Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Phiếu ôn tập môn Mỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.6 KB, 4 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NĂM HỌC 2019 - 2020


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’
MÔN: MĨ THUẬT 6


Thời gian: 45 phút
A. Mục tiêu:


- Đánh giá quá trình học tập của học sinh.


- Kiểm tra, đánh giá các kĩ năng thực hành và vẽ được tranh ,sáng tạo theo
đúng kiến thức,cảm xúc của học sinh.


B. Nội dung ôn tập và kiểm tra:


Học sinh ôn tập bài vẽ mĩ thuật đã học và chủ đề đã học ( có thể tham khảo
và luyện tập theo bài mẫu trên trang YOUTUBE Internet)


Trình bày và thể hiện nội dung phù hợp với trọng tâm đề bài một trong
những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)


1. Bài tranh đề tài :Ngày tết và mùa xuân


2. Bài tinh hoa truyền thống ,nét đẹp văn hóa Việt Nam ngày tết
3. Bài vẽ cảnh đẹp quê hương đất nước


Biểu điểm chấm bài kiểm tra 45’
I. Kiểm tra


-Bài vẽ hồn thành và tơ màu-Bố cục cân đối ,hình vẽ sắp xếp hợp lý


-Xây dựng được hình tượng chính hoặc vẽ được cảnh chính ,phụ
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽ


II. Biểu điểm


1. Xếp loại bài vẽ chưa đạt
-Bài vẽ chưa xong hình


-Bài vẽ chưa hồn thiện bố cục


-Bài vẽ lem nhem khơng rõ nội dung chủ đề
2. Xếp loại bài vẽ đạt


-Các bài đã xong hình


-Bố cục được sắp xếp hợp lý


-Vẽ màu phân mảng hợp lý ,tơ màu kín hoặc đang lên màu,màu sắc đẹp
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽ


Người ra đề cương


Nguyễn Thị Xuân


Tổ trưởng (Nhóm trưởng)
duyệt đềBùi Thị Nguyên Ngọc


BGH duyêt


BGH duyệt đề(2)

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NĂM HỌC 2019 - 2020


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’
MÔN: MĨ THUẬT 7


Thời gian: 45 phút
A. Mục tiêu:


- Đánh giá quá trình học tập của học sinh.


- Kiểm tra, đánh giá các kĩ năng thực hành và vẽ được tranh ,sáng tạo theo
đúng kiến thức,cảm xúc của học sinh.


B. Nội dung ôn tập và kiểm tra:


Học sinh ôn tập bài vẽ mĩ thuật đã học và chủ đề đã học ( có thể tham khảo
và luyện tập theo bài mẫu trên trang YOUTUBE Internet)


Trình bày và thể hiện nội dung phù hợp với trọng tâm đề bài một trong
những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)


1. Bài tranh đề tài :Phong cảnh quê hương2. Bài tinh hoa truyền thống ,nét đẹp văn hóa Việt Nam
3. Bài vẽ cảnh đẹp quê hương đất nước


Biểu điểm chấm bài kiểm tra 45’
I. Kiểm tra


-Bài vẽ hồn thành và tơ màu


-Bố cục cân đối ,hình vẽ sắp xếp hợp lý


-Xây dựng được hình tượng chính hoặc vẽ được cảnh chính ,phụ
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽ


II. Biểu điểm


1. Xếp loại bài vẽ chưa đạt
-Bài vẽ chưa xong hình


-Bài vẽ chưa hồn thiện bố cục


-Bài vẽ lem nhem khơng rõ nội dung chủ đề
2. Xếp loại bài vẽ đạt


-Các bài đã xong hình


-Bố cục được sắp xếp hợp lý


-Vẽ màu phân mảng hợp lý ,tơ màu kín hoặc đang lên màu,màu sắc đẹp
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽNgười ra đề cương


Nguyễn Thị Xuân


Tổ trưởng (Nhóm trưởng)
duyệt đề


Bùi Thị Nguyên Ngọc


BGH duyêt


BGH duyệt đề(3)

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NĂM HỌC 2019 - 2020


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’
MÔN: MĨ THUẬT 8


Thời gian: 45 phút
A. Mục tiêu:


- Đánh giá quá trình học tập của học sinh.


- Kiểm tra, đánh giá các kĩ năng thực hành và vẽ được tranh ,sáng tạo theo
đúng kiến thức,cảm xúc của học sinh.


B. Nội dung ôn tập và kiểm tra:


Học sinh ôn tập bài vẽ mĩ thuật đã học và chủ đề đã học ( có thể tham khảo


và luyện tập theo bài mẫu trên trang YOUTUBE Internet)


Trình bày và thể hiện nội dung phù hợp với trọng tâm đề bài một trong
những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)


1. Bài vẽ trang trí lều trại theo chủ đề
2. Bài vẽ trang trí cổng trại


3. Bài vẽ trang trí cách tạo hình dáng lều trại


Biểu điểm chấm bài kiểm tra 45’
I. Kiểm tra


-Bài vẽ hoàn thành và tơ màu


-Bố cục cân đối ,hình vẽ sắp xếp hợp lý


-Xây dựng được hình tượng chính hoặc vẽ được cảnh chính ,phụ
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽ


II. Biểu điểm


1. Xếp loại bài vẽ chưa đạt
-Bài vẽ chưa xong hình


-Bài vẽ chưa hồn thiện bố cục


-Bài vẽ lem nhem không rõ nội dung chủ đề
2. Xếp loại bài vẽ đạt-Các bài đã xong hình


-Bố cục được sắp xếp hợp lý


-Vẽ màu phân mảng hợp lý ,tơ màu kín hoặc đang lên màu,màu sắc đẹp
-Đường nét rõ ràng ,rõ nội dung bài vẽ


Người ra đề cương


Nguyễn Thị Xuân


Tổ trưởng (Nhóm trưởng)
duyệt đề


Bùi Thị Nguyên Ngọc


BGH duyêt


BGH duyệt đề(4)×