữ
p. 187 Fig. 4-4

Next


Bộ xử lý
Một chu kỳ máy là gì?


Bốn hoạt động của CPU bao gồm một chu kỳ máy
Bước 1. Hướng
dẫn
Có được hướng dẫn

chương trình mục dữ liệu
từ bộ nhớ

Memory

Bước 2.
Giải mã

Bước 4. Lưu trữ

Dịch hướng dẫn
thành các lệnh

Viết kết quả vào bộ nhớ
Processor

ALU

Bước 3.

Control Unit

Thực hiện
Thực hiện lệnh

p. 188 Fig. 4-5

NextBộ xử lý
Pipelining là gì?CPU bắt đầu lấy lệnh thứ hai trước khi hoàn tất chu kỳ
máy để được hướng dẫn đầu tiên
Kết quả xử lý nhanh hơn

p. 189 Fig. 4-6

Next


Bộ xử lý
Những gì được đưa vào thanh ghi (Register)?


Khu vực lưu trữ tạm thời tốc độ cao chứa dữ liệu và
hướng dẫn
vị trí lưu trữ ở
nơi chỉ thị
được nạp
Lưu chỉ thị

lưu trữ dữ liệu
trong khi ALU

trong khi được giải mã
Lưu trữ kết quả


tính tốn

tính tốn

p. 189

Next


Bộ xử lý
Đồng hồ hệ thống?Điều khiển thời gian của tất cả các hoạt động máy tính
Tạo ra xung điện tử thường xuyên, khoảng chia, thiết lập
tốc độ hoạt động của các thành phần của hệ thống đơn vị
Hệ thống là đồng hồ
tốc độ. Hầu hết tốc độ đồng
Tốc độ xử lý cũng có thể
hồ là trong phạm
được đo trong hàng triệu
Mỗi đánh dấu là
vi gigahertz (GHz)
các hướng dẫn mỗi giây
một chu kì đồng hồ
(1GHz = một tỷ khoảng chia của
(MIPS)
hệ thống đồng hồ

mỗi giây)

Nhấn vào liên kết Web Link,
chương 4, nhấp vào Web Link
từ hướng bên trái, sau đó nhấp 
vào t
ốc độ đồng hồ dưới đây,
p. 189
chương 4

 

Next


Bộ xử lý
Xử lý nên chọn là gì?
 Các bộ vi xử lý nhanh hơn, máy tính đắt tiền hơn
Intel Processor

Desired Clock Speed

Itanium or Xeon 

1.3 GHz and up

Pentium family

3.0 GHz and up
2.4 GHz to 3.0 GHz

Up to 2.4 GHz

Celeron

p. 191 Fig. 4-7

2.2 GHz and up

Next


Bộ nhớ xử lý
Các hướng dẫn để lựa chọn một bộ xử lý?

p. 192 Fig. 4-8

Next


Bộ xử lý
Tản nhiệt, ống dẫn nhiệt, chất lỏng
làm mát?


Tản nhiệt– Là thành
phần các cánh làm nguội

cho bộ vi xử lý
Ống dẫn nhiệt – thiết bị nhỏ
hơn dành cho máy tính xách
tay
Chất lỏng làm mát sử dụng
một dịng chảy liên tục của chất
lỏng để chuyển nhiệt ra

p. 193 Fig. 4-9

Next


Bộ xử lý
Xử lý song song là gì?
Sử dụng nhiều bộ
xử lý đồng thời
để thực hiện một
chương trình
được nhanh hơn
Yêu cầu phần
mềm đặc biệt để
phân chia vấn đề
và cùng nhau
mang lại kết quả


p. 194 Fig. 4-10

Kiểm soát xử lý

Bộ xử lý 1

Bộ xử lý 2

Bộ xử lý 3

Bộ xử lý 4

Bộ nhớ

Bộ nhớ

Bộ nhớ

Bộ nhớ

Kết quả kết hợp

Next


Trình bày Dữ liệu trong máy tính
Máy tính trình bày dữ liệu thế nào?


Hầu hết các máy tính là kỹ thuật số

 Nhận ra chỉ có 2 trạng
thái: tắt hoặc rời rạc
 Sử dụng một hệ thống
nhị phân để nhận ra hai
trạng thái
 Sử dụng hệ thống số với
2 chữ số duy nhất: 0 và
1, gọi là bit (viết tắt của
chữ số nhị phân)

p. 194 Fig. 4-11

Next


Trình bày Dữ liệu trong máy tính
What is a byte?Tám bit được nhóm lại với nhau như một đơn vị
Provides enough different combinations of 0s and 1s
to represent 256 individual charactersCon số
Chữ hoa và
chữ thường
 Dấu chấm câu

 Khác

p. 195 Fig. 4-12

Next


Trình bày Dữ liệu trong máy tính
Ba hệ thống mã hóa phổ biến để trình bày dữ liệu?
ASCII-Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin
EBCDIC—Mã mở rộng và trao đổi hệ nhị phân, thập phân
Unicode—Mã hóa chương trình có khả năng đại diện cho tất cả thế
giới ngôn ngữ

p. 195 Fig. 4-13

ASCII

Symbol

EBCDIC

00110000
00110001
00110010
00110011


0
1
2
3

11110000
11110001
11110010
11110011

Next


Trình bày Dữ liệu trong máy tính
Ký tự chuyển đổi sang hình thức nhị phân và ngược lại như thế nào?
Bước 1.

Bước 2.

Người dùng nhấn
chữ D (Shift + D)
trên bàn phím

Bước 4.
Sau khi xử lý, các mã nhị phân
cho các ký tự được chuyển đổi
thành hình ảnh, và hiển thị trên
thiết bị đầu ra.


p. 196 Fig. 4-14

Một tín hiệu điện tử cho chữ
D được gửi cho đơn vị hệ
thống

Bước 3.

Các tín hiệu cho ký tự D
được chuyển đổi sang mã
nhị phân ASCII của nó
(01000100) và được lưu
trữ trong bộ nhớ để xử lý.
Next


Bộ nhớ
Bộ nhớ là gì?

Linh kiện điện tử lưu trữ
hướng dẫn, dữ liệu, và kết quả
Bao gồm một hoặc nhiều chip,
bo mạch chủ hoặc các bo
mạch khác
Mỗi byte được lưu trữ ở vị trị
chỉ định được gọi là một địa

chỉ. Tương tự như chỗ ngồi
trong phòng hòa nhạc

p. 196 Fig. 4-15

Next


Bộ nhớ
Đo lường Bộ nhớ?


Theo đơn vị byte có sẵn cho việc lưu trữ
Giới hạn
Kilobyte
Megabyte
Gigabyte
Terabyte

p. 197 Fig. 4-16

Tên viết tắt

Kích cỡ ước lượng

KB or K
MB
GB
TB


1000 bytes
1 triệu bytes
1 tỷ bytes
1 nghìn tỷ bytes

Next


Bộ nhớ
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)?
Các chip xử lý có thể
được đọc và ghi bởi
bộ xử lý
Hầu hết cá bộ
Cũng được gọi là nhớ RAM là dễ bay
bộ nhớ chính hay hơi, nó bị mất
lưu trữ chính
khi nguồn điện
của máy tính tắt

MT có nhiều RAM hơn,
làm việc nhanh hơn

p. 198

Next


Bộ nhớ
Làm thế nào để hướng dẫn chương trình chuyển giao trong và ngoài bộ nhớ RAM?

Bước 1. Khi khởi động MT, một số
tập tin hệ điều hành được nạp vào RAM
từ đĩa cứng. HĐH sẽ hiển thị giao diện
người dùng tren MT.
Bước 2. Khi bắt đầu trình duyệt web,
hướng dẫn của chương trình được nạp
vào RAM từ đĩa cứng. Cửa sổ trình
duyệt web sẽ hiển thị trên màn hình.

RAM

Hệ điều hành hướng
dẫn

Hệ thống giao diện
điều hành

Trính duyệt web
hướng dẫn

Cửa sổ trình duyệt
web

Chương trình xử lý
văn bản hướng dẫn

Cửa sổ chương trình
xử lý văn bản
RAM


p. 198 Fig. 4-17

Trình duyệt web hướng
dẫn chương trình được
xóa từ bộ nhớ RAM

Bước 3. Khi bắt đầu chương trình xử lý
văn bản, hướng dẫn của chương trính được
nạp vào RAM từ đĩa cứng. Chương trình
xử lý văn bản, cùng với trình duyệt web và
chỉ thị HĐH định vị trong RAM. Cửa sổ
chương trình xử lý văn bản được hiển thị
trên màn hình.

Bước 4. Khi bỏ một chương trình,
(vd: trình duyệt web), hướng dẫn của
chương trình được xóa khỏi RAM. Các
chương trình duyệt web khơng cịn hiển
Cửa sổ duyệt web thị trên màn hình.
khơng cịn hiển thị
trên máy tính để
bàn

Next


Bộ nhớ
Hai loại chip RAM cơ bản
Không cần phải
Loại phổ


đầy năng lượng

biến nhất

thường xuyên

Phải tràn đầy năng
lượng liên tục

Static
DynamicRAM
(SRAM)
RAM
(DRAM)

như DRAM

Nhanh hơn và
đáng tin cậy hớn
chip DRAM

Mới hơn: RAM từ điện trở (MRAM)
p. 199

Next


Bộ nhớ
dual inline memory module


Bộ nhớ cư trú ở đâu?Nằm trên bảng mạch nhỏ
gọi là module bộ nhớ
Khe cắm bộ nhớ trên bo
mạch chủ giữ module bộ
nhớ

p. 199 Fig. 4-18

memory chip

memory slot

Next


×