Tải bản đầy đủ (.pptx) (14 trang)

tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.61 KB, 14 trang )

(1)


(2)

QUAN HỆ CHA CON• Khái niệm: quan hệ cha con là quan hệ gắn bó
với nhau bởi tình cảm lý trí, uy tín, uy quyền


• Đặc điểm:


1. Quan hệ cha con là quan hệ theo chiều dọc:
trên cơ sở huyết thống, mối quan hệ này được
phát triển, củng cố tăng dần theo năm tháng, từ
việc tác động gián tiếp thơng qua người mẹ,


sau đến trực tiếp.


• Khái niệm: quan hệ cha con là quan hệ gắn bó
với nhau bởi tình cảm lý trí, uy tín, uy quyền


• Đặc điểm:


1. Quan hệ cha con là quan hệ theo chiều dọc:
trên cơ sở huyết thống, mối quan hệ này được
phát triển, củng cố tăng dần theo năm tháng, từ
việc tác động gián tiếp thông qua người mẹ,(3)

ĐẶC ĐIỂM2. Quan hệ cha con mang tính


uy quyền:- Do đặc tính sinh học người
đàn ông to lớn hơn đàn bà,tác phong nhanh nhẹn, mạnh


khỏe- Do địa vị kinh tế, vì ngườiđàn ông mang lại cho gia


đình kinh tế tài chính
(4)

ĐẶC ĐIỂM3. Uy tín của người cha có


được:- Tình thương của cha đến mẹvà con- Tính dứt khoát, quyết đoáncủa người cha- Tính nhanh chóng: nói ngắngọn, rõ ràng, đủ y- Tính kiên quyết: khi ra quyết
(5)

ĐẶC ĐIỂM
4. Tính công bằng:


- do người cha là người giữ kỷ


cương, nề nếp trong gia đình.


- Công bằng sẽ khuyến khích sự tự


do trong suy nghĩ và hành động
của các con


- Sự áp đặt vừa phải của cha đến


con, giúp con hiểu được sự không
công băng và sau này kinh(6)

ĐẶC ĐIỂM5. Tình cảm ly trí:


- Dạy cho trẻ sự quyết đoán trong suy
nghĩ và hành động


- Cho con biết được thế nào là tình


cảm yêu thương của người mẹ và
tình cảm ly trí của cha


- Trẻ học được những giới hạn căn bảncho cuộc sống (không nên buông thả
theo tình cảm).


- Trẻ hiểu được tình thương và sự


nghiêm khắc


- Loại tình cảm này do xã hội quy định


cho người cha


5. Tình cảm ly trí:


- Dạy cho trẻ sự quyết đoán trong suy
nghĩ và hành động


- Cho con biết được thế nào là tình


cảm yêu thương của người mẹ và
tình cảm ly trí của cha


- Trẻ học được những giới hạn căn bản


cho cuộc sống (không nên buông thả
theo tình cảm).


- Trẻ hiểu được tình thương và sự


nghiêm khắc- Loại tình cảm này do xã hội quy định(7)

ẢNH HƯỞNG CHA - CON• Vai trò người cha ảnh hưởng tới trẻ


khác vai trò của mẹ:


+ vai trò của cha không bằng mẹ


+ ảnh hưởng của người cha đứng hàng
2


+ sự ảnh hưởng của người cha sau
người mẹ


+ lúc trẻ còn nhỏ, cha ảnh hưởng gián
tiếp thông qua người mẹ, khi trẻ lớn
sẽ ảnh hưởng trực tiếp.(8)

ẢNH HƯỞNG CHA - CON• Trẻ học ở cha cách kiềm chế, điều


chỉnh hành vi của mình cho phù hợp
xã hợi


• Người cha đại diện cho sức mạnh lytrí, nếu người cha không đủ uy tín
với con thì trẻ khó hình thành siêu
tơi


• Nều người mẹ là đối tượng để trẻ(9)

ẢNH HƯỞNG CHA - CONẢNH HƯỞNG CHA - CON• Tính cương quyết của người cha


tạo ra sự cân bằng trong gia đình


• Tính nghiêm khắc, cương quyết


giúp trẻ trai phát triển nam tính
và giúp trẻ gái tìm bạn đời của
mình sau này


• Nếu người cha khơng thực hiện


được vai trò của mình sẽ tạo cho
trẻ tính nhút nhát, hay lo sợ,


bướng bỉnh, ngỗ ngược, …


• Mặc cảm ơ dip và vai trò người


cha• Tính cương quyết của người cha


tạo ra sự cân bằng trong gia đình


• Tính nghiêm khắc, cương quyết


giúp trẻ trai phát triển nam tính
và giúp trẻ gái tìm bạn đời của
mình sau này


• Nếu người cha không thực hiện


được vai trò của mình sẽ tạo cho
trẻ tính nhút nhát, hay lo sợ,


bướng bỉnh, ngỡ ngược, …


• Mặc cảm ơ dip và vai trò người(10)

CÁC KIỂU QUAN HỆ CHA


CON1.Người cha sử dụng uy quyền đúng


mực- Là tấm gương cho con học theo- Nhân nhượng: cha biết chấp nhận


y kiến của con
- Nghiêm khắc: thể hiện thái độ khi


trẻ làm sai- Công bằng: thưởng, phạt công


minh; biết cách khen chê
(11)

CÁC KIỂU QUAN HỆ CHA CONCÁC KIỂU QUAN HỆ CHA CON2. Người cha lạm dụng uy


quyền:- Bảo vệ trẻ thái quá- Hạn chế sự tự do của trẻ


- Làm cho trẻ sợ hãi, lo âu,nhút nhát, khép nép- Yêu cầu quá về con
(12)

CÁC KIỂU QUAN HỆ CHA CON


3. Thiếu uy quyền người cha


- Khách quan:


• Do vắng mặt: đi làm xa, đi tù, ly dị,
• Cha chết• Khơng có cha
- Chủ quan:


• Khơng sử dụng uy qùn do không


quan tâm đến trẻ(13)

HẬU QUẢ THIẾU HỤT UY


QUYỀN NGƯỜI CHATheo Sutter:


- Trong nhân cach se không co b khung va không co ô
định hướng


- Tính cach thiếu kiên quyết, thiếu vững chắc
- Thiếu đề khang tâm ly


- Cach xử thế không nhất quan ma do dự, lưỡng lự
- Không nhi t tnh trước cac thích thuê(14)

HẬU QUẢ THIẾU HỤT UY


QUYỀN NGƯỜI CHA• Ý thức đạo đức nghèo nàn, khơng


năng đợng


• Quan hệ bị nhiễu loạn bởi sự khơngvững chắc của nhân cách


Kết luận khi thiếu uy quyền người cha:


- Nhu nhược và không vững chắc của


một nhân cách khi được tập hợp
những sai lạc


- Cô độc vệ tình cảm, không có khả


năng gắn bó, thâm nhập sâu sắc, lâu
bền vào đối tượng.

×