Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

đề thi tuyển sinh môn văn 10 tp đà nẵng năm 2016 và đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.93 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2016


Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút


(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (1.0 điểm)


Chọn cách giải thích đúng:


1a. Hậu quả là kết quả sau cùng.
1b. Hậu quả là kết quả xấu.


2a. Đoạt là chiếm được phần thắng.
2b. Đoạt là thu được kết quả tốt.


3a. Tinh tú là phần thuần khiết và quý báu nhất.
3b. Tinh tú là sao trên trời (nói khái quát).
4a. Nhược điểm là điểm thiếu sót.


4b. Nhược điểm là điểm yếu.


Lưu ý: Khi làm bài, thí sính chọn câu đúng và chỉ cần ghi:1a (hoặc 1b), 2a (hoặc 2b v.v…).


Câu 2. (1.0 điểm)


Xác định các phép tu từ trong câu thơ sau:
Những ngơi sao thức ngồi kia


Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con(Theo Trần Quốc Minh, Ngữ văn 6, tập 2)


Câu 3. (3.0 điểm)


Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời
gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vơ giá.


(Theo Thời gian là vàng, Phương Liên, Ngữ văn 9, tập 2)


Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Câu 4. (5.0 điểm)


Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong hai đoạn trích sau:


Ngày xuân con én đưa thoi,


Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.


Cỏ non xanh tận chân trời,


Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.


(Cảnh ngày xuân, trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 9, tập 1)


Và:


Bỗng nhận ra hương ổi


Phả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõ


Hình như thu đã về


Sông được lúc dềnh dàng


Chim bắt đầu vội vã


Có đám mây mùa hạ


Vắt nửa mình sang thu


(Sang thu, Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, tập 2)
- Hết-

×