Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Giáo án Kỹ năng sống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.74 KB, 1 trang )

(1)

Thứ ngày tháng


GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNGI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


- Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu để thực hiện một số loại bánh trẻ đã học.


II. CHUẨN BỊ


- Nguyên liệu: nhân thịt, vỏ hồnh thánh, vỏ bánh tráng, bột mì, mè, bơ, sữa...
- Dụng cụ làm bánh: thớt, tô, dao, muỗng,...


III. TIẾN HÀNH:


- Giới thiệu với trẻ hôm nay tổ chức một bữa tiệc gồm những món: chả giị,
hồnh thánh, bánh xếp, bánh bao, bánh mì cona.


- Cho trẻ chia nhóm, bốc thăm ngẫu nhiên để chọn món.


- Trẻ đi lấy nguyên liệu làm món bánh bốc thăm được và về bàn thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×