Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án phòng học thông minh; LQCA ôn tập i t c

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.45 KB, 2 trang )

(1)

Thứ 4 ngày 08 tháng 01 năm 2020
TÊN HOẠT ĐỘNG: Làm quen chữ cái Ôn tập chữ cái i, t, c.
HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ: Hát: Chị ong nâu và em bé


I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


1. Kiến thức


- Trẻ tìm được đúng chữ cái i, t, c.
- Phát âm đúng chữ i, t, c.


2. Kỹ năng


- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
- Củng cố cách phát âm cho trẻ


3. Giáo dục


- Giáo dục trẻ u thích mơn học
II. CHUẨN BỊ


1. Đồ dùng của cô và trẻ


- các thẻ chữ i, t, c.


- sidle con vịt, con trâu, con chó kèm từ có chữ i, t, c, băng đĩa các bài hát về chủ đề
động vật


- 3 ngôi nhà có gắn các thẻ chữ i, t, c.


2. Địa điểm:- Lớp học.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG


HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ


1.Ổn định lớp


- Cô cho trẻ hát bài: “Chị ong nâu và em bé”


+ Các con hát bài hát có tên là gì?
+ Bài hát nói đến con gì?


- Giáo dục trẻ biết chăm sóc u q các con vật


2. Giới thiệu bài


- Hôm nay cô hướng dẫn các con ôn tập chữ cái i, t, c.
nhé!


3. Hướng dẫn


* Hoạt động 1: Ôn tập chữ cái i, t, c( Cô sử dụng


Slide)


- Cô treo tranh: “Con vịt”, “con trâu”, “con chó”


+ Cơ cho trẻ đọc từ “Con vịt”, “con trâu”, “con chó”


dưới tranh


* “Con vịt”, ( Cơ sử dụng Slide)
-Bức tranh vẽ con gì?


- Cơ cho trẻ đọc từ con vịt


- Các con hãy tìm chữ i trong từ con vịt nào?
- Cô cho trẻ phát âm chữ i


- Cô cho trẻ nêu cấu tạo chữ i
* “Con trâu”, ( Cô sử dụng Slide)
- Bức tranh vẽ con gì?


- Cơ cho trẻ đọc từ con trâu


- Trẻ hát.


- Chị ong nâu và em bé
- Con ong


- Vâng ạ.
- Vâng ạ(2)

- Các con hãy tìm chữ t trong từ con trâu giúp cơ nào?
- Cô cho trẻ phát âm chữ t


- Các con hãy nêu cấu tạo chữ t?
* “Con chó” ( Cơ sử dụng Slide)
- Bức tranh vẽ con gì?- Cơ cho trẻ đọc từ con chó


- Các con hãy tìm chữ c trong từ con chó giúp cơ nào
- Cơ cho trẻ trẻ phát âm chữ c


+ Cho trẻ phát âm theo lớp, tổ nhóm, cá nhân.
Cơ sửa sai cho trẻ


* Hoạt động 2 : Luyện tập


+ Trò chơi : “Giơ chữ theo hiệu lệnh”


- Cơ nói tìm chữ i, tìm chữ i…hoặc chữ c hay chữ t
theo hiệu lệnh của cô.


- Cho trẻ chơi


+ TC: “Xếp chữ theo hiệu lệnh của cô”: Cho trẻ cầm
hết chữ cái trên tay.


- Xếp chữ i sang bên trái của mình
- Xếp chữ t sang bên phải của mình
- Xếp chữ c ra trước mặt mình.
+ TC: “ Tìm nhà”


- Cách chơi: Cơ có các ngơi nhà có chữ i, t, c trẻ đi
chơi khi có hiệu lệnh “Tìm nhà” trẻ chạy về nhà có số
nhà theo u cầu.- Cơ tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.


- Cô quan sát động viên và sửa sai cho trẻ.


4. Củng cố giáo dục


- Hôm nay các con được ơn tập về chữ cái gì?
- Các con đã chơi trị chơi gì?


- Về nhà các con cùng tìm và đọc chữ cái đã học qua
sách, báo, truyện, nhé


5. Kết thúc


- Cho trẻ hát và vận động bài: “chị ong nâu và em bé”
- Cô cùng trẻ ra sân chơi


- Trẻ phát âm.
- Con chó ạ.
- Con chó.
- Trẻ tìm
- Trẻ phát âm
- Trẻ nêu cấu tạo


- Trẻ chơi


- Ôn tập chữ i, t, c


×