Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

sinh 6 tuan 25 sinh học 6 huỳnh văn liễm trường thcs tam thanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.93 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN :…... MÔN : SINH HỌC 6
LỚP : 6……… TUẦN : 25 – TIẾT : 49


A. Trắc nghiệm: (3 điểm).


Câu 1: Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)
1. Quả do bộ phận nào của hoa phát triển thành?


a. Hạt phấn b. Bầu nhuỵ c. Noãn d. Tràng hoa
2. Phôi của hạt gồm:


a. Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ b. Nhuỵ và nhị


c. Rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm d. Vỏ, lá mầm, phôi nhũ
3. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm được chứa trong:


a. Lá mầm b. Phôi nhũ c. Thân mầm d. Rễ mầm
4. Điểm giống nhau giữa rêu và dương xỉ là:


a. Có rễ, thân, lá thật sự b. Sinh sản bằng bào tử
c. Cây con mọc ra từ nguyên tản d. Trong thân có mạch dẫn
Câu 2: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)


Cột A Cột B Trả lời


1. Lá a. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt. 1  …...
2. Hoa b. Bảo vệ phôi nảy mầm thành cây mới. 2  …….
3. Quả c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và nước. 3  …….
4. Hạt d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh). 4  …….Câu 3: Điền các cụm từ: (quả thịt, vỏ quả, quả khô, quả hạch, quả mọng) thích hợp vào
chỗ trống qua đoạn sau: (1 điểm)


Dựa vào đặc điểm của……….. có thể chia các quả thành hai nhóm
là……….và quả thịt. ………..khi chín thì vỏ khơ, cứng, mỏng. Có hai loại
quả khô là quả khô nẻ và quả khô không nẻ. Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy
thịt quả. Quả thịt gồm hai loại là quả mọng và……… .


B. T ự luận : ( 7 điểm).


Câu 1: Quả và hạt phát tán bằng những cách nào? Chúng có đặc điểm gì? Lấy ví dụ
(3 điểm)


Câu 2: Trình bày cấu tạo (cơ quan sinh dưỡng) của cây dương xỉ. (1,5 điểm)


Câu 3: Trình bày túi bào tử và sự phát triển của rêu. Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống
được ở nơi ẩm ướt? (2,5 điểm)


……….
………
………
………
………
………
………
………(2)

ĐÁP ÁN
A. Trắc nghiệm: (3 điểm).I. Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
1-c; 2-c; 3-a; 4-b.
II. Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
1-c; 2-d; 3-a; 4-b.


III. Mỗi chỗ trống đúng 0,25 điểm.


….. vỏ quả………..quả khô……… quả khô …….quả hạch
B. Tự luận: (7 điểm):


Câu 1: (Mỗi ý đúng 1 điểm)


- Phát tán nhờ gió: Có cánh hoặc chùm lông nhẹ
VD: Bồ công anh, hạt hoa sữa …


- Phát tán nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có gai móc bám
VD: Ké đầu ngựa, ổi …


- Tự phát tán: Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài
VD: Chi chi, đậu bắp …


Câu 2: (Mỗi ý đúng 1 điểm 0,25 điểm)
- Thân ngầm, hình trụ.


- Rễ thật, mang nhiều lơng hút
- Lá có diệp lục:


+ Lá non: có nhiều lơng bạc trắng, cuộn trịn ở đầu.
+ Lá già: duỗi thẳng ra, có cuống dài.- Có mạch dẫn.
Câu 3:


* Túi bào tử và sự phát triển của rêu: (1,5 điểm)
- Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây.
- Sinh sản bằng bào tử.


- Sự phát triển của rêu: mở nắp đất ẩm


Rêu trưởng thành túi bào tử bào tử Cây rêu con
chứa nảy mầm

* Giải thích đúng, đủ các ý sau: (1 điểm).


- Rêu chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn → Chức năng hút và dẫn truyền chưa
hoàn chỉnh.

×