Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Tai lieu on tap mon Van 8 dot 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.83 KB, 2 trang )

(1)

NHÓM NGỮ VĂN 8


PHIẾU BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 (Tuần từ 23/3 đến 29/3)
Câu 1:


1. Chép chính xác 6 câu thơ đầu bài “Khi con tu hú” của Tố Hữu.
2. Nêu ý nghĩa nhan đề của bài thơ.


3. Viết một đoạn văn (từ 10-12 câu) theo phép lập luận diễn dịch làm sáng tỏ nhận định:
“Sáu câu thơ đầu bài “Khi con tu hú” là một bức tranh thiên nhiên mùa hè tươi đẹp,
tràn trề nhựa sống”. Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán (gạch chân và chú thích
rõ).


Gợi ý viết đoạn văn: Làm sáng tỏ nhận định: “Sáu câu thơ đầu bài “Khi con tu hú” là một
bức tranh thiên nhiên mùa hè đẹp đẽ, tràn trề nhựa sống” dựa trên các ý cơ bản sau:


+ Bức tranh thiên nhiên trong tâm tưởng người tù mở ra bằng tiếng chim tu hú rộn rã,
náo nức


+ Đó là một bức tranh có nhiều hình ảnh, rực rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh và ngọt ngào
hương vị, đẹp đẽ, tràn đầy sức sống: Có âm thanh, có màu sắc, có hương vị, có khơng
gian cao rộng, khống đạt, thanh bình →cảnh vật ln vận động bởi sức sống căng tràn
bên trong.


+ Hình ảnh “ đơi con diều sáo”: biểu tượng của cuộc sống tự do đang vẫy gọi , một cuộc
sống tác giả hằng khao khát.


=> Nghệ thuật : hình ảnh tiêu biểu; giọng điệu nhẹ nhàng: nghệ thuật liệt kê;từ ngữ chọn
lọc, sử dụng những động từ mạnh “dậy”, “lộn nhào”., những tính từ “chín, ngọt, đầy,
rộng, ca” để diễn tả hoạt động, thể hiện sự căng đầy nhựa sống của mùa hè.Câu 2


Cho câu thơ “Ta nghe hè dậy bên lòng”


1. Hãy chép các câu thơ cịn lại để hồn thành khổ thơ.


2. Khổ thơ em vừa chép trích trong bài thơ nào? Ai là tác giả? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài
thơ?


3. Đoạn thơ em vừa chép có mấy câu cảm thán? Ghi rõ những câu cảm thán đó. Việc sử
dụng những câu cảm thán đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn thơ.


4. Tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ có ý nghĩa gì?


5. Viết đoạn văn từ 10-12 câu theo hình thức diễn dịch nêu cảm nhận của em về tâm trạng
người tù qua khổ thơ vừa chép. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và câu nghi vấn
(gạch chân và chú thích rõ).


Gợi ý viết đoạn văn:
- Hình thức:


+ Đoạn diễn dịch, đủ số câu, diễn đạt lưu loát, lập luận chặt chẽ(2)

- Nội dung:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×