Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

chương trình nghề thcs trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp đồng hới quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.42 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


MƠN NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG THCS (70 tiết)
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)


TIẾT BÀI TÊN BÀI


1÷2 Về định hướng nghề nghiệp làm quen với nghề tin học văn phòngPhần mở đầu:
Phấn 1: Hệ điều hành MS-DOS, WINDOWS


3 Bài 1 Thơng tin – tin học


4÷5 Bài 2 Tổng quan về máy tính điện tử


6 Bài 3 Thiết lập cấu hình và khởi động máy tính
7÷8 Bài 4 Hệ điều hành MS-DOS


9 Bài 5 Một số lệnh liên quan tới hệ thống
10÷12 Bài thực hành số 1


13 Bài 6 Một số lệnh điều hành thơng dụng
14÷15 Bài thực hành số 2


16÷18 Bài thực hành số 3
19 Bài 7 Hệ điều hành Windows
20÷21 Bài 8 Làm việc với Windows


22 Bài 9 Một số thao tác trên màn hình Windows
23÷24 Bài thực hành số 425÷27 Bài 10 Sử dụng tiếng Việt trong Windowws


28 Kiểm tra 1 tiết


Phần 2: Hệ soạn thảo văn bản
29÷31 Bài 1 Các thao tác ban đầu với WinWord


32÷34 Bài thực hành số 5
35÷37 Bài 2 Định dạng văn bản
38÷40 Bài thực hành số 6


41÷43 Bài 3 Sử dụng một số cơng cụ soạn thảo đặc biệt
44÷49 Bài thực hành số 7


50÷52 Bài 4 Tạo bảng và làm việc với bảng
53÷58 Bài thực hành số 8


59÷61 Bài thực hành tổng hợp
62 Kiểm tra 1 tiết


Phần 3: Tìm kiếm thơng tin trên Internet-Thư điện tử
63 Bài 1 Tìm kiếm thơng tin trên Internet


64÷65 Bài 2 Thư điện tử

×