Tải bản đầy đủ (.ppt) (45 trang)

Output (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.95 MB, 45 trang )

Chương 6

Outpu
t


Chương 6 Mục tiêu
Giới
Giớithiệu
thiệu44loại
loạioutput
output

Phân bi
Phân biệệt  máy in nonimpact và  animpact
t  máy in nonimpact và  animpact

Summarize the characteristics of LCD monitors, 
Summarize the characteristics of LCD monitors, 
LCD screens, plasma monitors, and HDTVs
LCD screens, plasma monitors, and HDTVs

Tóm t
Tóm tắắt đ
t đặặc tính c
c tính củủa máy in phun, máy in 
a máy in phun, máy in ảảnh, 
nh, 
máy in laser, máy in nhi

t, máy in di đng, máy v
máy in laser, máy in nhiệt, máy in di động, máy vẽẽ   
và máy in đ
và máy in định d
ịnh dạạng l
ng lớớnn

Mơ t
Mơ tảả đ đặặc đi
c điểểm c
m củủa màn hình CRT và các y
a màn hình CRT và các yếếu t
u tốố   
ảảnh h
nh hưở
ưởng đ
ng đếến ch
n chấất lt lượ
ượng c
ng củủa nó
a nó


Mơtảtảviệc
việcdùng
dùngloa
loavà
vàtai
tainghe

nghe

M
Mốối quan h
i quan hệệ gi
 giữữa chip đ
a chip đồồ h họọa và màn hình
a và màn hình

Xác đ
Xác định các đ
ịnh các đặặc tính output c
c tính output củủa máy fax và 
a máy fax và 
modem fax, thi
ế
t b

 ngo

i vi đa ch

modem fax, thiết bị ngoại vi đa chức năng, máy 
c năng, máy 
chi
ế
u, c

n đi


u khi

n,
chiếu, cần điều khiển,

Giới
Giớithiệu
thiệuphương
phươngpháp
phápinin

Xác đ
Xác định tùy chon output v
ịnh tùy chon output vậật lý cho ng
t lý cho ngườ
ười s
i sửử d dụụng
ng

Next


What is Output?
Output là gì?


Dữ liệu đã được xử lý thành hình thức hữu dụng,


Thiết bị Output: bất cứ thành phần phần cứng có thể truyền 


thơng tin cho người sử dụng

p. 300 Fig. 6-1

Next


Thiết bị hiển thị
Thiết bị hiển thị?


Là thiết bị xuất truyền tải thông tin một cách
trực quan.


p. 302

Thông tin trên thiết bị hiển thị còn được gọi là bản
sao chép mềm (soft copy).

Next


Thiết bị hiển thị
LCD monitor là gì?

Sử dụng màn hình tinh thể lỏng
Có 1 chân nhỏ
Thiết bị di động có màn hình
LCD gồm:


p. 302 Fig. 6-2

Máy tính xách tay, Tablet PC, 
PDA, và Điện thoại thơng 
minh

Next


Màn hình phẳng
Thiết bị sử dụng nhiều màn hình LCD?


Một số vị trí, người sử 
dụng dùng hai hoặc 
nhiều màn hình cạnh 
nhau hoặc xếp chồng lên 
nhauCho phép người dùng 
chạy nhiều ứng dụng 
đồng thời


p. 303 Fig. 6-3

Next


Màn hình phẳng
Thiết bị di động có màn hình LCD?

Máy tính xách tay
Tablet PCs
PDAs
Điện thoại di
động

p. 303 Fig. 6-4

Next


Màn hình phẳng
Cách màn hình LCD làm việc?


Sử dụng hợp chất lỏng trình bày thơng tin trên màn hình
Bước 2. Khi ánh sáng đi qua tinh thể lỏng, điện phí gây 

ra một số tế bào để twist, làm cho sóng ánh sáng bẻ cong khi 
đi qua bộ lọc màu.

Bước 1. Bảng điều
khiển của đèn huỳnh
quang? Ống phát ra sóng
ánh sáng? Qua? Phân cực
kính lọc, hướng dẫn ánh
sáng đối với lớp tế bào
tinh thể lỏng.
Tế bào tinh thể lỏng

Nhấn vào đây để xem Web
Link, nhấp vào Chương 6,?
Web Link từ hướng bên trái,
sau đó nhấp vào LCD cơng
nghệ dưới đây Chương 6
p. 304

Điện cực Transparent
Lớp Alignment
Bộ lọc màu
Kính lọc phân cực
Bảng điều khiển huỳnh quang

Step 3. Khi ánh sáng đạt đến 
kính lọc thứ hai phân cực, ánh 
sáng được cho phép để vượt qua 
thơng qua bất kỳ tế bào xếp hàng 
tại bộ lọc ly đầu tiên phân cực. 

Vắng mặt và sự hiện diện của hình 
ảnh màu ngun nhân gây ra ánh 
sáng để hiển thị trên màn hình.
Next


Màn hình phẳng
Resolution là gì?


Độ sắc nét và rõ ràng của
hình ảnhMàn hình có độ phân giải cao
hơn làm cho hình ảnh sắc
nét, hiển thị văn bản nhiều
hơn, làm một số chi tiết nhỏ
hơn

p. 304 Fig. 6-5

Next


Màn hình phẳng
Sử dụng màn hình LCD với card video?Cắm màn hình vào Digital Video Interface (DVI) cổng trên 
máy tính

Tiêu chuẩn của cổng màn hình

Cổng S-video
Nhấn vào đây để xem Web 
Link, nhấp vào Chương 6,? 
Web Link từ hướng bên trái,
sau đó nhấn Video Memory 
dưới đây Chương 6
p. 305 Fig. 6-6

Cổng DVI

Next


Màn hình phẳng
plasma monitor là gì?


Hiển thị hình ảnh bằng cách áp dụng điện áp vào lớp khí
 Kích thước màn hình lớn hơn và chất lượng hiển thị cao hơn so với 
LCD, nhưng tốn kém nhiều hơn

p. 306 Fig. 6-7

NextMàn hình phẳng
HDTV và TV tương tác là gì?
Chọn một bộ phim từ một thư 
viện trung tâm của phim

Bỏ phiếu hoặc trả lời
 câu hỏi mạng

Cơng nghệ truyền thơng hai chiều, trong
đó người dùng tương tác với chương trình
 truyền hình

Cửa hàng

p. 306

Chơi game

Ngân hàng

HDTV (truyền hình độ nét
cao) làm việc trực tiếp với
 truyền hình tương tác

Truyền hình hội nghị

NextMàn hình CRT
Màn hình CRT là gì?


Tia âm cực (CRT)Màn hình được phủ một lớp 
với điểm nhỏ của vật chất 
phosphor
 Mỗi chấm bao gồm, màu 
đỏ, màu xanh, và màu 
xanh lá cây phosphor
Kích thước phổ biến là 15, 
17, 19, 21, và 22 inch

p. 307 Fig. 6-9

Có thể xem được size kích 
thước là đo đường chéo của khu 
vực đang xem thực tế
Next


Màn hình CRT

Chương trình ENERGY STAR là gì?
p. 307

Khuyến khích các nhà sản xuất để tạo ra thiết bị tiết kiệm 
năng lượng địi hỏi ít năng lượng khi khơng sử dụng
Màn hình và các thiết bị đáp ứng các hướng dẫn hiển thị 
nhãn ENERGY STAR

Next


Màn hình CRT
Điều gì quyết định chất lượng của một màn hình CRT?


Độ phân giải màn hìnhVăn bản được tạo ra với một dot pitch nhỏ hơn là dễ 
dàng đọc hơn
Tốc độ làm tươi là tốc độ mà tại đó màn hình vẽ lại 
hình ảnh trên màn hình
Nhấn vào đây để xem Web
Link, nhấp vào Chương 6,?
Web Link từ hướng bên trái,
sau đó nhấp vào Màn hình
CRT dưới đây Chương 6
p. 308

Next


Màn hình CRT
Làm thế nào để video vận chuyển từ bộ vi xử lý tới màn hình CRT?


Cart Video (cịn được gọi là một card đồ họa) chuyển đổi sản 
lượng kỹ thuật số từ máy tính thành tín hiệu video analog

Bước 1. Bộ xử
lý này sẽ gửi dữ
liệu video kỹ thuật
số cho video card.

Bước 5. súng Electron bắn 
Bước 3. Các 
tín hiệu analog 
được gửi thơng 
qua một cáp màn 
hình CRT

Bước 2. Chuyển đổi kỹ 

p. 309 Fig. 6-10

tín hiệu ba màu tới mặt trước 

thuật số­to­analog của card 
video (DAC) chuyển đổi dữ 
liệu video kỹ thuật số để một 
tín hiệu tương tự.

.

của màn hình CRT

Bước 4. Các 
màn hình CRT 
phân tách các tín 
hiệu tương tự 
thành tín hiệu 
màu đỏ, xanh lá 
cây, và xanh.

Bước 6. Một hình ảnh 
được hiển thị trên màn hình 
khi các điện tử phosphor dấu 
chấm ở mặt sau của màn 
hình

.
NextMáy in
Máy in là gì?
Đầu ra thiết bị sản xuất văn bản 
và đồ họa trên giấy
Kết quả là bản in khó sao chép 
(hard copy)
Hai định hướng: chân dung và 
phong cảnh

Hình minh
họa

Cảnh quan

p. 310 Fig. 6-11

Next


Máy in
Làm thế nào biết được máy in phù hợp để mua?


Phụ thuộc vào nhu cầu in ấn

Ngân sách
Chi phí cho
Chi phí cho
m

mỗỗi trang
i trang

Khả năng
Đồ họa

H
Hệệ th
 thốống và Kh
ng và Khảả
năng t
năng tươ
ương thích
ng thích

p. 310

Tốc độ

Màu hoặc 
đen và trắng

In hình ảnh

nhu cầu
tương lai

Giấy các loại
và kích cỡ?


Kết nối khơng
giây

Next


Máy in
Máy in nonimpact là gì?


Hình thức nhân vật và đồ họa mà khơng có giấy nổi bật
 Mực máy in phun thuốc xịt nhỏ giọt mực chất lỏng lên 
giấy
 In trong màu đen và màu trắng hoặc màu sắc trên 
nhiều loại giấy khác nhau

p. 312 Fig. 6-14

Next


Máy in
Độ phân giải của máy in là gì?Độ sắc nét và rõ ràng
Đo bằng số chấm trên mỗi inch (dpi) có thể xuất ra

p. 313 Fig. 6-15


Next


Máy in
Mực máy in phun làm việc như thế nào?
hộp mực in

vòi phun

in đầu

buồng bắn

điện trở

Bong bóng

Nhấn vào đây để xem
Web Link, nhấp vào
Chương 6,? Web Link từ
hướng bên trái,
saup.đó
vào Máy in
313nhấp
Fig. 6-16
Ink-Jet dưới đây Chương

Vịi phunMực


Giấy

Mực

Bước 1. Một 

Bước 2.

Bước 3. mực

điện trở nhỏ nóng 
mực, gây ra mực 
đun sơi và tạo 
thành một bong 
bóng hơi.

Các bong bóng 
hơi buộc mực 
qua một miệng 
vịi.

in giấy.

Mực dot

Bước 4.Tiếng Việt

Tiếng Anh
Tiếng Trung (Giản Thể)
Khi sự sụp đổ bong 

bóng hơi, mực tươi được vẽ vào 
buồng đốt.
Next


Máy in
máy in ảnh là gì?


Máy in màu sản xuất hình ảnh phịng thí nghiệm chất lượng hình ảnh
Bước 1. Chụp hình với máy 
ảnh kỹ thuật số? Và lưu trữ nó 
trên thẻ phương tiện? Trong máy 
ảnh.
media card

Click to view Web Link,
click Chapter 6, Click
Web Link from left
navigation, then click
Photo Printers
below Chapter 6
p. 314 Fig. 6-17

Bước 4. Loại bỏ ảnh in từ 
máy in.

photo
printer


media cards

Bước 2. Lắp 
thẻ nhớ vào 
đầu đọc thẻ 
trên máy in 
ảnh.

Bước 3. Sử dụng 
menu để lựa chọn hình 
ảnh mong muốn để in, 
xem nó trên màn hình 
LCD, chỉnh sửa nếu 
cần thiết, chọn kích cỡ 
của in, và sau đó in 
hình ảnh.
Next


Máy in
Máy in laser là gì?

Nonimpact tốc độ cao, chất lượng 
cao máy in
In văn bản và đồ họa ở độ phân 
giải chất lượng cao, dao động từ 

1.200 đến 2.400 dpi
Thường chi phí nhiều hơn máy in 
phun mực, nhưng nhanh hơn 
nhiều

p. 315 Fig. 6-18

Next


Máy in
Làm thế nào để in laser một tác phẩm?
Bước 2. Xoay gương làm 
lệch chùm tia laser­powered 
thấp trên bề mặt của trống.
Bước 1. Sau khi người 

dùng gửi một lệnh in một 
tài liệu, trống quay như 
bánh răng và con lăn tờ 
giấy ăn vào máy in.

Click to view Web Link,
click Chapter 6, Click
Web Link from left
navigation, then click
Laser Printers
below Chapter 6
p. 316 Fig. 6-19


Bước 5. Set của 
con lăn sử dụng 
nhiệt và áp suất hợp 
mực vĩnh viễn giấy.

Bước 4. Như trống tiếp tục 
xoay và bấm vào giấy, mực in 
chuyển từ thùng giấy.
Bước 3. Chùm tia laser 
tạo ra một khoản phí là 
nguyên nhân gây mực để 
dính vào trống.

Next


Máy in
Một máy in nhiệt là gì?Tạo ra hình ảnh bằng cách đẩy chân chống lại giấy nhạy nhiệt 
làm nóng bằng điện
Tạo ra hình ảnh bằng cách đẩy chân chống lại giấy nhạy nhiệt 
làm nóng bằng điện

home use

professional
p. 317 Fig. 6-20


Next


×