Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

ném xa lớp 3 tuổi vũ thị kim oanh website của trường mầm non hoa hồngcầu giấy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (226.04 KB, 7 trang )

(1)

phòng giáo dục đào tạo quận cầu giấy
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
GIÁO ÁN DỰ

THIGIÁO VIÊN

DẠY GIỎI CẤPTRƯỜNGLĩnh vực phát triển thể chất


Đề tài : Ném xaChủ đề: Bản thânGiáo viên dự thi: Vũ Thị Kim Oanh


Lớp mẫu giáo bé C5GIÁO ÁN DỰ THIGIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG


Lĩnh vực phát triển thể chất(2)

Trò chơi vận động : « Chó sói xấu tình »
Chủ đề: Bản thân


Đối tượng dạy: Lớp mẫu giáo bé C5
Số trẻ: 20- 22 trẻ


Thời gian dạy: 20 phút


Ngày dạy: 18/10/2011


Giáo viên dự thi: Vũ Thị Kim Oanh


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU


1. Kiến thức:


- Biết tên vận động « Ném xa ». Trẻ biết cách tập bài tập ‘‘Ném xa’’: Đứng
chân trước chân sau, tay cầm bao cát cùng phía với chân sau, đưa bao cát ra trước, lên
cao, người hơi ngả về phía sau dùng sức mạnh của cánh tay để ném mạnh bao cát về
phía trước.


- Nắm được luật chơi, cách chơi của trị chơi: “Chó sói xấu tính”
2. Kỹ năng:


- Có kĩ năng khởi động, tập bài tập phát triển chung và hồi tĩnh theo nhạc.
- Trẻ bước đầu có kĩ năng ném xa bằng một tay


- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn, có khả năng chú ý, tự tin khi tham gia hoạt
động. Rèn cho trẻ phản xạ nhanh và kỹ năng chơi. Củng cố kỹ năng vận động nhảy,
chạy qua trò chơi “Chó Xói xấu tính”.


- Phát triển tố chất nhanh, mạnh, khéo.


3. Thái độ:


- Trẻ hợp tác, phối hợp với bạn trong đội để chơi tốt trị chơi: “Chó sói xấu tính”
- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể, hứng thú trong luyện tập.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học. Hứng thú chơi trò chơi.- Trẻ tập trung chú ý trong khi học.


II/ CHUẨN BỊ:(3)

- Cô và trẻ gọn gàng, phù hợp với thời tiết
2. Đồ dùng:


- 15 – 20 bao cát, 2 - 4 rổ đựng túi cát.
- Xắc xô, giấy đề can, dây duy băng.


- Máy tính có bài hát để trẻ khởi động, và tập bài tập phát triển chung
- 1 mũ chó sói. 17- 19 mũ thỏ


3. Địa điểm :


- Trong lớp học
4. Sơ đồ luyện tập :


a. Sơ đồ khởi động


* *
* * * * * * *
3m * *
* * *


* * * * *
b. Sơ đồ trọng động


+ Bài tập phát triển chung:


* (C«)


* * * * *


* * * *


-Sơ đồ tập bài tập vận động :


* * * * *
*


*(4)

III/ TIẾN HÀNH


Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của


trẻ
I, Ổn định tổ


chức và gây
hứng thú


II, Nội dung
chính:


1.Khởi động


2, Trọng động
a. Bài tập phát


triển chung


Cô và trẻ cùng chơi trị chơi: Làm theo u cầu của cơ
(Khi cơ nói các giác quan trên cơ thể . Trẻ chỉ và nói
tên các giác quan đó)


- Các con có biết khơng sắp tới trường mình tổ chức
hội thi: “Bé khỏe, bé khéo” Chúng mình có thích
tham gia khơng?


Vậy hôm nay lớp c5 tổ chức hội thi: “Bé khỏe, bé
khéo” Để chọn ra những vận động viên suất sắc nhất
đi tham gia hội thi của trường nhé. Nào bây giờ cơ
mời các con cùng làm đồn tầu đi đến hội thi nào?
* Cô cho trẻ đi thành 1 vịng trịn khép kín. Sau đó cơ
đi vào trong và đi ngược chiều với trẻ, theo nhạc của
bài hát “Tàu lướt”: Tàu đi thường (5m) -> đi bằng gót
bàn chân (2m) -> đi thường (5m) -. Đi bằng mũi bàn
chân(2m) -> đi thường (5m) -> chạy chậm (2m) ->
chạy nhanh (2m) -> chạy chậm dần (2m) -> tàu về ga
tách thành 2 hàng dọc, dóng hàng. Cơ hướng dẫn trẻ
quay lên phía cơ để tập bài tập phát triển chung.
* Xin chào mừng các đội chơi đã đến với hội thi “Bé
khỏe, bé khéo” .Trước tiên, xin mời các vận động
viên chúng ta cùng tham gia tập “Màn đồng diễn thể
dục”


+ Động tác tay vai: Chèo thuyền.( 6L x 2nhịp).


Trẻ lamg theo yêu


cầu của cô


(chơi 2-3 lần)


Trẻ khời động
cùng cô và bạn


Trẻ về hàng theo
tổ(5)

Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của
trẻ


b. Vận động cơ
bản “Ném xa”
+ Động tác bụng – lườn: Đứng quay người sang 2
bên 90 độ. (4lx2nhịp).


+ Động tác chân: Cỏ thấp, cây cao. ( 4L x 2nhịp).


+ Động tác bật: Bật chân trước chân sau. ( 4L x
2nhịp).


* ( Tập xong cho trẻ chuyển đội hình, đứng 2 hàng
quay mặt vào nhau cách nhau: 3,5m – 4m.).


- Vừa rồi các vận đơng viên trình diễn màn đồng diễn


thể dục rất đều và đẹp rồi đấy... Các vận động viên đã
sẵn sàng bước vào các phần thi chưa?


- Bây giờ xin mời các vận động viên hãy cùng đến với


hướng dẫn của cô.(6)

Nội dung Hot ng ca cụ Hot ng ca
tr


* Cô làm mÉu :


*TrỴ thùc hiƯn :


* Cđng cè


c. Trị chơi vận


động : Chã sãi


xÊu tÝnh


phần thi thứ nhất có tên là “Ném xa ”


- Để làm tốt phần thi này các gia đình hãy chú ý vận
ng viờn lm mu nhộ.


Lần 1: Không giải thích.


Lần 2: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch xuất phátvà cúi xuống nhặt bao cát. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị,
cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm bao cát
cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh ném, cô đưa
bao cát ra trước, lên cao, người hơi ngả về phía sau,
dùng sức của cánh tay ném mạnh bao cát về phía
trước. Ném xong, cơ lên nhặt bao cát bỏ vào rổ và đi
về cuối hàng.


- C« tËp mÉu lÇn 3 : Híng sù chó ý cđa trẻ vào kỹ
thuật ném xa


Cụ gi mt trẻ lên thực hiện->cho các bạn khác nhận
xét, sau đó cơ nhận xét.


*TrỴ thùc hiƯn :


Lần 1 : Lần lợt trẻ ở từng hàng lên tập, mỗi lần 2 trẻ
Cô ln động viên khuyến khích và sửa sai kịp thời
cho tr


Lần 2 : Cho trẻ thực hiện theo hình thøc thi xem ai
l ngà êi giái nhÊt


* Củng cố : Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, gọi 1 cháu
khá lên tập -> khen động viên trẻ.


Trò chơi vận động : “ Chó sói xấu tính


- Bây giờ các gia đình sẽ được tham gia vào 1 trị


chơi. Trị chơi có tên là“ Chã sãi xÊu tính
- Ai còn nhớ cách chơi , luật chơi trò chơi này?
- Cô chính xác lại luật chơi, cách ch¬i


mặt vào nhau cách
nha3,5m đến 4m


Trẻ quan sát cơ
làm mẫu(7)

Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của
trẻ


3. Hồi tĩnh


III. Kết thúc tiết
học


Cách chơi : Một bạn đóng vai Chó Xói các bạn còn
lại làm t hỏ, các chú thỏ nhảy đi chơi,tiến về chó
sói , chó xói ơi ngủ đấy à ! Dậy đi thôi! chú sói mở
mắt ra và kêu “ Hừm ” rồi chạy theo các chú thỏ .
Thỏ chạy nhanh về nhà của mình , chú thỏ nào chạy
chem. sẽ bị sói bắt và đổi vai làm sói


- Luật chơi : Thỏ khơng đợc chạm vào Chó Xói khi
Chó Xói bắt được chỳ thỏ nào, thỡ chỳ thỏ đú phải
nhảy lũ cũ 1 vũng


- Cô tổ chức cho trẻ chơi : 2- 3 lần, sau mỗi lần chơi


cô nhận xét và đổi vai chơi cho trẻ


- Hôm nay các đội chơi đã tham gia thi tài rất giỏi.
Bây giờ các đội chơi hãy làm những chú chim bay lại
thật nhẹ nhàng xung quanh lớp nhé.


- Cô nhận xét chung, khen động viên trẻ.
- Cho trẻ chuyển hoạt động.


Trẻ nói lại cách
chơi, luật chơi theo
ý hiều


- Lắng nghe cô
nhắc lại cách chơi,
luật chơi


Tham gia chơi trò
chơi

×