Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

DE THI HSG MON VAT LY 7 HUYEN VINH LOC NAM HOC 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.62 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD  ĐT ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 7


VĨNH LỘC NĂM HỌC: 2010 – 2011


Môn kiểm tra: VẬT LÝ


Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:13/4/2011


Đề kiểm tra gồm 01 trang


Bài 1:(3,0 điểm)


Nêu cách xác định khối lượng riêng của vật rắn không thấm nước, khơng bỏ lọt bình
chia độ (bằng các dụng cụ tự chọn)


Bài 2: (2,0 điểm)


Một quả cầu bấc nhẹ treo trên một sợi chỉ tơ, đưa lại gần vật A nhiễm điện dương
điều đó có thể khẳng định quả cầu nhiễm điện âm được không ? tại sao ?


Bài 3: (4,0 điểm)


Một ống bằng thép dài 25,5m. Khi một em học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống
thì một em học sinh khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe được hai tiếng gõ; tiếng nọ cách
tiếng kia 0,07s.


a. Giải thích tại sao gõ một tiếng mà lại nghe được hai tiếng.


b. Tìm vận tốc âm thanh truyền trong thép biết vận tốc âm thanh truyền trong khơng khí là
340m/s.Bài 4: (7,0 điểm)


Cho hai gương phẳng M. N đặt vng góc nhau,
có mặt phản xạ quay vào nhau và hai điểm A, B như
hình vẽ.


a. Hãy nêu cách vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương
M tại I, phản xạ đến gương N tại K rồi phản xạ đến B.
Xác định điều kiện để bài tốn có thể vẽ được tia sáng trên.
b. Chứng minh rằng AI//KB.


Bài 5: (4,0 điểm)


Chiếu một tia sáng SI đến gương phẳng tại I
và hợp với phương ngang 1 góc 300 (hình vẽ).
Tia phản xạ IR thẳng đứng có chiều truyền hướng
xuống dưới.


a. Vẽ tia phản xạ và vị trí đặt gương.
b. Tính góc phản xạ và góc tới.


Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm.


M


.

B


.

AN
S


I


Q 300

a phản xạ IR

×