Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Phân phối chương trình nghề Điện dân dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.54 KB, 1 trang )

(1)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG


CHƯƠNG TRÌNH 105 Tiết – Lớp 11 THPT(Áp dụng từ năm học: 2012-2013)Số tiết


C.Trình Tiết dạy Bài Tên bài


Học
kỳ
Chương mở đầu


I
3 1-2-3 Bài 1 An toàn lao động trong nghề Điện dân dụng


Chương I: Đo lường điện
3 4-5-6 Bài 2 Khái niệm chung về đo lường điện


3 7-8-9 Bài 3 Thực hành: Đo dòng điện và điện áp xoay chiều


3 10-11-12 Bài 4 Thực hành: Đo công suất và điện năng


3 13-14-15 Bài 5 Thực hành: Sử dụng vạn năng kế


1 16 Kiểm tra


Chương II: Máy biến áp
3 17-18-19 Bài 6 Một số vấn đề chung về máy biến áp


3 20-21-22 Bài 7 Tính tốn, thiết kế máy biến áp một pha công suất nhỏ3 23-24-25 Bài 8 Thực hành: Tính tốn, thiết kế MBA 1pha cơng suất nhỏ


3 26-27-28 Bài 9 Vật liệu chế tạo máy biến áp


3 29-30-31 Bài 10 Thực hành: Chuẩn bị vật liệu và làm khuôn MBA


3 32-33-34 Bài 11 Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ


9 35-43 Bài 12 Thực hành: Quấn MBA 1 pha


1 44 Kiểm tra


Chương III : Động cơ điện
3 45-46-47 Bài 13 Một số vấn đề chung về động cơ điện


3 48-49-50 Bài 14 Động cơ điện xoay chiều 1 pha


3 51-52-53 Bài 15 Mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều một pha


1 54 Ơn tập


1 55 Kiểm tra Học kì 1


3 56-57-58 Bài 16 Sử dụng và bảo dưỡng quạt điện


II
3 59-60-61 Bài 17 Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng quạt điện


3 62-63-64 Bài 18 Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm nước3 65-66-67 Bài 19 Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm nước


3 68-69-70 Bài 20 Sử dụng và bảo dưỡng máy giặt


3 71-72-73 Bài 21 Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy giặt


1 74 Kiểm tra


Chương IV: Mạng điện trong nhà
3 75-76-77 Bài 22 Một số kiến thức cơ bản về chiếu sáng


3 78-79-80 Bài 23 Thực hành: Tính tốn chiếu sáng cho một phịng học


3 81-82-83 Bài 24Bài 25 Một số kí hiệu và nguyên tắc lập sơ đồ cấp điệnThực hành: Đọc sơ đồ mạch điện


3 84-85-86 Bài 26 Tính tốn, thiết kế mạng điện trong nhà


3 87-88-89 Bài 27 Thực hành: Tính tốn, thiết kế mạng điện cho một phòng ở


9 90-98 Bài 28 Thực hành: Lắp đặt mạng điện cho một phòng ở(một số mạch bảng điện)


2 99-100 Bài 29 Bảo dưỡng mạch điện trong nhà


1 101 Kiểm tra


Chương V: Tìm hiểu nghề điện dân dụng
1 102 Bài 30 Tìm hiểu thơng tin và cơ sở đào tạo


1 103 Bài 31 Tìm hiểu thơng tin thị trường lao động1 104 Ơn tập cuối học kì
1 105 Kiểm tra học kỳ II

×