Tải bản đầy đủ (.pptx) (12 trang)

TÌM HIỂU về máy VI TÍNH (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (714.11 KB, 12 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC

TÌM HIỂU VỀ
MÁY VI TÍNH
Trung tâm tin học

1


NỘI DUNG
INTERNET

• Khái niệm
• Phần mềm ứng dụng

PHẦN CỨNG

• Khái niệm
• Thành phần và chức năng

PHẦN MỀM

• Phần mềm hệ thống
• Phần mềm ứng dụng

VIRUS MÁY
TÍNH

• Khái niệm
• Các chương trình diệt virus thơng dụng


Trung tâm tin học

2


INTERNET
 Khái niệm:
 Internet là mạng diện rộng toàn cầu được hình
thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu
máy tính trên thế giới thơng qua cơ sở hạ tầng
viễn thơng.
 Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu
dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích
phổ thơng của Internet là hệ thống thư điện tử
(email), trị chuyện trực tuyến (chat), máy truy
tìm dữ liệu (search engine),…
Trung tâm tin học

3


INTERNET
 Một số trình duyệt web hiện nay:
 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Safari
 Google Chrome
Trung tâm tin học

4PHẦN CỨNG
Phần cứng là chỉ phần thiết bị vật lý mà ta có
thể sờ mó
Thành phần phần cứng
 CPU
 Ổ cứng HDD
(Hard Disk Drive)
 Mainboard
 RAM
(Radom Access Memory)
 Nguồn điện

Chức năng
• Là bộ sử lý chính của máy tính: thực
hiện các lệnh của chương trình khi phần
mềm nào đó chạy.
• Là thiết bị lưu trữ chính của hệ thống,
được dùng để cài đặt hệ điều hành và
các chương trình ứng dụng.
• Liên kết tất cả các thành phần của hệ
thống lại với nhau tạo thành một bộ máy
thống nhất.
• Là bộ nhớ tạm thời, lưu các chương trình
phục vụ trực tiếp cho CPU xử lý.
• Cung cấp hầu hết hệ thống điện cho các
thiết bị bên trong máy tính.

Trung tâm tin học


5


PHẦN MỀM
 Khái niệm:
Là tập hợp của tất cả các câu lệnh do các
nhà lập trình viết ra để hướng máy tính
làm một số việc cụ thể nào đó, khơng như
các thiết bị điện tử khác, may tính khơng
có phần mềm thì khơng hoạt động gì cả.

Trung tâm tin học

6


PHẦN MỀM
Phần mềm hệ thống: (Operating
System Software)
Là một bộ các câu lệnh để chỉ dẫn phần
cứng máy tính và các phần mềm ứng
dụng làm việc với nhau.
 Các phần mềm hệ thống phổ biến hiện
nay: MAC, LINUX, ANDROI, WINDOWS,

Trung tâm tin học

7PHẦN MỀM
 Phần mềm ứng dụng: (Application
Software)
Phần mềm ứng dụng là các phần mềm
trợ giúp thực hiện những nhiệm vụ trong
các hoạt động nghiệp vụ khác nhau. Là
những chương trình được viết ra nhằm
nhiều mục đích ứng dụng như: soạn thảo
văn bản, tính tốn, đồ họa,…
Trung tâm tin học

8


PHẦN MỀM
 Một số phần mềm ứng dụng:
(Application Software)
Microsoft Office
Unikey
Yahoo Messenger
Trung tâm tin học

9


VIRUS MÁY TÍNH
 Khái niệm: là một chương trình phần
mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ
đối tượng lây nhiếm này sang đối tượng

khác (file chương trình, văn bản,…)

Trung tâm tin học

10


VIRUS MÁY TÍNH
Một vài chương trình duyệt
virus thơng dụng

Tính năng

Avast

Giúp phát hiện, tiêu diệt các loại vi rút cũng như các
phần mềm độc hại khỏi mảy tính của bạn.

BKAV

Diệt virus, chống trộm, tìm vị trí điện thoại, sao lưu
danh bạ, tin nhắn và cuộc gọi,…

Avira AntiVir PersonalEdition
Classic 10.0

Chống lại virus, worm, trojan, ad/spyware, bot cùng
các tập tin tải về nguy hiểm.

Trung tâm tin học


11


The end

THANK FOR YOUR
LISTENING

Trung tâm tin học

12×