Tải bản đầy đủ (.pptx) (10 trang)

SEMINAR SINH lý (THÚ y) cấu tạo CHỨC NĂNG và điều hòa PHÁT TRIỂN các PHẦN TRONG SINH dục cái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (350.82 KB, 10 trang )

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

CẤU TẠO CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HỊA
PHÁT TRIỂN CÁC PHẦN TRONG SINH DỤC
CÁI
GVHD :
Mơn học : sinh lý 2


NỘI DUNG
I . CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG MỘT SỐ BỘ PHẬN
TRONG SINH DỤC CÁI
1. BUỒNG TRỨNG
2 . ỐNG DẪN TRỨNG
3 . TỬ CUNG
4.

ÂM ĐẠO VÀ ÂM HỘ

II . ĐIỀU HÒA PHÁT TRIỂN
1. CÁC LOẠI HORMONE ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH DỤC CÁI
2 . ĐIỀU HÒA PHÂN TIẾT CÁC HORMONE


I . CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG MỘT SỐ
BỘ PHẬN
1. BUỒNG TRỨNG
 Cấu tạo :
 Bề mặt là mô liên kết

 Phần vỏ : chứa nang noãn , thể vàng , thể trắn


 Phần tủy : chứa mạch máu, thần kinh, bạch
huyết, mơ liên kết
 Chức năng :
 Tạo nỗn
 Sản xuất KTT :


2 . ỐNG DẪN TRỨNG
 Cấu tạo :
 Phễu : phình to và có lơng nhung
 Phần rộng : có nhiều nếp gấp và lông nhỏ
 Phần eo : thành dày ints nếp gấp
 Chức năng

:

 Vận chuyển noãn và tinh trùng
 Tiết chất ni nỗn và phơi
 Duy trì sự sống và tăng khả năng thụ tinh
của tinh trùng


3. TỬ CUNG

 Cấu tạo : 3 lớp
 Lớp áo trơn
 Lớp cơ : gồm cơ dọc và cơ vòng
 Lớp niêm mạc : TB tiết dịch nhầy và lông
mao
 Riêng cổ tử cung có thành dày và nhiều nếp gấp

 Chức năng :
 Tiết chất nuôi phôi và tinh trùng
 Giúp tinh trùng di chuyển
 Thoái biến thể vàng
 Tiết chất nhầy

 Cổ tử cung ngăn cách tử cung với môi trường bên ngo4. ÂM ĐẠO VÀ ÂM HỘ
 Cấu tạo :
Âm đạo cấu tạo gồm 3 lớp :
 Áo trơn : phần lớn là mô liên kết đàn hồi
 Áo cơ : cơ dọc ngồi , cơ vịng ở trong
 Niêm mạc : nhiều nếp gấp
 Âm hộ là cửa dẫn vào âm đạo
 Chức năng

:

 Giao phối và thải nước tiểu
 Âm hộ giảm thiểu sự xâm nhập của vật lạ
vào âm đạo


II . ĐIỀU HÒA PHÁT TRIỂN
1 . CÁC HORMONE ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH
DỤC CÁI
 Estrogen

 Progesterone
 FSH
 LH
 Prostagladin
 Relaxin
 Oxytocin..........


2 . ĐIỀU HÒA PHÂN TIẾT HORMONE
SINH DỤC CÁI
 Kiểm soát động dục và rụng trứng


 Điều hòa tiết hormone trong sinh đẻ×