Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.99 KB, 2 trang )

(1)

TUẦN 3


Ngày soạn: 12/9/2017


Ngày giảng: Thứ 3 ngày 19/9/2017


TIẾT 3


- ƠN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH
- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1


I: Mục tiêu:
1. Kiến thức:


- Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát. Tập hát có lĩnh xướng,
đối đáp, đồng ca và hát kết hợp vận động phụ hoạ .


2. Kĩ năng:


- Hs thể hiện đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 1. Tập đọc nhạc, ghép lời kết
hợp gõ phách .


3. Thái độ:


- Biết yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-Đàn phím điện tử.
-Nhạc cụ gõ đệm.
-Đài, đĩa nhạc.-Bảng phụ bài TĐN số 1.
-Tranh minh hoạ.


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức: 1p


2. Kiểm tra bài cũ: 4p


- Gọi 3 hs lên bảng biểu diễn .
+Mời Hs nhận xét


+Gv nhận xét.
3. Bài mới: 25 p


*)Giới thiệu bài: Trực tiếp


a) Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Reo vang
bình minh.


?Trước khi vào học hát chúng ta phải làm
gì?


- Gv cho hs luyện thanh .
- Gv đàn cho hs hát bài hát .
- Gv cho nhóm, bàn hát .
- Gv cho hs hát có lĩnh xướng:


+ 1 hs hát: Reo vang reo ca vang … hoa lá.


+ Cả lớp hát hồ giọng: Líu líu…mn
năm.


Cả lớp hát 1 bài
- 3 hs biểu diễn .
+Hs nhận xét
+Lắng nghe


-Hs trả lời : Luyện thanh
- Hs luyện thanh .


- Hs hát.


- Nhóm, bàn hát.(2)

- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo
tiết tấu.


- Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo tiết tấu
và ngược lại .


+Gv sửa sai cho hs ( nếu có )


- Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo tiết
tấu.


- Gv cho hs hát kết hợp vận động phụ hoạ .
- Gv cho hs lên bảng biểu diễn .


+Mời HS nhận xét


+Gv nhận xét .


b) Hoạt động 2 : TĐN số 1.
-Gv giới thiệu cấu trúc bài TĐN


? Em hãy cho biết bài TĐN số 1 có những
tên nốt nhạc nào?


- Gv cho hs luyện cao độ bài TĐN số 1 :


? Bài TĐN số 1 có những hình nốt nào ?
- Gv cho hs luyện tập tiết tấu bài TĐN số 1.


- Gv cho hs đọc nhạc từng câu .
- Gv cho hs đọc nhạc toàn bài .
- Gv cho hs ghép lời .


- Gv cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ
đệm theo phách .


+Gv sửa sai cho hs ( nếu có ) .


- Gv cho tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 ghép lời và
ngược lại ->Gv nhận xét .


4. Củng cố-Dặn dò:


?Em hãy nêu nội dung bài học hôm nay?
-Gv củng cố lại nội dung bài học.-Gv đàn cho hs hát lại bài hát.
-Gv nhận xét giờ học.


-Nhắc hs về học bài.


+Lắng nghe


- Nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
tiết tấu .


- Hs hát và vận động .
- Hs biểu diễn .


+Hs thực hiện
+Lắng nghe
-Lắng nghe


- Nốt Đơ-Rê-Mi-Pha-Son.
- Hs luyện tập cao độ .


- Hình nốt đen, nốt trắng và nốt
móc đơn.


- Hs luyện tập tiết tấu .


- Hs đọc nhạc từng câu .
- Hs đọc nhạc toàn bài .
- Hs ghép lời .- Hs đọc nhạc, ghép lời và gõ
đệm theo phách .


+Lắng nghe


- Tổ đọc nhạc và ghép lời .
+Lắng nghe

×