Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

bao cao sang tao tài liệu của nhà trường nguyễn thanh tú website của trường thcs thị trấn vị xuyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.7 KB, 5 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN
TRƯỜNG THCS TT VỊ XUYÊN


Số 01/BC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Xuyên, ngày 09 tháng 3 năm 2017.
BÁO CÁO


KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


(Đổi mới kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh)
Căn cứ công văn số 02/CĐGD ngày 03/03/2017 về việc báo cáo kết quả tổ chức
thực hiện phong trào TĐ năm học 2016 – 2017 với chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy
và học”;


Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;


Tôi xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học trong
học kỳ I, năm học 2016 – 2017 như sau:


PHẦN THỨ NHẤT


KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
1. Tình hình chung của nhà trường


- Quy mô trường, lớp:Đầu năm: Trường có 16 lớp với 437 học sinh


Khối 6: 3 lớp = 92 HS Khối 8: 5 lớp = 124 HS
Khối 7: 4 lớp = 115 HS Khối 9: 4 lớp = 106 HS
Giữa kỳ: 433 HS = 16 lớp


Khối 6: 3 lớp = 91 HS Khối 8: 5 lớp = 123 HS
Khối 7: 4 lớp = 114 HS Khối 9: 4 lớp = 105 HS


+ So với đầu năm giảm: 04 HS. Chuyển trường 01, 03 HS gia đình viết đơn tự
nguyện cho ở nhà để giáo dục; Tỷ lệ huy động học sinh vào khối 6 đạt 100%.


- Đội ngũ:


Tổng số 46 CBGV+ 01 BVHĐ trong đó: BCCT 45 (01 chuyên trách TTHTCĐ,
02 điều động cho PDG).


+ BGH : 3Đ/c ( HT 1, PHT 2)


+ TPT Đội + TKHĐ : Nguyễn Thị Lý.
+ BT chi đoàn: Vương Đình Tùng


+ Tổ chun mơn: Gồm 4 tổ. + 01 tổ Văn phịng


Tốn – lý: 15; Sinh-hố: 8 ; Văn- sử: 8 ; Môn chung: 8 ; Văn phòng: 7+1HĐ
+ GV trực tiếp giảng dạy: 34 đ/c: 100% GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn(2)

Giỏi 32/433=7,39% ; Khá 163/433=37,64 %; TB 181/433=41,80% ; Yếu
57/433=13,16%- Thi học sinh giỏi: Tổ chức thi cấp trường và thành lập đội dự thi cấp huyện.
+ Môn GDCD lớp 9 cấp huyện 10 học sinh trong đó giải 2: 01; giải 3: 04 hs, KK
04 HS, tham gia cấp tỉnh 02 học sinh. Đạt gỉải nhất 01; giải ba: 01 hs


+ Tham gia thi KHKT cấp huyện và giải ba 01; KK 01 cấp tỉnh.
+ Đội tuyển Olimpic tiếng anh tham gia cấp huyện 48 trong đó:


Khối 6: 13 học sinh; Khối 8: 11 học sinh
Khối 7: 19học sinh Khối 9: 11 học sinh


+ Đội tuyển HSG lớp 9 tham gia cấp huyện: 42 học sinh với 56 lượt thi
+ Tham gia bài thi Ellning cấp huyện: 03 bài cấp tỉnh 03 bài đạt: 02 giải KK


+ Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn của học sinh với 12 sản phẩm. Dạy học
theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên: 16 sản phẩm


2. Thuận lợi và khó khăn khi tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo
* Thuận lợi


- Được BGH, tổ chun mơn, các đồn thể trong nhà trường hướng dẫn cụ thể, tạo
mọi điều kiện trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới sáng tạo


- Đa số học sinh có ý thức tốt trong học tập, chuyên cần, chịu khó tìm tịi, khám
phá. Nhiều em có trí nhớ tốt, có khả năng tư duy trừu tượng, tư duy lôgic tốt giúp các
em tiếp thu bài nhanh.


- Phụ huynh quan tâm tốt tới việc học tập của con em mình, kết hợp thường xuyên
với giáo viên trong công tác giáo dục học sinh.- Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo cho công tác dạy và học của nhà trường.


- Nhà trường đóng tại trung tâm của TT Vị Xuyên, giao thông thuận tiện cho việc
đi lại học tập của các em HS.


* Khó khăn


- Một số học sinh cịn dựa dẫm, thụ động trong học tập do hoàn cảnh sống, gia
đình ít quan tâm (vì một phần là con em của những gia đình thuộc vùng kinh tế cịn khó
khăn, các em vừa học vừa làm).


- Về kỹ năng thu nhập và xử lý thông tin chưa thật tốt:


- Một số HS cịn hạn chế về mặt ngơn ngữ, chưa sử dụng những kiến thức mới để
mô tả và giải thích hiện tượng.


3. Cơng tác phát động


* Tổ chức đăng ký thực hiện:(3)

- Căn cứ vào thực tiễn dạy học tôi đã chọn nội dung cần đổi mới
là Đổi mới kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh.


* Các giải pháp tổ chức thực hiện:


Năm học 2016 – 2017 tôi được phân cơng giảng dạy bộ mơn Vật lí khối 6, Cơng
nghệ khối 8, bồi dưỡng HSG mơn giải lí trên MTCT.


Thực trạng vấn đề cần đổi mới:- Đa số học sinh còn yếu về các năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và
sáng tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác;
năng lực tính tốn và năng lực cơng nghệ thơng tin và truyền thơng.


- Chính vì vậy để nâng cao chất lượng, năm học 2016 – 2017 bản thân tôi đã “Đổi
mới kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh”. tại trường THCS
Vị Xuyên và đã đạt được những hiệu quả nhất định.


Mục tiêu giải pháp đổi mới.


Phát triển năng lực học sinh: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng
tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực
tính tốn và năng lực cơng nghệ thơng tin và truyền thông


Thời gian thực hiện đổi mới: Năm học 2016 – 2017
Các bước tiến hành thử nghiệm đổi mới:


- Bước 1: Nghiên cứu, điều tra thực trạng học sinh.
- Bước 2: Xây dựng kế hoạch, nội dung đổi mới


- Bước 3: Đề ra các giải pháp đổi mới trong kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực học sinh.


- Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn giảng dạy


- Bước 5: Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp.
4. Tiến độ triển khai thực hiện


- Nội dung đổi mới sáng tạo đã được thực hiện trong học kì I và bước đầu thực
hiện sang học kì II.5. Kết quả thực hiện đổi mới


Khi tiến hành đổi mới tôi đã thu được những kết quả như sau:


Về phía giáo viên: có được hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với đối tượng học
sinh. Nâng cao được trình độ chun mơn, nghiệp vụ.


Về phía học sinh: Đa số học sinh đã hoàn thiện hơn vê năng lực tự học; năng lực
giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất; năng lực giao tiếp;
năng lực hợp tác; năng lực tính tốn và năng lực cơng nghệ thơng tin và truyền thông.(4)

- Chất lương giảng dạy bộ mơn đạt:


+ Mơn Vật lí 6: (92HS). Khá,Giỏi: 31HS = 33,7%; TB: 42HS = 45,7%; Yếu,
Kém: 19HS = 20,6%


+ Môn Công nghệ 8: (72HS): Khá, Giỏi: 26HS = 36,1%; TB: 41HS = 56,9%;
Yếu, Kém: 5HS = 7,0%


* Kết quả thi của đội tuyển học sinh giỏi:
+ 4 em đạt học sinh giỏi cấp huyện.


+ Thi cấp tỉnh: 01 em đạt giải ba, 01 giải nhì đồng đội.
PHẦN THỨ HAI


PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG HỌC KỲ II


Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học theo nội dung
đăng kí từ đầu năm học là “Đổi mới kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng


lực học sinh”.


Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, đúc rút kinh nghiệm dạy học, nghiên cứu
tìm tịi và sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp.


Một số mục tiêu cụ thể:


- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: Hoàn thành xuất sắc
- Xếp loại thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở


- Môn Vật lí 6: (92HS) HS giỏi: 10em = 10,9%; HS khá 28em = 30,4%; HS yếu
dưới 2% và khơng có HS kém.


- Môn Công nghệ 8 (72HS) HS giỏi: 18HS = 25,0%; HS khá: 29HS = 40,3; HS
yếu dưới 15% và khơng có HS kém.


- Hồn thành tốt các nhiệm vụ khác do ngành và địa phương giao cho.


Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua với chủ đề Đổi
mới kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh trong HKI và
phương hướng thực hiện trong HKII năm học 2016 – 2017 của cá nhân tôi.


Trân trọng báo cáo./.
NGƯỜI BÁO CÁO


Nguyễn Thanh Tú(5)
×