Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

ÔN TẬP TRONG KHI NGHỈ DO COVID -19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.31 KB, 18 trang )

(1)

BÀI TẬP- ÔN TẬP Ở NHÀTRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG DỊCH


COVID-19MÔN GDCD KHỐI 8 ( TIẾP THEO)


Bài 11


LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO
Phần 1: Câu hỏi/Bài tập


A. Bài tập trắc nghiệm


I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn


Bài tập 1: Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất (hoặc đúng duy nhất) trong các câu sau:


1. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự giác trong học tập ?
a) Nhờ bố mẹ nhắc nhở giờ học tập


b) Gặp bài tập khó là tham khảo ngay sách giải bài tập
c) Tự lực làm bài kiểm tra trên lớp


d) Cố gắng đạt điểm cao để giành lấy phần thưởng mà bố mẹ đã hứa
2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính sáng tạo trong học tập


a) Nghiên cứu bài mẫu có sẵn trước khi bắt tay vào làm bài tập làm văn
b) Thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm
c) Chỉ phát biểu những nội dung mà bạn trước đã nói


d) Khơng quan tâm đến q trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống.3. Việc thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm cho lần sau
thể hiện phẩm chất gì trong học tập, lao động ?(2)

4. Việc cố gắng, phấn đấu trong học tập khơng phải vì lời khen hay phần thưởng đã
thể hiện phẩm chất gì trong học tập, lao động ?


a) Tự giác
b) Trung thực
c) Sáng tạo
d) Tự lập


5. Kết quả nào sau đây không phải là do tính tự giác và sáng tạo trong lao động
mang lại ?


a) Kỹ năng, kỹ xảo ngày càng thành thục
b) Phẩm chất và năng lực được cải thiện


c) Tiếp thu những kinh nghiệm có sẵn trong sách vở
d) Hiệu quả và chất lượng công việc được nâng lên


II. Trắc nghiệm điền khuyết


Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với
kiến thức đã học:


- Lao động là hoạt động có (1) ... của con người nhằm tạo ra (2) ... và
các giá trị tinh thần cho xã hội, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài
người.1.a. ý chí b. mục đích


c. động cơ d. Kết quả


2.a. tài sản vật chất b. tư liệu sản xuất


c. của cải vật chất d. tư liệu sinh hoạt


- Lao động sáng tạo là trong q trình lao động ln ln (3) ... để tìm tịi
cái mới, phương pháp mới để không ngừng nâng cao (4) ... và hiệu quả công
việc.


3.a. suy nghĩ b. lo lắng(3)

4.a. kết quả b. thành quả


c. chất lượng d. uy tín


- Cần rèn luyện tính tự giác, sáng tạo trong lao động vì đó là địi hỏi của xã hội khi
đất nước tiến hành sự nghiệp (5) ..., hiện đại hóa.


5.a. tự động hóa b. cơng nghiệp hóa


c. cơ khi hóa d. tin học hóa


III. Trắc nghiệm đúng sai


Bài tập 1: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương
ứng:Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Lao động là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của
con người


x
2. Lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển
của đất nước và nhân loại


x
3. Lao động chỉ cần yếu tố tự giác là đủ, không cần phải
sáng tạo


x
4. Sự sáng tạo trong lao động không thể rèn luyện được vì


đó là tố chất trí tuệ.


x


Bài tập 2: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương
ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Việc rèn luyện tính tự giác, sáng tạo để chờ đến lúc đi
làm cũng khơng muộn


x
2. Q trình học tập cũng rất cần sự sáng tạo x3. Tính tự giác khơng cần phải rèn luyện mà ln có vì đó
là phẩm chất đạo đức


x
4. Lao động tự giác, sáng tạo sẽ giúp nâng cao hiệu quả


công việc


X


B. Bài tập tự luận(4)

a) Qua truyện đọc Ngơi nhà khơng hồn hảo em có suy nghĩ gì về thái độ tơn trọng
kỉ luật lao động trước đó và trong q trình làm ngôi nhà cuối cùng của người thợ mộc?


b) Hậu của của việc thiếu tự giác, không thường xuyên rèn luyện, thực hiện kỉ luật
lao động mà người thợ mộc phải gánh chịu là gì?


Bài tập 2


Có quan điểm cho rắng: Chỉ có thể rèn luyện được tính tự giác vì đó là phẩm chất
đạo đức; cịn sự sáng tạo khơng rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinh di
truyền mà có.


Em có đồng ý với ý quan điểm đó khơng? Tại sao?
Bài tập 3


Theo em, học sinh có cần chuẩn bị, rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo không ?
Những biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo trong học tập là như thế nào ?Bài tập 4


……….


Bài 12


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Phần 1: Câu hỏi/Bài tập


A. Bài tập trắc nghiệm


I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn


Bài tập 1: Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất (hoặc đúng duy nhất) trong các câu sau:


1. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự trưởng thành của mỗi cá
nhân ?


a) Gia đình
b) Nhà trường
c) Xã hội
d) Đồn thể


2. Vì sao pháp luật nước ta lại quy định rất rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên
trong gia đình


a) Đó là trách nhiệm của Nhà nước(5)

c) Nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ


d) Bảo đảm sự tốn tại và phát triển của xã hội


3. Quyền và nghĩa vụ nào sau đây thuộc về ông bà, cha mẹ đối với con cái ?
a) Chăm sóc, phụng dưỡng ông bà


b) Nuôi dạy con cháu thành công dân tốt
c) Yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ
d) Không ngược đãi, xúc phạm người lớn.


4. Những hành vi nào sau đây của cha mẹ đối với con cái bị pháp luật ngăn cấm ?
a) Ngăn cản con làm điều trái pháp luật, đạo đức


b) Phân biệt đối xử giữa các con


c) Nuôi dưỡng con chưa thành niên bị tàn tật
d) Tôn trọng ý kiến của con


5. Những hành vi nào sau đây của con cái đối với cha mẹ bị pháp luật ngăn cấm ?
a) Xúc phạm, ngược đãi khi cha mẹ về già


b) Tôn trọng khi xem xét ý kiến của cha mẹ


c) Ngăn cản cha mẹ làm điều trái pháp luật, đạo đức
d) Kính trọng và biết ơn


II. Trắc nghiệm điền khuyết


Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với
kiến thức đã học:- Gia đình là (1) ... của xã hội. Nhiều gia đình cộng gộp lại mới thành xã hội.
Gia đình tốt thì (2) ... mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn.


1.a. thành phần b. bộ phận


c. tế bào d. đơn vị


2.a. cộng đồng b. tập thể(6)

- Gia đình là cái nơi ni dưỡng mỗi con người, là mơi trường quan trọng hình
thành và giáo dục (3) ...Pháp luật nước ta có những quy định cụ thể về
(4) ... của các thành viên trong gia đình.


3.a. nhân cách b. phẩm chất


c. kỹ năng d. năng lực


4.a. quyền lợi và trách nhiệm b. nghĩa vụ và trách nhiệm
c. nghĩa vụ và bổn phận d. quyền lợi và nghĩa vụ


- Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự (5) ... đối xử giữa các con cũng như
(6) ... con cái làm những điều trái pháp luật, đạo đức.


5.a. ưu tiên b. chia rẽ


c. quan tâm d. phân biệt


6.a. động viên b. ép buộc


c. khuyến khích d. hướng dẫnIII. Trắc nghiệm đúng sai


Bài tập 1: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương
ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Niềm vui lớn nhất của bậc cha mẹ là anh em hòa thuận,
yêu thương nhau


x
2. Những ý kiến của cha mẹ sẽ làm xâm phạm đến quyền
tự do quyết định của con cái


x
3. Ý kiến của ông bà trong trường hợp nào cũng chỉ nên


nghe chứ khơng nên làm theo


x
4. Gia đình là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến mỗi cá nhân x


Bài tập 2: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương
ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Những ý kiến của cha mẹ trong trường hợp nào cũng
nên nghe và làm theox
2. Ông bà, cha mẹ không nhất thiết phải tôn trọng ý kiến


của con cái(7)

3. Xây dựng gia đình văn hóa là một chính sách lớn của
Đảng và Nhà nước ta


x
4. Bố mẹ không gương mẫu sẽ ảnh hưởng ngay đến con
cái


X


B. Bài tập tự luận


Bài tập 1.Câu hỏi trong phần gợi ý của bài học
a) Em hiểu thế nào về bài ca dao trên?


b) Em đồng tình và khơng đồng tình với cách cư xử của nhân vật nào trong hai mẩu
chuyện trên? Vì sao?


c) Trẻ em có thể tham gia bàn bạc và thực hiện các cơng việc của gia đình khơng?
Em có thể tham gia như thế nào?


Bài tập 2


Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần, Chi nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng
lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và khơng cho Chi đi với lí do nhà trường không


tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng cha
mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này?
Vì sao? Nếu em là Chi thì em ứng xử như thế nào?


Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?
Bài tập 3


Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên rất được chiều chuộng và
thoả mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý…


Bài tập 4


Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một
người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ.
Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết bồi thường cho người bị đâm xe
thì bố mẹ Lâm khơng chịu đến và nói rằng, mình khơng làm việc đó nên khơng chịu
trách nhiệm.


Theo em, bố mẹ Lâm xự sự như vậy có đúng khơng? Vì sao?


………


Bài 13(8)

Phần 1: Câu hỏi/Bài tập
A. Bài tập trắc nghiệm


I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn


Bài tập 1: Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất (hoặc đúng duy nhất) trong các câu sau:1. Tìm ba tệ nạn xã hội có tính chất nguy hiểm nhất
a) Cờ bạc, ma túy và trộm cướp


b) Ma túy, trộm cướp và bạo lực gia đình
c) Cờ bạc, ma túy và mại dâm


d) Cờ bạc, trộm cướp và mại dâm


2. Pháp luật nước ta quy định phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của
a) cá nhân


b) gia đình
c) nhà trường
d) tồn dân


4. Ý kiến nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến con người sa vào tệ nạn xã
hội


a) Lười biếng lao động


b) Cha mẹ q nng chiều con cái


c) Chính sách mở cửa mọi lĩnh vực của Nhà nước
d) Bị dụ dỗ, ép buộc, lôi kéo


5. Ý kiến nào sau đây không phải là biện pháp để phòng chống tệ nạn xã hội
a) Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội


b) Đẩy mạnh cơng tác tun truyền phịng chống tệ nạn xã hội


c) Sống giản dị, lành mạnh(9)

II. Trắc nghiệm điền khuyết


Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với
kiến thức đã học:


- Tệ nạn xã hội là những hiện tượng, hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm (1)
..., gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống (2) ...


1.a. đạo đức và phong tục b. đạo đức và pháp luật
c. phong tục và pháp luật d. phong tục và tập quán


2.a. xã hội b. cộng đồng


c. văn hóa d. kinh tế


- Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm
tan vỡ hạnh phúc (3) ..., rối loạn trật tự (4) ... và suy thối giống nịi,
dân tộc.


3.a. cộng đồng b. xã hội


c. cá nhân d. gia đình


4.a. cộng đồng b. xã hội


c. cá nhân d. gia đình


- Các tệ nạn xã hội có mối quan hệ chặt chẽ lẫn nhau, trong đó, (5) ... và


(6) ... là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS.


5.a. đua xe b. đánh bạc


c. uống rượu d. ma túy


6.a. mại dâm b. đánh bạc


c. trộm cướp d. đua xe


III. Trắc nghiệm đúng sai


Bài tập 1: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương
ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Ba tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất là cờ bạc, ma túy và
mại dâm


x


2. Dùng thử ma túy một lần thì khơng bị nghiện x(10)

4. Khi mắc tệ nạn xã hội chắc chắn sẽ làm tan vỡ hạnh
phúc gia đình


x


Bài tập 2: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương


ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Được cha mẹ quá nuông chiều cũng khiến dễ sa vào tệ
nạn xã hội


x
2. Chơi tôm cua ăn tiền trong ngày tết khơng phải là một
hình thức cờ bạc


x
3. Cho trẻ em uống rượu, hút thuốc cũng là vi phạm pháp


luật


x
4. Pháp luật nước ta không bắt buộc người nghiện ma túy
phải đi cai nghiện


X


B. Bài tập tự luận


Bài tập 1.Câu hỏi trong phần gợi ý của bài học


a) Em có đồng tình với ý kiến của An khơng? Vì sao? Em làm gì nếu các bạn lớp em
cũng chơi như vậy?


b) Theo em P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật khơng và phạm tội gì? Họ sẽ bị xử


lí như thế nào?


Bài tập 2


Trên đường đi học về, Hằng thường bị một người đàn ông lạ mặt bám theo sau.
Người này làm quen với Hằng, rủ Hằng đi chơi với ông ta và hứa sẽ cho Hằng nhiều tiền
và những gì Hằng thích.


Theo em, điều gì có thể xảy ra với Hằng nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ?
Nếu em là Hằng, em sẽ làm gì trong trường hợp đó?


Bài tập 3


Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?


a) Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích
hưởng thụ;(11)

c) Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả
nhiều tiền;


d) Dùng thử ma t một lần thì cũng khơng sao;


đ) Tuyệt đối khơng quan hệ với người nghiện ma t vì sẽ bị lây nghiện và mang
tiếng xấu;


e) Pháp luật không xử lí những người nghiện và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm đạo
đức;


g) Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được tệ nạn xã


hội;


h) Hút thuốc lá khơng có hại vì đó khơng phải là ma t ;


i) Ma tuý, mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội, đặc biệt là nhiễm
HIV/AIDS


k) Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.


c) Đồng ý. Bởi vì đó có thể là những đồ vật nguy hiểm, bị pháp luật ngăn cấm.
d) Không đồng ý. Bởi vì ma túy rất nguy hiểm, chỉ cần dùng một lần cũng có thể
mắc nghiện ngay.


đ) Đồng ý. Bởi vì khi gần gũi, chúng ta dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, khống chế để rồi bị sa
vào tệ nạn xã hội.


e) Khơng đồng ý. Bởi vì mắc tệ nạn xã hội không chỉ là vi phạm đạo đức mà cịn vi
phạm pháp luật.


g) Đồng ý. Bởi vì học tập, lao động, hoạt động tập thể giúp chúng ta sống giản dị,
lành mạnh, dùng thời gian rảnh rỗi để tìm niềm vui trong các cơng việc có ích.


h) Khơng đồng ý. Bởi vì thuốc lá khơng phải ma túy những cũng là chất gây nghiện
và rất có hại cho sức khỏe của con người.


i) Đồng ý. Bởi vì ma túy và mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền
HIV/AIDS.


k) Đồng ý. Bởi vì khi sa vào tệ nạn xã hội, chúng ta sẽ lười lao động và dễ làm điều
ác nhằm có tiền tiêu xài.………..(12)

PHỊNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
Phần 1: Câu hỏi/Bài tập


A. Bài tập trắc nghiệm


I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn


Bài tập 1: Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất (hoặc đúng duy nhất) trong các câu sau:


1. Phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm của
a) cá nhân


b) gia đình
c) các đoàn thể
d) toàn xã hội


2. Việc làm nào sau đây khơng có khả năng làm lây nhiễm HIV/AIDS
a) Sử dụng chung bơm kiêm tiêm


b) Xâu lỗ tai bởi những người đi rong
c) Ăn uống chung với người bị nhiễm
d) Tiêm chích ma túy


3. Khi có người thân bị nhiễm HIV/AIDS, cách ứng xử đúng đắn nhất là ?
a) Xa lánh, ruồng bỏ


b) Gần gũi và giúp đỡ họ hịa nhập với cộng đồng


c) Khơng cho phép người bị nhiễm học tập tại trường
d) Để người lớn và xã hội quan tâm


II. Trắc nghiệm điền khuyết


Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với
kiến thức đã học:


- HIV là tên của một loại (1) ... gây suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là
giai đoạn (2) ... của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau,
đe dọa tính mạng con người.(13)

c. vi sinh vật d. vi trùng


2.a. đầu b. giữa


c. sau d. cuối


- HIV/AIDS đang là một (3) ... của thế giới và Việt Nam. Đó là căn bệnh vơ
cùng nguy hiểm, ảnh hưởng (4) ... đến mọi mặt của đời sống xã hội.


3.a. căn bệnh b. bệnh tật


c. đại dịch d. bệnh dịch


4.a. nghiêm trọng b. phổ biến


c. quan trọng d. thường xuyên


III. Trắc nghiệm đúng saiHãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiểm HIV x
2. Tất cả mọi người bị nhiễm HIV/AIDS cần chữa trị tập
trung ở bệnh viện


x
3. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt


Nam hiện nay đã giảm


x
4. Việc thiếu hiểu biết sẽ làm tăng nguy cơ bị lây nhiễm


HIV/AIDS


x
5. Quan tâm và động viên người nhiễm HIV/AIDS cũng là
cách góp phần làm giảm lây nhiễm căn bệnh này.


X


B. Bài tập tự luận


Bài tập 1.Câu hỏi trong phần gợi ý của bài học


a) Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên?b) Theo em, vì sao phải phịng chống, chống nhiễm AIDS? Em hiểu câu “Đừng chết
vì thiếu hiểu biết về AIDS” như thế nào?(14)

5. Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật của Huệ. Thuỷ nói: “Cậu
khơng biết là chị của Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây
thì chết, tớ khơng đến đâu!”


Em có đồng tình với Thuỷ khơng? Vì sao?


Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
Bài tập 3


3. HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây?
a) Ho, hắt hơi;


b) Dùng chung bơm, kim tiêm;
c) Bắt tay người nhiễm HIV;
d) Dùng chung nhà vệ sinh;
đ) Dùng chung cốc, bát đũa;
e) Qua quan hệ tình dục;
g) Truyền máu;


h) Muỗi đốt;


i) Mẹ truyền sang con.
Bài tập 4


Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ?a) Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm
HIV/AIDS;


b) Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma tuý mới bị nhiễm
HIV/AIDS;


c) Có thể điều trị được bệnh AIDS.
Bài tập 5


Mọi người có thể phịng, tránh HIV/AIDS được khơng? Em hãy nêu những biện
pháp phòng, tránh mà em biết.(15)

Bài 15


PHỊNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI


Phần 1: Câu hỏi/Bài tập
A. Bài tập trắc nghiệm


I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn


Bài tập 1: Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất (hoặc đúng duy nhất) trong các câu sau:
1. Khi thấy có vụ cháy xảy ra, em phải gọi điện đến số điện thoại nào sau đây:
a.113 b. 114


c. 115 d. 119


2. Để phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ, chúng ta cần tránh hành vi nào sau đây ?
a) Dùng mìn bắt cáb) Bắn pháo hoa trong ngày tết
c) Dùng súng truy bắt tội phạm


d) Chuyên chở vũ khí theo sự điều động của Nhà nước.


3. Những hành vi, việc làm nào dưới đây không vi phạm Quy định về phịng ngừa tai
nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại:


a) Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ
b) Cho người khác mượn vũ khí


c) Cơng an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm
d) Báo cháy giả


4. Chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người ?
a) Thuốc nổ;


b) Súng săn;


c) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu;
d) Kim loại thường;(16)

Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với
kiến thức đã học:


- Ngày nay, dù ở trong (1) ..., con người vẫn luôn phải đối mặt với những
(2) ... do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.


1.a. thời chiến b. thời bìnhc. chiến tranh d. hịa bình


2.a. khó khăn b. nguy cơ


c. thảm họa d. thách thức


- Để góp phần (3) ... tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, học sinh
cần (4) ... những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy
định về sự an tồn.


3.a. phịng ngừa b. hạn chế


c. nghiêm cấm d. chấm dứt


4.a. khiếu nại b. tố cáo


c. lên án d. phê phán


III. Trắc nghiệm đúng sai


Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương ứng:


Phương án lựa chọn Đúng Sai


1. Tư do sử dụng vũ khí cần được Nhà nước và pháp luật
tôn trọng


x
2. Những loại đạn pháo không dùng được trong chiến tranhsẽ không thể phát nổ


x
3. Các tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại luôn gây


thiệt hại to lớn về người và tài sản


x
4. Chỉ những cá nhân nào được Nhà nước giao nhiệm vụ
mới được sử dụng vũ khí


x
5. Súng săn khơng gây nguy hiểm lớn nên mọi người được
phép sử dụng tự do


X


B. Bài tập tự luận(17)

b) Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả như thế
nào?


Bài tập 2


Em hãy dự đốn điều gì có thể sẽ xảy ra nếu:
a) Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;
b) Chở thuốc pháo, thuốc nổ…trên ơ tơ;


c) Được tự do tàng trữ, vận chuyển, bn bán vũ khí và các chất độc hại.
Bài tập 3Nếu không may gặp phải đám cháy em sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn cho
bản thân và những người xung quanh?


Bài tập 4


- Khi phát hiện vũ khí, bom, mìn, đạn phế liệu cịn sót lại từ thời kỳ chiến tranh em
sẽ làm gì?


c) Việc tàng trữ, vận chuyển, bn bán vũ khí và các chất độc hại nếu được tự do sẽ
khiến quá trình này thiếu đi những điều kiện bảo đảm sự an toàn và sẽ gây ra những
mối nguy hiểm cho toàn xã hội.


Bài tập 3


Quy trình xử lý một vụ cháy gồm 4 bước sau:
- Bước 1: Báo động


- Bước 2: Cắt điện


- Bước 3: Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy
- Bước 4: Gọi điện đến 114 thông báo cháy


Bài tập 4(18)×