Tải bản đầy đủ (.ppt) (43 trang)

Phần mềm ứng dụng (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.38 MB, 43 trang )

Chương 3
Phần mềm
ứng dụng


Mục tiêu chương 3
Xác
Xácđịnh
địnhloại
loạiphần
phầnmềm
mềmứng
ứngdụng
dụng

Xác
Xácđịnh
địnhtính
tínhnăng
năngchính
chínhsử
sửdụng
dụngcho
cho
chương
chươngtrình
trìnhtrong
tronggia
giadình,
dình,cá
cánhân


nhânvà

trường
học
trường học

Giải
Giảithích
thíchcách
cáchphần
phầnmềm
mềmphân
phânbổ
bổ

Xác
Xácđịnh
địnhdạng
dạngphần
phầnmềm
mềmứng
ứngdụng
dụngsử
sửdụng
dụng
trong
tronglình
lìnhvực
vựctruyền
truyềnthơng

thơng

Giải
Giảithích
thíchcách
cáchlàm
làmviệc
việcvới
vớiphần
phầnmềm
mềm
ứng
ứngdụng
dụng

Giới
Giớithiệu
thiệunhững
nhữngchức
chứcnăng
năngvà
vàtiện
tiệních
íchcủa
của
chương
chươngtrình
trình

Xác

Xácđịnh
địnhtính
tínhnăng
năngchính
chínhsử
sửdụng
dụng
cho
chochương
chươngtrình
trìnhdành
dànhcho
chothương
thươngmại
mại

Thảo
Thảoluận
luậnmột
mộtvài
vàiưu
ưuđiểm
điểmcủa
củaphần
phầnmềm
mềm
úng
úngdụng
dụngtrên
trênWed

Wed

Xác
Xácđịnh
địnhtính
tínhnăng
năngchính
chínhsử
sửdùng
dùngcho
cho
chương
chươngtrình
trìnhđồ
đồhọa
họavà
vàtruyền
truyềnthơng
thơng

Giới
Giớithiệu
thiệumột
mộtvài
vàichương
chươngtrình
trìnhhọc
họctập
tậpsẵn
sẵn


của
phần
mềm
ứng
dụng
có của phần mềm ứng dụng

Next


Application Software
Phần mềm ứng dụng là gì?


Thiết kế giúp sử dụng hiệu quả hơn.

p. 134 Fig. 3-1

Next


Application Software
Phần mềm được phân bổ như thế nào?
p. 135

Gói phần mềm, cung cấp phổ biến
Tùy chỉnh phần mềm, thực hiện chức năng cụ thể
cho doanh nghiệp hoặc một nền công nghiệp
Phần mềm nguồn mở, được cung cấp để sử dụng
sửa đổi và phân phối lại
Phần mềm chia sẻ, phân phối miễn phí trong thời
gian dùng thử
Phần mềm miễn phí, bản quyền được cung cấp
miễn phí
Phần mềm tên miền cơng khai, phần mềm miễn
phí khơng giới hạn bản quyền
Next


Phần mềm ứng dụng
Phần mềm Hệ thống là gì?
Chương trình điều
khiển hoạt động của
máy tính.
Một vài giao diện giữa
người sử dụng, phần
mềm ứng dụng và phần
cứng của máy tính.


p. 135 Fig. 3-2

Next


Phần mềm ứng dụng
Làm thế nào để bắt đầu một ứng dụng?Từ màn hình chính bấm vào nút “start”, c hỉ tới “All
Programs”, và nhấp vào tên của ứng dụng
Hướng dẫn của chương trình được tải trong bộ nhớ

Application

Start button

p. 137 Fig. 3-3

All Programs

Next


Phần mềm ứng dụng
Cửa sổ là gì?Một khung hình chữ nhật của màn hình thể hiện một
chương trình, dữ liệu hay thơng tin nào đó.

Menu Bar

p. 135 Fig. 3-3

Next


Phần mềm ứng dung
Hộp thoại là gì?


Cửa sổ đặc biệt cung cấp thơng tin, trình bày những
tùy chọn sẵn có, hoặc yêu cầu một phản hồi nào đó.

p. 137 Fig. 3-3

Next


Phần mềm văn phịng
Phần mềm văn phịng là gì?


Phần mềm hỗ trợ con người làm những việc văn
phòng hữu hiệu, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

p. 138 Fig. 3-4


Next


Phần mềm văn phòng
phần mềm soạn thảo văn bản là gì?


Cho phép người dùng soạn thảo
thao tác với bản và đồ họa


Hình ảnh là một bộ sưu tập
ảnh mà bạn có thể chèn vào
văn bản.

Click to view Web Link,
click Chapter 3, Click Web Link
from left navigation,
then click Word Processing
Software below Chapter 3
p. 138 Fig. 3-5

Next


Phần mềm văn phịng
Những tính năng phổ biến là gì?
Tự động sửa
Chia cột


Định dạng
tự động

Kiểm tra
văn phạm

Kết hợp
thư
Đính kèm
thơng minh
Chỉnh sửa
theo dõi
p. 140 Fig. 3-6

Điều chỉnh
mực in
Đọc và
sắp xếp

Tạo bảng

Sự cộng tác
Sử dụng
chuỗi lệnh
Tìm kiếm

Đoạn văn mẫu

Nhận diện

âm thanh

Từ điển

Trình bày
trang wed
Next


Phần mềm văn phịng
Phơng chữ là gì?
 Tên gọi cho sự chỉ định tới một ký tự cụ thể nào đó
 Kích thước chữ cho biết kích thước ký tự (khoảng 1/72
của 1 inch chiều cao)
 Phông chữ tạo
sự nhấn mạnh
khi được in đậm
nghiêng và gạch
dưới

p. 141 Fig. 3-7

Next


Phần mềm văn phịng
phần mềm tính tốn là gì?
 Sắp xếp dữ liệu
 Dạng tính và tính
tốn lại khi có sự thay đổi


= A1+B2
D1+E2 (*C12)
(*F12)
=

= SUM (C12:Y12)
Click to view Web Link,
click Chapter 3, Click Web Link
from left navigation,
then click Spreadsheet Software
below Chapter 3
p. 142

Next


Phần mềm văn phịng
Bảng tính được sắp xếp như thế nào?
Xác định cột bằng ký tự
 Xác định hàng bằng số
 Ô là giao của hàng và cột


p. 143 Fig. 3-8

Next


Phần mềm văn phịng

Thế nào là hàm?


Một số cơng thức
được xác đinh trước
và cách thực hiện tính
tốn chung.
=C4+C5+C6+C7+C8
=SUM(C4:C8)

p. 143 Fig. 3-9

Next


Phần mềm văn phịng
Biểu đồ là gì?


Cho phép bạn hiển thị bảng tính dưới dạng đồ họa.

p. 144 Fig. 3-10

Next


Phần mềm văn phòng
Cơ sở dữ liệu phần mềm là gì?

Cho phép bạn tạo

và quản lý dữ liệu

Thêm, thay đổi, xóa,
Sắp xếp và lấy dữ liệu

p. 145

Next


Phần mềm văn phòng
Các bộ phận của cột cơ sở dữ liệu là gì?

Một Bảng chứa bản ghi
Bản ghi: mỗi hàng
trong cột, có chứa
thơng tin về một người ,
một sản phẩm, hoặc
một sự kiện nào đó
Một cột trong bảng có
chứa một phần cụ thể,
thông tin nhất định

p. 145 Fig. 3-11

NextPhần mềm văn phịng
Làm thế nào để trích xuất thơng tin từ một cơ sở dữ
liệu?

Chạy các truy vấn
để lấy dữ liệu

p. 145

Có thể gửi một
báo cáo đế n máy
in

Next


Phần mềm văn phịng
Phần mềm trình diễn đồ họa là gì?Được sử dụng để hỗ trợ tạo ra sự
trực quan cho bài thuyết trình
Một bản trình bày được gọi là một
slide show

Click to view Web Link,
click Chapter 3, Click Web Link

from left navigation,
then click Presentation Graphics
Software below Chapter 3
p. 146 Fig. 3-12

Next


Phần mềm văn phòng
Lưu ý với các phần mềm?


Cho phép người dùng nhập
văn bản, ý kiến, bản vẽ,
hoặc phác thảo bất cứ nơi
nào trên trangGhi chú đượ c tổ chức giống
như một notebook.

p. 147 Fig. 3-14

Next


Phần mềm văn phịng
Phần mềm quản lý thơng tin cá nhân là gì ?

Bao gồm lịch, sổ địa
chỉ, đồng bộ hóa với
máy tính để bàn
Hầu hết các PDA và
nhiều điện thoại thông
minh đều các chức năng
PIM

p. 148 Fig. 3-15

Next


Phần mềm văn phịng
Một bộ phần mềm là gì ?
M
Mộộttbbộộssưưuuttậậppccủủaacá

nhân
nhâncác
cácch
chươ
ương
ngtrình
trình
nh
nhưưm

mộộttgói
góiduy
duynh
nhấấtt

Hai
Haiưưuuđđiiểểm
mchính
chính::
giảm chi
phí

dễ sử
dụng

Click to view Web Link,
click Chapter 3, Click Web Link
from left navigation,
then click StarOffice below
Chapter 3
p. 148

Next


Phần mềm văn phòng
phần mềm quản lý dự án là gì  ?


Cho phép bạn lập kế hoạch, tiến độ, theo dõi, và phân

tích các sự kiện, nguồn lực, và chi phí của một dự án.

p. 149 Fig. 3-16

Next


Phần mềm văn phịng
phần mềm kế tốn là gì  ?


Giúp các cơng ty ghi lại
và báo cáo giao dịch
tài chính của họ

p. 149 Fig. 3-17

Next


×