Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

Giáo án chủ đề quê hương tuần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.91 KB, 29 trang )

(1)TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ
(Thời gian thực hiện 3 tuần:Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 05/6/2020)(2)

TÊN CHỦ ĐỀ LỚN:
Thời gian thực hiện 3 tuần;


Tên chủ đề nhánh 2:
( Thời gian thực hiện:
TỔ CHỨC


HOẠT
ĐỘNG


NỘI DUNG HOẠT
ĐỘNG


MỤC ĐÍCH - U CẦU CHUẨN BỊ


Đ
Ĩ
N
T
R


C
H
O
I-
T
H

D

C
S
Á
N
G


* Đón trẻ- chơi tự chọn
- Đón trẻ vào lớp, trao
đổi với phụ huynh về tình
hình của trẻ


* Cất đồ dùng cá nhân
cho trẻ


* Hướng trẻ vào góc chơi


- Cơ nắm được tình hình sức
khỏe của trẻ, những yêu cầu,
nguyện vọng của phụ huynh
khi đưa con em mình đến lớp
- Nhằm phát hiện những đồ
vật, đồ chơi khơng an tồn ở
trong ba lơ, túi áo của trẻ


- Rèn cho trẻ thói quen ngăn
nắp, gọn gàng.


- Giúp trẻ biết hòa nhập với
bạn, hứng thú tham gia vào
hoạt động chơi và đoàn kết
trong khi chơi


- Thơng
thống lớp
học, khăn
mặt,
ca,cốc…
sạch sẽ
Đồ chơi


* Điểm danh- Trò
chuyện buổi sáng
* Trò chuyện về chủ đề
“Quê hương yêu quý”


- Trẻ dạ cô khi gọi đến tên,
- Trẻ biết trị chuyện cùng cơ


Bút, Sổ điểm
danh
Nội dung trò
chuyện về
chủ đề* Thể dục sáng


Thứ 2.4,6 tập theo nhạc
Thứ 3,5 tập theo nhịp
đếm với các động tác
phát triển chung: hô hấp,
tay, chân, bụng, bật.


- Tạo cảm giác thoải mái
trước khi vào giờ học
- Phát triển thể lực và rèn
luyện sức khoẻ cho trẻ


- Trẻ biết tập các động tác thể
dục theo cô


- Trẻ hứng thú tham gia hoạt
động đoàn kết


Sân trường
sạch, sẽ, mũ
cho trẻ đội
nếu trời
nắng(3)

( Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 05/06/2020)
Quê hương yêu quý. Số tuần thực hiện: 01
(Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020).
HOẠT ĐỘNG* Bài tập phát triển chung
+ Đtác hô hấp: Gà gáy


+ Đ tác tay: Tay đưa ngang, lên cao(2-8)
+ Đ tác chân: Ngồi khụy gối (2-8)


+ Đ tác bụng; Đứng nghiêng người sang hai bên(2-8)
+ Đ tác bật: bật tách chân, khép chân(2-8)


c. Hồi tĩnh:


Trẻ đi nhẹ nhàng dồn hàng vào lớp.


Trẻ tập theo yêu cầu
củaTỔ CHỨC CÁC(4)

ĐỘNG ĐỘNG CẦU BỊ
H
O

T
Đ

N
G
G
Ĩ


C


* Thứ 2,4: Góc phân vai,
góc xây dựng, góc tạo
hình


* Thứ 3,5: Góc phân vai,
Góc sách, âm nhạc


* Thứ 6: Góc phân vai,
góc xây dựng, góc thiên
nhiên, góc âm nhạc


* Góc đóng vai: - Gia
đình, cửa hàng bán hải
sản, siêu thị, bác sĩ.


* Góc tạo hình: - Tô
màu/ xé/ cắt, dán, vẽ biển
và cảnh đẹp quê hương
em.


* Góc âm nhạc: - Hát lại
hoặc biểu diễn các bài hát
đã biết thuộc chủ đề; chơi
với các dụng cụ âm nhạc
và phân biệt các âm
thanh khác nhau.


* Góc khoa học/Thiên


nhiên: - Phân biệt các
hình, khối cầu, khối trụ;
tách, gộp các nhóm đối
tượng.


* Góc sách: - Làm sách
tranh truyện về một số lễ
hội hoặc cảnh đẹp của
quê hương em; xem sách
tranh truyện liên quan
đến chủ đề.


* Góc xây dựng/ xếp
hình: - Xếp hình khu vui
chơi, xây công viên.


- Trẻ nhập vai chơi và
thao tác với vai chơi
- Trẻ phối hợp với nhau
theo nhóm chơi đúng
cách khi chơi từ thỏa
thuận đến nội dung chơi
theo sự gợi ý của cơ
- Biết đóng vai chơi theo
chủ đề chơi


- Trẻ biết liên kết nhóm
chơi thể hiện được vai
chơi tuần tự, chi tiết.
- Trẻ biết phối hợp với


nhau để xây công viên,
khu vui chơi giải trí dưới
sự giúp đỡ của cơ


- Trẻ biết sử dụng các vật
liệu khác nhau để xây
dựng.


- Biết sử dụng đồ dùng,
đồ chơi để thực hiện
nhiệm vụ chơi


- Trẻ biết cách giở sách
tranh và giữ gìn khi xem
sách.


- Trẻ biết tạo ra các sản
phẩm theo chủ đề theo
yêu cầu của cô nhờ sự
giúp đỡ của cơ


- Trẻ biết chăm sóc góc
thiên nhiên cùng cô


Đồ chơi
thao tác
vai
- Gạch,
gỗ, thảm
cỏ, cây,


hoa
Bộ lắp
ghép


- Dụng cụ
tưới và
chăm sóc


cây


HOẠT ĐỘNG(5)

TRẺ
1. Ổn định_Trị chuyện


- Cơ và trẻ cùng trị chuyện về chủ đề “Q hương u
q”


- Cơ trị chuyện cùng trẻ về chủ đề chơi
2. Giới thiệu góc chơi


- Cơ giới thiệu nội dung các góc chơi của ngày hơm
nay. Ai thích chơi ở góc chơi nào?( Trẻ trả lời các câu
hỏi theo gợi ý của cơ)


- Ví dụ: chơi ở góc xây dựng các con thích làm gì?
Muốn xây bể bơi, bãi đỗ xe cần có những ai và cần
nguyên vật liệu gì? Cách xây, lắp ghép các thiết bị đồ
chơi như thế nào? Cô giới thiệu một vài nguyên vật
liệu quan trọng để trẻ biết.3. Thỏa thuận chơi


- Cho trẻ tự thoả thuận và chọn góc chơi.
4. Phân vai chơi


- Cho trẻ tự phân công công việc của từng bạn
- Trẻ tự thỏa thuận vai chơi.


- Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết.


5. Quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ


- Cơ đến từng góc chơi gợi ý hướng dẫn trẻ chơi, giúp
trẻ nhập vai chơi.


- Nhập vai chơi cùng trẻ.


- Giúp trẻ liên kết giữa các góc chơi (nếu có).
- Cơ bao qt các nhóm chơi, góc chơi.


- Cơ giải quyết các tình huống xảy ra(nếu có)
6. Nhận xét góc chơi


- Cơ nhận xét thái độ chơi của từng góc chơi, vai chơi.
- Nhận xét về sản phẩm của góc chơi chính


- Giáo dục trẻ bảo vệ sản phẩm của mình tạo ra.
7. Củng cố tuyên dương- Cho trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi.


- Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.


- Hướng dẫn trẻ lau chùi giá đồ chơi, đồ chơi sạch sẽ.
- Động viên cả lớp và mở rộng chủ đề chơi cho ngày
kế tiếp


Trị chuyện cùng cơ


Trẻ lắng nghe


Thoả thuận chơi cùng cơ
Trẻ giải quyết các tình
huống cơ đưa ra.


Trẻ đi tham quan


Lắng nghe


Trẻ đi cất đồ chơi


TỔ CHỨC CÁC(6)

BỊ
H
O

T
ĐN
G
N
G
O
À
I
T
R

I


1. Hoạt động có mục đích:
- Thứ 2: Quan sát vườn hoa
trong trường


- Thứ 3: Dạy trẻ làm con vật
bằng lá cây


- Thứ 4: Làm thí nghiệm vật
chìm vật nổi


- Thứ 5: Quan sát và làm thí
nghiệm trứng chìm trứng nổi.
- Thứ 6 : Thí nghiệm với nam
châm


- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm,
ích lợi của các loại hoa.- Biết làm con vật bằng lá
cây.


- Biết làm thí nghiệm vật
chìm, vật nổi.


- Tạo điều kiện cho trẻ tiếp
xúc với thiên nhiên.


- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ
mơi trường.
Sân
trường
sạch sẽ
- Địa
điểm
quan sát


2. Trị chơi vận động


- Trò chơi vận động: Đua
thuyền


Chuyển gạch xây công viên.
Kéo co.


Rồng rắn lên mây.


- Trẻ biết được tên của các trò


chơi, luật chơi và cách chơi
- Trẻ biết chơi các trò chơi
cùng cơ


- Phát triển thị giác và thính
giác cho trẻ


- Vận động nhẹ nhàng nhanh
nhẹn qua các trò chơi.


- Phát triển thể lực cho trẻ


3. Chơi tự do


- Chơi với vòng, phấn,.


- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Chơi với cát, nước.


- Giúp trẻ có thói quen giữ
gìn vệ sinh chung , biết làm
đồ chơi, giữ gìn vệ sinh mơi
trường.


- Trẻ được chơi đồ chơi ngồi
sân trường. Thỏa mãn nhu
cầu vui chơi


- Rèn sự khéo léo của đơi bàn
tay


Vịng,
phấn, lá
cây, đồ
chơi
HOẠT ĐỘNG(7)

1. Hoạt động có chủ đích:


- Cơ kiểm tra sức khỏe, trang phục sức khỏe của trẻ.
* Ổn định tổ chức cho trẻ đứng ở vị trí dễ quan sát:
+ Quan sát vườn hoa trong sân trường


- Có những loại hoa gì? Đặc điểm của các loại hoa.
+ Dạy trẻ làm con vật bằng lá cây


- Cho trẻ nhặt lá trên sân trường và làm con vật bằng lá.
+ Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi


- Cho trẻ làm thí nghiệm với các vật chìm, vật nổi và
đưa ra nhận xét.


+ Quan sát và thí nghiệm với trúng chìm, trứng nổi
- Cho trẻ thí nghiệm với muối và nước.


+ Thí nghiệm với nam châm


- Cho trẻ làm thí nghiệm và đưa ra nhận xét, vật nào có
thẻ hút nam châm, vật nào không.


* Kết thúc nhận xét động viên trẻ, chuyển hoạt động- Trẻ trị chuyện cùng
cơ và nêu những hiểu
biết về các nguồn nước
- Trẻ trò chuyện cùng
cơ và nêu những hiểu
biết về ích lợi của nước


- Trẻ trị chuyện cùng
cơ những hiện tượng
xung quanh


- Trẻ đàm thoại cùng


- Trẻ lắng nghe cơ
2.Trị chơi vận động


-Trị chơi: Đua thuyền: Cho trẻ ngồi cặp 2 chân vào
bụng của trẻ trước thành chiếc thuyền đua về đích.
TC: Chuyển gạch xây cơng viên: Chia trẻ thành 2 tổ
bật qua vòng chuyển gạch về đích.


TC: Kéo co: Chia trẻ thành 2 đội thi kéo co


TC: Rồng rắn lên mây: Một trẻ đóng làm thầy thuốc,
các trẻ còn lại bám vào nhau đọc bài rồng rắn lên mây
và làm theo hướng dẫn của người quản trị.


Trẻ lắng ngheTrẻ chơi trị chơi


- Cơ cho trẻ ra sân, cơ giới thiệu các đồ chơi và trị chơi
- Các con hãy nhặt lá vàng xung quanh sân trường cho
sạch sẽ, và từ những chiếc lá khô ấy chúng mình cũng
có thể chơi được nhiều trị chơi. Hay các con có thể
chơi tự do vẽ phấn theo ý thích của mình.


- Cho trẻ chơi với cát nước.


- Trong q trình trẻ chơi cơ quan sát, chú ý bao quát
trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.


- Cuối mỗi buổi chơi cô nhận xét trẻ chơi.


Lắng nghe


Trẻ chơiTỔ CHỨC CÁC


H


O
TNỘI DUNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ(8)

Đ
N


G


Ă


N - Trong khi ăn


- Sau khi ăn


trước khi ăn


- Tạo khơng khí vui vẻ,
thoải mái cho trẻ, giúp trẻ
ăn hết suất, đảm bảo an
tồn cho trẻ trong khi ăn.


- Hình thành thói quen cho
trẻ sau khi ăn biết để bát,
thìa, bàn ghế đúng nơi qui
định. Trẻ biết lau miệng, đi
vệ sinh sau khi ăn xongrửa tay, khăn
lau tay, bàn
ghế, bát thìa


- Đĩa đựng
cơm rơi, khăn
lau tay


- Rổ đựng bát,
thìa


H


O
T


Đ
N


G


N


G

- Trước khi trẻ ngủ
- Trong khi trẻ ngủ


- Sau khi trẻ ngủ


- Nhắc trẻ đi vệ sinh, hình
thành thói quen tự phục vụ
- Giúp trẻ có một giấc ngủ
ngon, an tồn. Phát hiện xử
lí kịp thời các tình huống
xảy ra khi trẻ ngủ


- Tạo cho trẻ thoải mái sau
giấc ngủ trưa, hình thành
cho trẻ thói quen tự phục
vụ.


- Kê phản ngủ,
chiếu,
- Phịng ngủ
thống mát


- Tủ để xếp
gối sạch sẽ


HOẠT ĐỘNG
(9)

- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay,


- Cô giới thiệu cách rửa tay gồm 6 bước rủa tay


Cô làm mẫu vừa làm cô vừa giảng giải vừa phân tích
Cơ giúp trẻ làm vệ sinh cô động viên khich lệ trẻ làm, cô
giúp trẻ nào không làm được. Khi trẻ rửa tay xong cơ cho
trẻ về phịng ăn, ngồi vào bàn ăn


cơ kê, xếp bàn ghế cho trẻ ngồi vào bàn ăn


- Giáo viên vệ sinh tay sạch sẽ, chia cơm cho trẻ, giới
thiệu các món ăn, vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ


- Nhắc nhở trẻ khơng nói chuyện cười đùa trong khi ăn,
động viên trẻ ăn hết suất, cô quan tâm đến những trẻ ăn
chậm, trẻ biếng ăn để động viên giúp đỡ trẻ ăn hết suất .
- Nhắc trẻ ăn xong mang bát thìa xếp vào rổ, xếp ghế vào
đúng nơi qui định


- Cho trẻ đi vệ sinh, lau miệng, uống nước
- Cô bao quát trẻ


- Cơ dọn dẹp phịng ăn.


- Trẻ rửa tay ngồi
vào bàn ăn


- Trẻ ăn cơm và giữ
trật tự trong khi ăn.- Trẻ xếp bát thìa vào
rổ, xếp ghế đúng nơi
qui định.


- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh, xếp dép lên giá, cho trẻ vào chỗ
ngủ của mình, nhắc trẻ khơng nói chuyện cười đùa


- Cơ mở nhạc nhẹ cho trẻ dễ ngủ


- Quan sát, sửa tư thế ngủ cho trẻ, cô thức để bao quát trẻ
trong khi ngủ để phát hiện kịp thời và xử lí các tình
huống xảy ra trong khi trẻ ngủ


- Đánh thức trẻ dậy nhẹ nhàng để trẻ tỉnh ngủ.
- Cô dọn phòng ngủ.


- Nhắc trẻ tự cất gối vào nơi qui định, cho trẻ đi vệ sinh
sau đó vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Đu quay


- Cho trẻ ra phòng ăn.


- Trẻ đi vệ sinh


- Trẻ ngủ


- Trẻ cất gối vào nơi
qui định, trẻ đi vệ
sinh
(10)

C
H
Ơ
I,
H
O

T
Đ

N
G
T
H
E
O
Ý
T
H
ÍC
H


NỘI DUNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ


1. Vận động nhẹ ăn quà
chiều


2. Ôn các kiến thức đã
học- Tạo hình: Vẽ cảnh đẹp
q hương em


- Chơi các trị chơi dân
gian


* Làm quen kiến thức
mới


- Cô giới thiệu chủ đề:
Quê hương yêu quý
- Cô cho trẻ xem tranh
ảnh, nghe các bài hát về
chủ đề mới


* Chơi trò chơi tự do


3. Biểu diễn văn nghệ,
nêu gương


- Trẻ thấy thoải mái sau khi
ngủ dậy


- Củng cố các kiến thức kĩ
năng đã học qua các loại vở
ôn luyện


- Trẻ được làm quen trước
với bài mới, được làm quen
với bài mới sẽ giúp trẻ học


dễ dàng hơn trong giờ học
chính


- Trẻ được chơi vui vẻ sau
một ngày học tập


- Trẻ biểu diễn các bài hat
trong chủ đề.


- Trẻ nêu được các tiêu
chuẩn bé ngoan


- Nhận xét các bạn trong
lớp.


Quà chiều


- Sách vở học
của trẻ, sáp
màu


Tranh truyện,
thơ


- Đồ chơi các
góc


Dụng cụ âm
nhacBảng bé ngoan
Cờ


4. Vệ sinh trả trẻ


- Trẻ biết được sự tiến bộ
của mình và của bạn để cố
gắng phấn đấu.


Đồ chơi


Trang phục trẻ
gọn gàng(11)

HƯỚNG DẪN CỦA GIAO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
- Cô cho trẻ đi vệ sinh và vận động nhẹ nhàng.


*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi
sáng.


* Cho trẻ thực hành vở vào buổi chiều:
“ Bé tập tạo hình”, “ Làm quen với Tốn qua
hình vẽ” , làm quen chữ cái, khám phá khoa học,
giao thông...


- Hát, đọc thơ các bài đã được học.


- Cô tổ chức cho trẻ làm quen với kiến thức với
các trò chơi mới, bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ
đề “Q hương u q”- Cơ nói tên trò chơi và đồ chơi mà trẻ sẽ được
chơi . Cơ cho trẻ tự chọn đồ chơi và trị chơi để
chơi theo nhu cầu và khả năng của trẻ. Cô quan
sát và chơi cùng trẻ.


- Khi hết giờ chơi cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ
chơi gọn gàng.


- Trẻ biểu diện các bài hát, thơ về chủ đề.


- Hỏi trẻ thế nào là bé ngoan, bé chăm, bé sạch.
- Lần lượt cho tổ trưởng từng tổ nhận xét các bạn
trong tổ.


- Mời tổ khác nhận xét về tổ của mình
- Cơ cho trẻ cắm cờ


- Cơ nhận xét chung.


Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, nhắc trẻ chào cô và
chào người thân trước khi ra về


Trẻ vận động


Trẻ thực hiện với sách vở


Trẻ chơi


Trẻ nhận xét mình và các


bạn


- Trẻ vệ sinh sạch sẽ
Trẻ chào cơ chào bố mẹ
Thứ 2 ngày 25 tháng 5 năm 2020(12)

Trò chơi: Đua thuyền.


Hoạt động bổ trợ: Âm nhạc: Hát quê hương tươi đẹp
I. Mục đích - yêu cầu:


1. Kiến thức:


- Trẻ biết đi nối gót bàn chân và ném bóng vào rổ.
- Trẻ biết chơi trị chơi.


2. Kỹ năng:


- Trẻ biết kết hợp đôi bàn chân và tay khéo léo
- Biết chơi trò chơi.


3. Thái độ:


- Tinh thần tập thể, tính kiên trì, biết phối hợp cùng bạn bè.
- Trẻ biết trật tự chờ đến lượt, biết chú ý đến giáo viên và bạn
II. Chuẩn bị:


1. Đồ dùng của cô và của trẻ:
- Sân tập sạch sẽ.- Đồ dùng, đồ chơi: Vạch kẻ, bóng, rổ.
2. Địa điểm:


- Tổ chức ngoài sân
III. Tổ chức hoạt động:


Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của trẻ
1. Ổn đình lớp


- Cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp.
+ Trò chuyện :


- Bài hát có tên gì?


- Q hương của các con ở đâu?
- Trò chuyện về quê hương của trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước
2. Nội dung


2. 1. Khởi động:


- Giáo viên cho trẻ đi lấy dụng cụ và đi vòng
tròn theo nhạc, kết hợp các kiểu đi gót chân, bàn
chân, mũi bàn chân,chạy…


Sau đó chạy về 6 hàng ngang để tập phát triển
chung.


2.2. Trọng động:*Bài tập phát triển chung:


- Cho trẻ bỏ dụng cụ xuống dưới chân và tập
động tác.


Động tác tay: Đưa tay ra phía trước, sau (2
lần 4 nhịp)


Động tác bụng lườn: Nghiêng người sang hai
bên (2 lần 8 nhịp)


Động tác chân: (2 lần 8 nhịp)


+TTCB: đứng thẳng chân khép tay chống


- Trẻ hát
- Trẻ trả lời(13)

hơng


+N1: 2 chân khuỵu gối về phía trước
+N2: về TTCB


+N3:Như N1
+N4: về TTCB


Động tác bật nhảy: Bật tách-khép chân tại chỗ
(3 lần 8 nhịp)


+TTCB: Hai chân khép, hai tay chống hông


+N1:Bật tách chân sang hai bên.


+N2:Về TTCB
+N3:Giống N1
+N4:Về TTCB


* Vận động cơ bản : "Đi nối bàn chân tiến lùi,
ném bóng vào rổ"


- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện
nhau


X X X X X X X X


X X X X X X X X
- Cơ nói cho trẻ nghe và kết hợp làm mẫu.
- “ Đường về quê bạn Na rất khó đi vì đường
nhỏ lên các con phải đi thạt khéo léo.


- Cô cho trẻ nhận xét động tác.
- Cô làm mẫu lần 1 khơng phân tích


- Lần 2 cơ phân tích: TTCB. Khi có hiệu lệnh
cơ đi tiến về phía trước từng chân một, chân sau
bước nối tiếp đặt sát bàn chân trước, cứ thế tiếp tục
đến cuối đường, đi lùi cũng thực hiện tương tự. Chân
phải lùi một bước, bước tiếp chân trái ra sau nối gót
chân phải đến cuối đường.- Hướng dẫn trẻ thực hiện động tác.
- Thi đua cá nhân. Nhóm, tổ, cá nhân
* Trị chơi: “Đua thuyền”.


+ Cách chơi: Chia trẻ thành từng nhóm, ngồi
hàng dọc, trẻ ngồi sau cặp 2 chân vào vòng bụng của
bạn trước thành một chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu
lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức hai tay
của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên
và tiến về phái trước, đội nào về đích trước sẽ chiến
thắng


+ Luật chơi:Các thuyền đua phải cố gắng bám
chặt nhau không để bị đứt.


3. Kết thúc:


- Trẻ nêu lên chủ đề bài học.
- Giáo dục trẻ qua bài học.


Trẻ tập


- Trẻ quan sát và lắng nghe


- Trẻ quan sát


- Trẻ chơi(14)

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương trẻĐánh giá trẻ hàng ngày( Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình hình sức
khỏe. trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. Kiến thức, kỹ năng của trẻ):


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(15)

Hoạt động bổ trợ: Hát: quê hương tươi đẹp
I. Mục đích - yêu cầu:


1. Kiến thức:


- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật về q hương Đơng Triều:


+Có nhiều khu di tích lịch sử tâm linh nổi tiếng: Am ngọa Vân, Đền Trần,
chùa Quỳnh Lâm.


+Trẻ biết một số sản phẩm nổi tiếng, nghề truyền thống của Đông Triều
2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng nói mạch lạc, cả câu. Phát triển khả năng quan sát, so sánh.
3. Thái độ:- Có tình cảm u mến tự hào về quê hương Đông Triều .
II. Chuẩn bị:


- Không gian tổ chức: Trong lớp
- Đồ dùng, phương tiện:


- Máy vi tính với các sile tranh vẽ về Đơng Triều
- Tranh ảnh về Đông Triều


- Đồ dùng đồ chơi , giấy , bút màu...
III. Tổ chức hoạt động:


Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức trò chuyện chủ đề.


- Lớp hát bài: “Quê hương tươi đẹp”


- Hỏi trẻ bài hát có tên là gì? Các con biết
trong bài hát nói gì? (Trẻ kể theo ý của trẻ).


- Cho trẻ xem một số di tích lịch sử, danh
lam thắng cảnh, một số công ty (gốm quang vinh,
đền nhà trần, Than mạo khê...) đóng trên địa bàn
đơng triều trên máy vi tính.


- Hơm nay cơ con mình tìm hiểu quê hương
của chúng ta


2. Hướng dẫn.2.1 Hoạt động 1: Quan sát tranh kết hợp
đàm thoại.


*Trò chuyện các khu di tích nổi bật của
Đơng Triều


- Hình ảnh đền nhà trần:


+ Đây là hình ảnh nhiều đời vua trần ở đây
đã có cơng xây dựng q hương đã đi vào lịch sử
hào hùng của quê hương đông triều trong cuộc đấu
tranh chống xâm lược.


- Tranh ảnh về chùa am ngọa vân:


+ Các con thấy am ngọa vân thế nào? ( rất
đẹp, có nhiều tảng đá...Có nhiều khách đến tham


- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát


- Trẻ nghe


- Trẻ quan sát và trả lời câu
hỏi của cô theo ý hiểu(16)

quan...- Tranh ảnh thác mơ, khe chè:


- Con thấy phong cảnh như thế nào?
- Con nào được ba mẹ đưa đi rồi?


+ Vào dịp hè các con có được ba mẹ dẫn đi
địa điẻm nào của Đông Triều không?


- Con kể cho cô và các bạn cùng nghe.
*Các nghề truyền thông và sản phẩm nổi bật
- Bên cạnh đó, q hương đơng triều cịn nổi
tiếng là nơi có nhiều gốm sứ nổi tiếng. ( Cho trẻ
xem video về làng gốm sứ Vĩnh Hồng và các sản
phẩm của làng gốm)


- Để làm ra những sản phẩm đẹp đòi hỏi sự
cần mẫn tỉ mỉ và hoa tay của người thợ. Những sản
phẩm này không chỉ được người dân Đơng triều sử
dụng mà nó cịn được khách du lich khắp nơi cũng
rất yêu thích và mua đẻ sử dụng các con ạ.


- Đơng triều cịn là nơi có trữ lượng than dồi
dào cung cấp nguồn nhien liệu cho cả nước.


- Các con lớn lên có muốn làm các nghề
truyền thống ở địa phương khơng?


- Ngồi sản phẩm gốm thì Đơng triều cịn rất
nhiều đặc sản nổi tiếng như na, cam Việt Dân, và
nhiều món hải sản rất ngon và bổ (Rươi sơng Cầm,


tơm, cua)


- Hiện nay, quê hương ta đang phát triển có
rất nhiều nhà máy cơng ty như: Than Mạo Khê,
đơng bắc, Long Hải, nhiệt điện bình khê ....để đưa
các sản phẩm đó ra thị trường rộng lớn hơn giúp
quê hương ngày càng giàu đẹp


- Giáo dục trẻ biết tự hào, u q về q
hương của mình.


2.2. Hoạt động 2: Trò chơi:
+ Trò chơi 1: Đội nào nhanh :


- Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội bật qua vòng
lên lấy đất sét về làm gốm


+ Bạn về chỗ bạn tiếp theo mới được lên, đội
nào mang được nhiều đất hơn sẽ chiến thắng


+ Trò chơi 2: Tập làm thợ gốm


- Cho trẻ về chô dùng nguyên vật liệu là đất
sét vừa lấy về để nặn các sản phẩm nghề gốm.


Nhận xét khen trẻ.


- Cùng hát múa “Đông triều thị xã anh hùng”
3. Kết thúc:- Chúng ta vừa trị chuyện về gì?


- Trẻ quan sát và trả lời câu
hỏi của cô theo ý hiểu


- Trẻ kể
- Lắng nghe


-Trẻ nghe.


- Trẻ trả lời cô


- Lắng nghe


- Trẻ chơi trị chơi(17)

- Cơ tóm ý giáo dục: muốn quê hương ngày
càng đẹp và giàu mạnh thì tất cả các con hãy chăm
ngoan học giỏi để sau thành người có ích cho q
hương cho xã hội các con có đồng ý khơng?


- Nhận xét, tun dương trẻ. Lắng nghe cô


Đánh giá trẻ hàng ngày( Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình hình sức
khỏe. trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. Kiến thức, kỹ năng của trẻ):
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...(18)

TÊN HOẠT ĐỘNG: Làm quen vơi tác phẩm văn học:
Thơ: Quê em vùng biển


Hoạt động bổ trợ: Hát: “Em yêu biển đảo quê em”
I. Mục đích - yêu cầu:


1. Kiến thức:


- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc bài thơ và hiểu được nội dung
bài thơ.


- Trẻ biết được vẻ đẹp của biển đảo quê hương, biết nguồn tài nguyên của biển
mang lại


2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm đọc đúng nhịp điệu, giọng điệu của bài thơ.
3. Giáo dục thái độ:


- Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương đất nước.


II. Chuẩn bị:


1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ
a. Đồ dùng của cô:


- Tranh ảnh về vùng biển quê em. Máy chiếu.
- Tranh minh họa bài thơ. Mơ hình bài thơ, que chỉ
b. Đồ dung của trẻ: Sáp màu, giấy vẽ.


2. Địa điểm tổ chức: Dạy trong lớp
III. Tổ chức các hoạt động


Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của trẻ
1. Ôn định tổ chức:


- Cô cùng trẻ hát: “ Em yêu biển đảo q em”
- Trị chuyện về nơi dung bài hát


- Bài hát nhắc tới gì?
- Vì sao lại yêu biển


- Biển cho con người những nguồn lợi gì?
- Giáo dục trẻ u q hương của mình.


- Có một bài thơ nói về vẻ đẹp của biển ở vùng
quê đó là bài: “Quê em vùng biển” của tác giả
Đặng Quang Định sưu tầm, hôm nay cô sẽ dạy các
con bài thơ này nhé!


2. Hướng dẫn:a. Hoạt động 1: Cô đọc thơ:
+ Cô đọc thơ lần 1: Bằng mơ hình


- Cơ chỉ vào mơ hình và đọc bài thơ cho trẻ


- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe(19)

nghe


- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa


- Cơ giới thiệu các hình ảnh trên tranh minh
họa bài thơ hỏi trẻ về nội dung bức tranh


-> Bài thơ: “quê em vùng biển” nói về vẻ đẹp
của biển có cát vàng sóng xơ, nơi mọi người có thẻ
vui đùa thỏa thích. Khơng những thế, biển cịn mang
lại cho con người rất nhiều cá, tôm và nhiều loại hải
sản nữa đấy.


+ Cô đọc thơ lần 3: Kết hợp máy chiếu.
- Cô chạy các sline và đọc thơ cho trẻ nghe.
- Hỏi lại tên bài thơ, tên tác giả.


- Giải thích một số từ khó: Mênh mơng, đầy ắp
cá.b. Hoạt động 2: Đàm thoại


- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của
nhà thơ nào sáng tác?


- Biển trong bài thơ được nhắc tới như thế
nào?


- Buổi sớm biển như thế nào?
- Chiều về thì sao?


- Biển cung cấp gì cho con người?


- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi để lớn lên
làm chú hải quân canh giữ biển đảo, bảo vệ tổ quốc.


c. Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô mời cả lớp đọc thơ cùng cô.


- Cô cho từng tổ thi đua nhau đọc thơ theo tay
cơ.


- Cho từng nhóm trẻ đọc thơ ( 3 nhóm)
- Cho cá nhân đọc thơ ( 2 trẻ).


- Khi trẻ đọc thơ cô chú ý nghe và sửa sai cho
trẻ.


+ Cô cho trẻ cùng đứng dậy hát và vận động
bài:“ Bé yêu biển lắm"- Cô cho trẻ vẽ trang trí cảnh biển quê em.
3. Kết thúc:


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát và trả
lời


- Trẻ trả lời cô
- Sóng xơ, cát vàng
- Đồn thuyền ra khơi
- Chiều về đầy ắp cá
- Cá, tôm và hải sản...


- Lớp đọc
- Tổ đọc
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc


- Trẻ vận động hát theo
nhạc(20)

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Của nhà thơ
nào?


=> Cơ giáo dục trẻ yêu quý gia đình và trân


trọng ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam.


- Cô nhận xét chung và tuyên dương, khen
ngợi trẻ


- Quê em vùng biển


-Trẻ lắng nghe


- Trẻ vỗ tay


Đánh giá trẻ hàng ngày( Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình hình sức khỏe.
trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. Kiến thức, kỹ năng của trẻ):


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(21)

TÊN HOẠT ĐỘNG: LQVT: Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có số lượng
10, nhận biết chữ số 10


Hoạt động bổ trợ: Văn học: Truyện “Giọt nước tí xíu”
I. Mục đích – yêu cầu.1. Kiến thức:


- Dạy trẻ đếm đến 10, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết
chữ số 10.


2. Kĩ năng:


- Luyện kỹ năng đếm, thêm bớt, so sánh hai nhóm có số lượng khơng bằng
nhau (đếm từ trái sang phải)


3. Giáo dục:


- Rèn cho trẻ tính kỷ luật,trật tự.


- Thơng qua bài dạy góp phần giáo dục trẻ biết yêu quí quê hương, đất nước,
con người.


II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cơ
- Hình ảnh powpoirt.


- Đàn ghi bài hát “Quê hương tươi đẹp”
2. Đồ dùng của trẻ.


+ Mỗi trẻ 1 rổ gồm :10 bông hoa,10 chiếc lọ.
III. Tổ chức hoạt động.


Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức:* Cô tập trung trẻ lại và cho trẻ hát bài: Q
hương tươi đẹp


- Cơ con mình vừa cùng nhau hát bài gì?
- Trong bài hát nói đến điều gì?


- Bạn nào biết những cảnh đẹp của quê hương
kể cho cô và các bạn cùng nghe?


- Muốn q hương, làng xóm của chúng mình
ln tươi đẹp các con biết làm gì?


- Cơ khái qt lại: À đúng rồi muốn q hương,
làng xóm của chúng mình ln tươi đẹp các con phải


- Trẻ hát
- Trẻ trả lời


- Nói về quê hương
- Trẻ kể(22)

giữ gìn làng xóm, phố phường ln sạch sẽ, khơng
vứt giấy, rác bừa bãi…


2. Hướng dẫn:


2.1. HĐ1: Luyện tập và ôn nhận biết số
lượng trong phạm vi 9:- Hơm nay cơ con mình cùng đi du lịch qua
màn ảnh nhỏ quan sát xem những cảnh đẹp thị xá
Đông Triều nhé!


- Các con nhìn xem có những hình ảnh gì?
- Cho trẻ ơn nhóm số lượng trong phạm vi 9
- Cho trẻ đếm hình ảnh số cây và số danh làm
thắng cảnh ở Đơng Triều


2.2. HĐ2: Tạo nhóm có số lượng là 10, nhận
biết chữ số 10:


- Hôm nay cơ thấy lớp mình học rất giỏi nên cơ
sẽ thưởng cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi,bây giờ các con
hãy cùng hát bài quê hương tươi đẹp và đi lấy rổ về
chỗ ngồi nhé!


- Các con nhìn xem trong rổ có gì?


- Bây giờ các con hãy xếp hết số lọ hoa ra trước
mặt, chú ý xếp từ trái sang phải và xếp thẳng hàng
nhé!


- Để những bông hoa thêm đẹp chúng mình hãy
cắm mỗi bơng hoa một chiếc lọ nào?


- Chúng mình hãy xếp 9 bơng hoa vào mỗi 1
bông hoa là 1 chiếc lọ nhé! xếp lần lượt từ trái sang
phải nhé!vừa xếp chúng mình vừa đếm to lên nhé!
1,2,3....9.- Bạn nào có nhận xét gì về nhóm hoa và nhóm
lọ?


- Nhóm nào ít hơn?ít hơn là mấy?


- Nhóm nào nhiều hơn?nhiều hơn là mấy?
- Bây giờ để cho nhóm hoa bằng với nhóm lọ
hoa chúng ta phải làm thế nào?


- Như vậy để nhóm hoa bằng với nhóm lọ hoa,
chúng ta có thể thêm 1 bơng hoa: 9 thêm 1 là 10. Bây
giờ cô thêm một bông hoa nhé!


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát và trả lời
câu hỏi của cô theo ý
hiểu.


- Trẻ lấy rổ


- Có lọ và hoa


- Trẻ xếp
- Trẻ chọn


- Trẻ xếp và đếm


- Số hoa và số lọ không


bằng nhau


- Trẻ trả lời


- Thêm 1 bông hoa(23)

- Số lọ và số hoa bây giờ như thế nào với nhau?
(bằng nhau)


- Chúng mình cùng nhau đếm xem số hoa và số
lọ hoa là bao nhiêu nhé! (1,2,3...10)


- Để chỉ số lượng 10 bông hoa và 10 chiếc lọ
chúng mình phải tìm thẻ số mấy?( số 10)


- Bạn nào biết số 10 rồi giơ lên cho cả lớp xem
nào?


- Cô giới thiệu cho trẻ quan sát thẻ chữ số 10.
- Đây là số 10.


- Các con có nhận xét gì về số 10 ( số 10 là 1 số
gồm 2 chữ số: chữ số 1 và chữ số 0, chữ số 1 đứng
trước và chữ số 0 đứng phía bên phải.)


- Các con cùng đọc với cơ nào? (lớp đọc 2-3
lần)


- Tổ đọc, cá nhân đọc.- Cho đặt thẻ số 10 vào nhóm hoa và lọ.


- Có mấy bông hoa? mấy chiếc lọ? vậy 10 bông
hoa và 10 chiếc lọ tương ứng với thẻ số mấy?


- Nào bây giờ chúng mình hãy đem những
bông hoa và những chiếc lọ về nhà cắm nhé! các con
hãy xếp lần lượt những bông hoa và chiếc lọ vào rổ
và đếm to nhé!


- Cho cầm thẻ số 10 lên đọc và cất vào rổ.
- Cho trẻ hát bài: Bé tập đếm


2.3. HĐ3: Luyện tập:


- Trị chơi 1: Cho trẻ tìm trên màn hình và xung
quanh lớp xem có nhóm đồ dùng, đồ chơi nào có số
lượng 10 và đặt thẻ số tương ứng.


- Trị chơi 2: Cho trẻ chơi trò chơi: Kết bạn
+ Cách chơi: cơ cho trẻ đi thành vịng trịn vừa
đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cơ “Kết bạn, kết bạn”
thì các con nhanh chân chạy tìm các bạn, tạo thành 1
vịng trịn đủ 10 bạn


+ Luật chơi: Nhóm nào không kết đúng, đủ số
lượng cô yêu cầu là người thua cuộc và phải nhảy lò


- Bằng nhau
- Trẻ đếm- Trẻ tìm thẻ số và thêm


- Chú ý nghe cơ giới thiệu


- Trẻ đọc


- Trẻ đọc theo các hình
thức


- Số 10


- Trẻ xếp và đếm


- Trẻ tìm và đếm(24)

cò.


3.Kết thúc:


- Nhận xét chung và chuyển hoạt động.


Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình hình sức
khỏe. trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. Kiến thức, kỹ năng của trẻ):
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...(25)

TÊN HOẠT ĐỘNG: Tạo hình: "Vẽ biển quê em"
Hoạt động bổ trợ: Hát: “Bé yêu biển lắm”


I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:


- Trẻ biết cách vẽ bức tranh về biển bằng các nét cơ bản, biết vẽ thêm những
chi tiết phụ để bức tranh thêm sinh động.


- Trẻ biết về cảnh đẹp của vịnh Hạ Long, cũng như lợi ích của biển đối với
con người.


2. Kỹ năng:


- Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ và tô màu khéo léo, giúp đôi bàn tay trẻ thêm linh
hoạt .


- Trẻ biết chọn màu tô phù hợp và không tô chờm ra ngồi.
- Rèn tính tự tin.


3. Giáo dục thái độ:


- Giáo dục trẻ yêu mến cảnh đẹp quê hương đất nước. Biết giữ gìn và bảo vệ
nguồn tài nguyên biển quý giá. Giáo dục trẻ an toàn khi đi chơi biển.II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng cho cô.


- Một số tranh về cảnh biển


+ Tranh 1: Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng
+ Tranh 2: Tranh vẽ cảnh biển buổi chiều
+ Tranh 3: Tranh vẽ cảnh biển về đêm


- Vi deo về cảnh biển: Cảnh biển lúc bình minh, cảnh biển buổi chiều khi
mọi người tắm biển, cảnh biển về đêm khi người dân chài ra khơi đánh cá.


2. Đồ dùng cho trẻ.


- Bàn ghế, giấy, bút sáp màu.
- Gía treo tranh.


3. Địa điểm:


- Tổ chức hoạt động trong phòng học
III. Tổ chức hoạt động:


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ


1. Ổn định tổ chức.


- Xin chào mừng các bé đến với chương trình “ Bé
u biển lắm! Đến với chương trình hơm nay, xin nhiệt
liệt chào đón các bé đến từ lớp 5A3 trường mầm non
(26)

Sao Mai


- Xin một tràng pháo tay dành cho các bé. Và
người đồng hành cùng với các bé trong chương trình
ngày hơm nay đó chính là người dẫn chương trình, cơ
Ngọc Hoa.


- Chương trình gồm có ba phần:
+ Phần 1: Màn chào hỏi


+ Phần 2: Bé trổ tài
+ Phần 3:Thi bình chọn


Và bây giờ cả ba đội thi sẽ cùng bước vào phần thi
thứ nhất, màn “ Chào hỏi”. Xin mời đội Cát Vàng, đội
Sóng xanh, Đội San hơ.( Cơ mở đoạn nhạc chào mừng)
- Cả ba đội ra chào và cùng hát vận động theo bài
hát “Bé yêu biển lắm”


- Cô hỏi: Cả ba đội vừa hát và vận động bài hát gì?
- Khi mùa hè nóng bức đến các con thích được đi
du lịch ở đâu?


- Và bây giờ xin mời các đội chơi cùng đến với
hành trình khám phá Hạ Long qua màn ảnh nhỏ(Cho trẻ
xem đoạn video về biển)


- Giáo dục: Vịnh Hạ Long rất giàu đẹp đúng không
nào! Với phong cảnh nên thơ, nguồn tài nguyên phong


phú, cho chúng ta tôm, cua, cá. Vịnh Hạ Long còn là
khu du lịch nghỉ mát tuyệt vời vào mùa hè. Các con hãy
biết tự hào về cảnh đẹp quê hương chúng ta và có ý thức
giữ gìn, bảo vệ mơi trường biển nhé!


- Trẻ hát và vận động
- Bài “Bé yêu biển
lắm”


- Đi tắm biển, đi Vịnh
Hạ Long.


- Trẻ xem video


- Lắng nghe


2. Hướng dẫn trẻ học.


2.1: Hoạt động 1:Cho trẻ quan sát tranh
- Các con có nhận xét về những bức tranh này?
* Quan sát và đàm thoại tranh vẽ cảnh biển buổi
sáng.


- Bức tranh vẽ những gì?
- Thuyền vẽ bằng nét gì?


- Những chiếc thuyền ở xa thì như thế nào so với
chiếc thuyền ở gần


- Trẻ đưa ra nhận xét- Trẻ trả lời cô
- Trẻ trả lời cô(27)

- Bãi cát như thế nào? Trên bãi cát mọi người đang
làm gì?


- Mặt biển vẽ bằng nét gì? Có màu gì?


- Để vẽ được bức tranh này các con sẽ vẽ như thế
nào


* Quan sát và đàm thoại tranh vẽ cảnh buổi chiều
trên biển


- Bức tranh vẽ những gi?


- Con thấy bức tranh này có gì khác với bức tranh
đầu tiên


- Để vẽ được bức tranh này con sẽ vẽ như thế nào?(
Cô gợi ý trẻ thể hiện bố cục bức tranh, đường nét, màu
sắc kích thước các đối tượng trong tranh)


- Con sử dụng những nét gì để vẽ (Nét cong làm
cánh buồm, nét thẳng làm cột buồn, nét xiên…)


* Quan sát và đàm thoại về tranh vẽ cảnh đoàn
thuyền ra khơi.- Các con có biết bức tranh này vẽ gì khơng?
- Con có nhận xét gì về cảnh biển về đêm?


- Xa xa là những chiêc thuyền của ngư dân đi đánh
cá, còn gần bờ là là nhũng chiếc thuyền du lịch và
thuyền thúng để ngư dân và khách du lịch ngắm biển và
câu mực vào ban đêm


- Cô đã vẽ như thế nào? Các con nhìn thật kĩ xem
cơ tô màu như thế nào?


- Cô gợi ý: Để vẽ được bức tranh như thế này trước
tiên các con vẽ đường chân trời, đường bờ biển, vẽ núi,
bờ cát, thuyền trên biển. Thuyền ở xa vẽ nhỏ, thuyền ở
gần vẽ to hơn. Trên bờ cát, các con có thể vẽ các bạn
nhỏ đang xây lâu đài cát. Các con nhớ vẽ biển sao cho
không quá to, không quá nhỏ, cân đối với tờ giấy. Để
cho bức tranh thêm sinh động chúng mình có thể vẽ
thêm các chi tiết phụ như ơng mặt trời, đám mây. Sau
khi vẽ xong các con chọn màu phù hợp để tô, di đều
màu, không tô chờm ra ngoài.


2.2. Trao đổi ý tưởng của trẻ:


- Và bây giờ xin mời các bé đến với phần “ Bé trổ
tài”.


ở xa thì vẽ nhỏ hơn
- Bãi cát vàng trải dài,
mội người đang nô đùa


- Màu xanh


- Trẻ trả lời các câu hỏi
của cô


- Trẻ trả lời cô


- Trẻ trả lời


- Vẽ cảnh đoàn thuyền
ra khơi vào buổi tối(28)

- Bây giờ chúng mình đã có ý tưởng về các bức
tranh chưa nào( Mời 2-3 trẻ nêu ý tưởng của trẻ)


- Con sẽ vẽ bức tranh biển vào lúc nào, và con vẽ
như thế nào?


- Con dùng kĩ năng nào để vẽ? Tô màu như thế nào?
- Ai có ý tưởng giống bạn?


- Bạn nào có ý tưởng giống những bức tranh ở trên
không?


- Cô đã nghe được các ý tưởng rất là tuyệt vời
nhưng các con hãy chú ý khi thực hiện thì chú ý ngồi
ngay ngắn khơng nói chuyện riêng, vẽ và tơ màu sáng
tạo nhé!


- Cô chúc các con sẽ có một bức tranh vẽ về biển


thật là đẹp. Cô mời các con bắt đầu nào!


- Các con thi đua nhau xem bạn nào xứng đáng
giành chiến thắng trong cuộc thi “ Bé yêu biển lắm”
ngày hôm nay nhé!


2.3: Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:


- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ thực hiện.


- Nhắc trẻ cách ngồi, cách cầm bút, cách tô màu
hợp lý để bức tranh được đẹp và sinh động hơn…


- Khuyến khích, động viên trẻ
- Quan sát trẻ.


- Nhắc trẻ sáng tạo thêm những chi tiết phụ
2.4: Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm.


- Và ngay bây giờ xin mời ba đội cùng đến với phần
thi cuối cùng có tên gọi “ Phần thi bình chọn”


- Ai sẽ là người có bức tranh vẽ về biển Hạ Long
đẹp nhất và giành chiến thắng trong trương trình “ Bé
yêu biển lắm” ngày hôm nay.


- Ngay bây giờ các thí sinh sẽ mang các bức tranh
của mình lên để tham gia bình chọn.


- Cho trẻ treo sản phẩm của mình lên.


- Mời 2-3 trẻ tự nhận xét bài của mình
- Mời 2-3 trẻ giới thiệu bài mà trẻ thích nhất.
- Cho trẻ cùng nhận xét.


- Trẻ nói ý tưởng


- Kĩ năng vẽ các nét
cong tròn, nét xiên, nét
thẳng.


- Trẻ thực hiện(29)

- Cô nhận xét chung, động viên 1 số bài chưa hoàn
thành, lần sau cố gắng cắt dán đẹp và hoàn chỉnh hơn
3. Kết thúc


- Các con vừa được tham gia chương trình “Bé yêu
biển lắm” qua hành trình khám phá Hạ Long và các bé
đã được trổ tài gì nhỉ?


- Giáo dục trẻ ý thức khi tham gia giao thông
- Cô nhận xét, tuyên dương


- Chương trình “Hành trình khám phá Hạ Long xin
kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bé trong những chương
trình lần sau!


- Vẽ tranh về biển.


- Trẻ hát vận động cùng


cô.


- Cô nhận xét, tuyên dương


- Chương trình “Hành trình khám phá Hạ Long xin
kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bé trong những chương
trình lần sau!


- Trẻ hát vận động cùng
cô.

×