Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HĐH LINUX(REDHAT LINUX)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.23 KB, 2 trang )

(1)CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SAO VIỆT Số 14, ngõ 4/4, Phương Mai, Hà Nội Website: www.vietstarsoft.com Email: vssoft@hn.vnn.vn Tel: 04.5763666 Fax: 04.5763663. Hướng dẫn cài đặt HĐH Linux (RedHat Linux) I. Yêu cầu hệ thống v Yêu cầu hệ thống tối thiểu: ü CPU: 500 Mhz ü HDD: 3 Gb ü RAM: 64 Mb ü VGA: 4M ü CDROM v Yêu cầu trên là yêu cầu tối thiểu để sử dụng HĐH Linux (RedHat Linux), tuy nhiên để sử dụng Linux trong chế độ X phục vụ các công việc cần thiết ta cần cấu hình tối thiểu phải như sau: ü CPU: 1 Ghz ü HDD: 3G ü RAM: 128 Mb ü VGA: 4M ü CDROM. II. Các bước cài đặt v Có khá nhiều cách cài đặt HĐH Linux (RedHat Linux), tuy nhiên trong phạm vi tài liệu này chỉ nêu lên cách cài đặt thông dụng nhất là cài đặt từ đĩa CDROM. v Việc cài đặt yêu cầu bạn phải hiểu đôi chút về kiến trúc hệ thống, nếu không thực sự hiểu hoặc không có nhu cầu cấu hình hệ thống cao hơn bạn nên cài ở chế độ mặc định (khuyến dùng). v Tiến hành cài đặt chuẩn: Ø Thiết lập CMOS, cho phép máy tính khởi động từ đĩa CD. Ø Khởi động máy tính từ đĩa CD (đĩa 1). Ø Tại màn hình chào hỏi bạn nhấn Enter để bắt đầu quá trình cài đặt trong chế độ đồ hoạ. Nếu muốn bạn có thể thực hiện cài đặt trong chế độ text bằng lệnh “linux text”. Nhấn F2 để xem hướng dẫn. Ø Bắt đầu quá trình cài đặt, bạn nên thực hiện theo các tuỳ chọn mặc định. Nhấn Next. Ø Chọn ngôn ngữ cài đặt bạn muốn sử dụng (mặc định English). Nhấn Next..

(2) Tài liệu hướng dẫn cài đặt RedHat Linux. Ø Ø Ø Ø. Ø. Ø. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø @. 2. Chọn kiểu bàn phím bạn sử dụng. Nhấn Next. Chọn kiểu chuột bạn sử dụng. Nhấn Next. Chọn kiểu màn hình bạn sử dụng. Nhấn Next. Chọn kiểu cài đặt: ü Pesonal Desktop: dùng cho các máy cá nhân, phục vụ văn phòng. ü Work Station: dùng cho các máy trạm làm việc. ü Server: dùng cho các máy server. ü Custom: tuỳ chọn gói cài. Ä Mặc định trong tài liệu này sử dụng kiểu cài Custom. Bạn có thể chọn kiểu cài khác theo ý của mình. Nhấn Next. Chọn cách phân chia ổ đĩa: ü Automatically partition: tự động phân chia ổ đĩa. ü Manually partition with Disk Druid: tự phân chia ổ đĩa với phần mềm disk druid. Ä Mặc định trong tài liệu chọn hệ thống tự động phân chia ổ đĩa. Tuy nhiên nếu muốn cài đặt nhiều HĐH trên một máy bạn phải sử dụng Disk Druid, tuỳ chọn đó sẽ được nói kỹ hơn sau. Nhấn Next. Thực hiện phân chia ổ đĩa với các tuỳ chọn: ü Remove all Linux partitions on this system: gỡ bỏ tất cả các phân vùng Linux trong hệ thống. ü Remove all partitions on this system: gỡ bỏ mọi phân vùng trong hệ thống. ü Keep all partitions and use exiting free space: giữ lại tất cả các phân vùng và sử dụng khoảng trống còn lại. Ä Mặc định trong tài liệu này chọn gỡ bỏ tất cả các phân vùng Linux. Nhấn Next. Chọn cài đặt bootloader, mặc định cài Grub. Nhấn Next Cấu hình mạng, Firewall (nếu có card mạng). Nhấn Next. Chọn ngôn ngữ sử dụng, mặc định English. Nhấn Next. Chọn vùng thời gian của bạn. Chọn Saigon/VietNam. Nhấn Next. Đặt mật khẩu cho người dùng toàn quyền root. Nhấn Next. Chọn các gói cài. Chọn gói cài theo yêu cầu của bạn, mặc định các gói cài được chọn khá đầy đủ cho người dùng văn phòng. Nhấn Next. Nhấn Next thực hiện cài đặt. Cài đặt thành công. Với một số phiên bản sau khi cài đặt thành công, hệ thống yêu cầu bạn chọn loại card màn hình và độ phân giải màn hinh. Chọn đúng loại card và độ phân giải phù hợp.. Công ty cổ phần phần mềm Sao Việt (Vietstar Software JSC) Website: www.vietstarsoft.com - Email: vssoft@hn.vnn.vn - Tel: 04.5763666 – Fax: 04.5763663.

(3)

×