Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

chương trình nghề thcs trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp đồng hới quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.86 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
NGHỀ LÀM VƯỜN THCS (70 tiết)


(Áp dụng từ năm học 2011-2012)


TIẾT BÀI TÊN BÀI


1 Bài mở đầu Giới thiệu về nghề làm vườn
Chương I Thiết kế và quy hoạch vườn


2 Bài 2 Những vấn đề chung về thiết kế và quy hoạch vườn
3, 4 Bài 3 Những vấn đề chung về thiết kế và quy hoạch vườn
5, 6 Bài 4 Giới thiệu một số mơ hình vườn ở các vùng khác nhau
7, 8 Bài 5 Cải tạo và tu bổ vườn tạp


9 - 11 Bài 6 Tham quan vườn và đất vườn ở địa phương
12 - 14 Bài 7 Thực hành: Thiết kế vườn


15 - 17 Bài 8 Thực hành: Xây dựng kế hoạch cải tạo và tu bổ vườn


18 Kiểm tra 1 tiết


Chương II Nhân giống cây trong vườn


19, 20 Bài 9 Kĩ thuật nhân giống cây bằng hạt và chiết cành
21 Bài 10 Nhân giống bằng ghép và giâm


22 - 24 Bài 11 Thực hành: Nhân giống hữu tính25 - 27 Bài 12 Thực hành: Nhân giống bằng ghép mắt


28 - 30 Bài 13 Thực hành: Nhân giống bằng ghép cành, ghép áp
Chương III Kĩ thuật trồng cây ăn quả


31 Bài 14 Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi
32 - 34 Bài 15 Thực hành: Trồng cam (hoặc quýt, hoặc bưởi)
35, 36 Bài 16 Kĩ thuật trồng cây chuối và cây đu đủ


37, 38 Bài 17 Kĩ thuật trồng cây hồng xiêm và cây táo
39 - 41 Bài 18 Bón thúc cho cam (hoặc quýt, hoặc bưởi)


42 Kiểm tra 1 tiết


Chương IV Kĩ thuật trồng cây rau và cây gia vị
43 Bài 19 Kĩ thuật trồng cây đậu, đỗ


44,45 Bài 20 Kĩ thuật trồng cây rau cải, cây su hào và cây rau muống
46 - 48 Bài 21 Thực hành: Trồng rau


49, 50 Bài 22 Kĩ thuật trồng cây hành lá, cây tỏi và cây ớt
51, 52 Bài 23 Kĩ thuật trồng cây rau mùi và cây rau mùi tàu
53, 54 Bài 24 Kĩ thuật trồng cây thìa là và cây rau húng
55, 56 Bài 25 Kĩ thuật trồng cây thủy canh


Chương V Kĩ thuật trồng cây hoa và cây cảnh


57, 58 Bài 26 Kĩ thuật trồng cây cảnh bonsai trong chậu và non bộ
59, 60 Bài 27 Kĩ thuật trồng cây hoa hồng, hoa layơn và hoa cúc
61, 62 Bài 28 Kĩ thuật trồng cây hoa đào và cây hoa mai63, 64 Bài 29 Kĩ thuật trồng cây cảnh trong chậu
65 - 67 Bài 30 Thực hành: Trồng hoa

×