Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

10 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý năm 2019 và đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.25 KB, 4 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2018 – 2019


MÔN: ĐỊA LÍ


Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao
đề


Mã đề thi 517
Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số nông thôn và dân số thành thị nước ta?


A. Dân số thành thị nhiều hơn dân số nông thôn.
B. Cả dân số thành thị và dân số nông thôn đều tăng.
C. Dân số nông thôn nhiều hơn dân số số thành thị.
D. Dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số nông thôn.
Câu 42: Khu vực Tây Nam Á khơng có đặc điểm nào sau đây?


A. Vị trí địa lí mang tính chiến lược. B. Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp.
C. Các thế lực bên ngoài cạnh tranh ảnh hưởng. D. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.


Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào dưới đây chịu tác động mạnh
nhất của gió Tây khơ nóng?


A. Đơng Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. C. Nam Trung Bộ. D. Tây Nguyên.


Câu 44: Người dân của các nước thành viên EU có thể dễ dàng mở tài khoản tại các nước khác trong khối là
biểu hiện của tự do


A. lưu thông dịch vụ. B. lưu thơng tiền vốn. C. lưu thơng hàng hóa. D. di chuyển.


Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Sơn La


thuộc vùng núi nào?


A. Đông Bắc . B. Tây Bắc. C. Trường Sơn Nam. D. Trường Sơn Bắc.
Câu 46: Về mặt kinh tế, các con sông ở miền Tây Trung Quốc có giá trị nổi bật về


A. nuôi trồng thủy sản. B. giao thông. C. thủy điện. D. thủy lợi.
Câu 47: Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang bị suy giảm mạnh là


A. khoáng sản, rừng. B. khoáng sản, nguồn nước.


C. đất đai, rừng. D. đất đai, nguồn nước.


Câu 48: Phát biểu nào sau đây khơng phải là đặc điểm của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta?
A. Trong năm có một mùa đơng lạnh. B. Thời tiết diễn biến phức tạp.


C. Có một mùa khơ sâu sắc. D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn.


Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây dừa được trồng nhiều nhất ở vùng nào
sau đây?


A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.


C. Bắc Trung Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.


Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở
Đồng bằng sông Cửu Long?


A. Đất xám trên phù sa cổ. B. Đất mặn.


C. Đất phù sa sông. D. Đất phèn.Câu 51: Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây giúp Đông Nam Á phát triển mạnh cây lúa gạo?
A. Mạng lưới sông ngịi dày đặc với lượng nước dồi dào.


B. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo.
C. Có nhiều cao nguyên đất đỏ badan màu mỡ.
D. Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa gạo.


Câu 52: Vùng biển bao quanh Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn chủ yếu do
A. là nơi gặp nhau của các dịng biển nóng và dịng biển lạnh.


B. có đường bờ biển dài với nhiều vụng, vịnh kín gió.


C. nằm ở vùng khí hậu nóng ẩm quanh năm nước khơng đóng băng.
D. có nhiều đảo ven bờ là nơi tập trung nhiều loại hải sản.(2)

Câu 53: Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014


Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?


A. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
B. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.


C. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.


Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác
lớn nhất cả nước?


A. Bà Rịa - Vũng Tàu. B. Bình Thuận. C. Cà Mau. D. Kiên Giang.


Câu 55: Việc thu hút các dự án đầu tư nước ngồi ở Bắc Trung Bộ cịn hạn chế chủ yếu do


A. cơ sở hạ tầng cịn yếu. B. có nhiều thiên tai.


C. mức sống dân cư thấp. D. chính sách thu hút đầu tư chưa hợp lí.
Câu 56: Địa danh sản xuất nước mắm ngon nổi tiếng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là


A. Phú Quốc. B. Phan Thiết. C. Vân Đồn. D. Cát Hải.


Câu 57: Liên bang Nga có thế mạnh trồng cây cơng nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới chủ yếu do nhân
tố tự nhiên nào sau đây?


A. Địa hình. B. Sơng ngịi. C. Đất trồng. D. Khí hậu.


Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sơng nào sau đây thuộc miền Nam Trung Bộ và
Nam Bộ?


A. Sông Thái Bình. B. Sơng Thu Bồn. C. Sơng Cả. D. Sơng Đà.


Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo phân
bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?


A. Bắc Trung Bộ. B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.


C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Tây Nguyên.
Câu 60: Đất feralit ở nước ta có màu đỏ vàng chủ yếu do


A. rửa trôi các chất badơ dễ tan. B. q trình phong hóa mạnh.
C. tích tụ ơxit sắt và ơxit nhơm. D. q trình tích tụ mùn phát triển.
Câu 61: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là doA. mặt đất thấp, xung quanh có nhiều đê. B. mật độ dân cư và xây dựng cao.
C. mưa lớn kết hợp với triều cường. D. mưa lớn và lũ nguồn về.


Câu 62: Cho bảng số liệu:


DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 1985 - 2004


Năm 1985 1995 2000 2004


Diện tích (nghìn ha) 2342 2188 1770 1650


Sản lượng (nghìn tấn) 14578 13435 11868 11400


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản
giai đoạn 1985 - 2004?


A. Diện tích lúa gạo giảm nhanh hơn sản lượng lúa gạo.
B. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2004 đạt 61,9 tạ/ha.
C. Diện tích lúa gạo giảm chậm hơn sản lượng lúa gạo.
D. Diện tích lúa gạo giảm, sản lượng lúa gạo tăng.


Câu 63: Phương hướng quan trọng nhất để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là
A. mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước.(3)

B. tăng cường chăn nuôi gia súc lớn.
C. đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu.
D. đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản.


Câu 64: Hoạt động nội thương của nước ta phát triển nhộn nhịp từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay chủ


yếu là do


A. tác động của thị trường nước ngoài. B. cơ chế quản lí thay đổi.
C. nhu cầu tiêu dùng của người dân cao. D. sự đa dạng của các mặt hàng.


Câu 65: Với diện tích 9,6 triệu km2, dân số 1,3 tỉ người năm 2005 thì mật độ dân số trung bình của Trung
Quốc năm 2005 là bao nhiêu (người/km2)?


A. 783. B. 738. C. 153. D. 135.


Câu 66: Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng chủ yếu do
A. áp dụng rộng rãi các mơ hình quảng canh. B. đẩy mạnh thâm canh.


C. mở rộng diện tích canh tác. D. đẩy mạnh xen canh, tăng vụ.
Câu 67: Cho biểu đồ:


SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2014


Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than, dầu thô, điện của
nước ta, giai đoạn 1995 - 2014?


A. Điện tăng liên tục và nhanh nhất. B. Than tăng nhanh hơn dầu thô.
C. Dầu thô giai đoạn 2005 - 2014 giảm. D. Dầu thơ tăng nhanh hơn than.


Câu 68: Vai trị quan trọng của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đối với nơng nghiệp khơng phải


A. góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
B. tăng chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.
C. thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa trong nơng nghiệp.


D. tăng yếu tố rủi ro trên thị trường tiêu thụ nông sản.


Câu 69: Ý nghĩa quan trọng nhất của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là
A. hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền. B. thuận lợi phát triển giao thơng vận tải biển.
C. có nhiều thế mạnh phát triển du lịch. D. nguồn lợi sinh vật biển phong phú.


Câu 70: Khó khăn nào sau đây đã được khắc phục đối với ngành chăn nuôi nước ta?
A. Hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và chưa ổn định.


B. Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm đe dọa trên diện rộng.
C. Giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao cịn ít.
D. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi không được đảm bảo.


Câu 71: Sự đa dạng về dân tộc của hầu hết các nước Đông Nam Á khơng có tác động nào sau đây về mặt văn
hóa, xã hội?


A. Sự năng động trong lối sống của dân cư.
B. Sự phức tạp trong đời sống chính trị, tơn giáo.
C. Sự đa dạng, độc đáo trong sinh hoạt.


D. Sự thuần nhất trong ngôn ngữ, phong tục tập quán.


Câu 72: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về hoạt động
của bão ở nước ta?


A. Thời gian hoạt động của bão từ tháng 6 đến tháng 12.
B. Tháng có tần suất bão lớn nhất là tháng 10.


C. Bão đổ bộ nhiều nhất vào vùng Bắc Trung Bộ.
D. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.
(4)

Câu 73: Cho bảng số liệu:


GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010


(Đơn vị: tỉ USD)


Năm 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010


Xuất khẩu 27,4 62,1 148,8 249,2 762,0 1430,7 1577,8
Nhập khẩu 42,3 53,3 132,1 225,1 660,0 1132,6 1396,2


Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình xuất, nhập khẩu của Trung Quốc,
giai đoạn 1985 - 2010?


A. Cán cân xuất nhập khẩu luôn dương (xuất siêu).
B. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
C. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tăng liên tục.
D. Cán cân xuất nhập khẩu luôn âm (nhập siêu).


Câu 74: Phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do
A. sức ép dân số đối với kinh tế - xã hội và mơi trường.


B. đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.
C. tài nguyên thiên nhiên của vùng không thật phong phú.
D. cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng chưa hợp lí.


Câu 75: Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ đều có thế mạnh nổi bật để phát triển
A. công nghiệp khai thác quặng sắt. B. khai thác và chế biến lâm sản.
C. công nghiệp thủy điện. D. các nông sản cận nhiệt, ơn đới.


Câu 76: Tồn cầu hóa kinh tế được hình thành chủ yếu do


A. thương mại quốc tế phát triển mạnh.


B. tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
C. sự mở rộng phân công lao động quốc tế.


D. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.


Câu 77: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản xuất nông
nghiệp của nước ta?


A. Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng liên tục từ năm 2000 đến năm 2007.


B. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích cây cơng nghiệp lâu năm lớn nhất cả nước.
C. Lúa được trồng chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.


D. Diện tích và sản lượng lúa tăng liên tục từ năm 2000 đến năm 2007.


Câu 78: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tháp dân
số của nước ta?


A. Tỉ lệ người từ 0 – 14 tuổi năm 1999 nhiều hơn năm 2007.
B. Tỉ lệ người trên 65 tuổi năm 2007 ít hơn năm 1999.
C. Cơ cấu dân số nước ta đang có xu hướng già hóa.
D. Cơ cấu dân số của tháp dân số năm 1999 là dân số trẻ.
Câu 79: Cho bảng số liệu:


DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2015(Đơn vị: nghìn ha)


Năm 2005 2010 2012 2015


Tổng diện tích 2495,1 2808,1 2952,7 2827,3


Cây công nghiệp hàng năm 861,5 797,6 729,9 676,8


Cây công nghiệp lâu năm 1633,6 2010,5 2222,8 2150,5


Để thể hiện diện tích cây cơng nghiệp ở nước ta giai đoạn 2005 - 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


A. Miền. B. Đường. C. Kết hợp. D. Cột.


Câu 80: Những trung tâm công nghiệp nào sau đây được xếp vào nhóm trung tâm cơng nghiệp có ý nghĩa
vùng?


A. Đà Nẵng, Huế, Hà Nội. B. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu.
C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. D. Hải Phịng, Hà Nội, Nha Trang.


- HẾT


---Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục phát hành.
Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm

×