Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Môn lý 6-tuần 26 - tiết 26

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.08 KB, 3 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:………... MÔN: VẬT LÝ 6
LỚP 6….. TUẦN: 26 – TIẾT: 26


Điểm:


A. Trắc nghiệm: (7 điểm)


Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:


1. Máy cơ đơn giản nào không làm thay đổi hướng của lực kéo?


A. Mặt phẳng nghiêng. B. Ròng rọc động. C. Ròng rọc cố định. D. Đòn bẩy.
2. Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng:


A. Ròng rọc cố định. B. Mặt phẳng ngiêng. C. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng ngiêng và đòn bẩy.
3. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?


A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm.
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.
4. Các nha sĩ khuyên không nên ăn quá nóng. Vì sao?


A. Vì men răng dễ bị rạn nứt. B. Vì răng dễ bị rụng.
C. Vì răng dễ bị vỡ. D. Vì răng dễ bị sâu.
5. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?


A. Khối lượng chất lỏng tăng. B. Khối lượng chất lỏng giảm.
C. Trọng lượng của chất lỏng tăng. D. Thể tích của chất lỏng tăng.


6. Biết khi nhiệt độ tăng từ 20o C đến 50oC thì 1 lít nước nở thêm 10,2 cm3. Vậy 2000 cm3 nước


ban đầu ở 20oC khi được đun nóng tới 50oC thì sẽ có thể tích là:


A. 20,4cm3 . B. 2010,2cm3 . C. 2020,4cm3 . D. 20400cm3.


7. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?
A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn,
lỏng.


8. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?
A. Khối lượng. B. Trọng lượng.


C. Khối lượng riêng. D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng.
9. Nhiệt kế nào dưới dây có thể dùng để đo nhiệt độcủa băng phiến nóng chảy?


A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế.


C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.
10. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sơi vì:


A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100oC. B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC.
C. Rượu đông đặt ở nhiệt độ thấp hơn 100oC. D. Rượu đông đặt ở nhiệt độ thấp hơn 0oC.
11. Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng:


A. Chất rắn nở ra khi nóng lên.
B. Chất rắn co lại khi lạnh đi.


C. Chất rắn co dãn vì nhiệt ít hơn chất lỏng.


D. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.12. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế có thể là nhiệt độ nào sau đây?


A. 100oC. B. 42oC. C. 37oC. D. 20oC.
13. Tại sao chỗ tiếp nối của 2 thanh ray đường sắc lại có một khe hở?(2)

C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ dãn nở. D. Vì chiều dài thanh ray khơng đủ.
14. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo:


A. Nhiệt độ cơ thể người. B. Nhiệt độ phòng.


C. Nhiệt độ nước lã. D. Nhiệt độ của nước đá đang tan.
B. Tự luận: (3 điểm)


Câu 15:Tại sao khi lắp khâu dao, liềm bằng gỗ thì người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới
tra vào cán? (1 điểm)


Câu 16: Tại sao khi đun nước, ta không đổ nước thật đầy ấm? (1 điểm)


Câu 17: Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng có thể phồng lên? (1
điểm)


………
………
………
………
………
………
………
………
………


………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……


………
………
………
………(3)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6
A. Trắc nghiệm: (7 điểm).


Mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm.


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


ĐA B A D A D C C C C B D B C A


B. Tự luận: (3 điểm)
Câu 15: (1 điểm)Vì khi được nung nóng, khâu nở ra để lắp vào cán, khi khâu nguội đi khâu co lại xiết chặt vào
cán.


Câu 16: (1 điểm)


Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài.
Câu 17: (1 điểm)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×