Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Điều kiển máy tính từ xa bằng điện thoại di động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (258.45 KB, 4 trang )

(1)

Điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại di độngXHTTOnline: Việc điều khiển các chương trình ứng dụng trên máy tính bằng Điện thoại Di động thay đổi hoàn toàn cách
suy nghĩ của bạn về “ sức mạnh” của chiếc điện thoại Di động. Đây là “ cơ hội” cho bạn khám phá và sử dụng tính năng
Bluetooth trên điện thoại di động. Chương trình hoạt động rất mạnh và rất hiệu quả. Gần như bạn có thể điều khiển mọi
chương trình ứng dụng cơ bản trên máy tính, truy nhập vào hệ thống tập tin, biến điện thoại thành chuột máy tính. +Yêu
cầu hệ thống -Máy tính và điện thoại phải được kết nối với nhau thơng qua Bluetooth -Máy tính phải được cài phần mềm
Bluetooth Remote Control ( Dung lượng 1.74MB, tải theo địa chỉ )


http://software-


files.download.com/sd/HlPqxBCjf3Wa1VegJs37UNyGzyZIo-iDgycDLDlu8nzLcOqsx6LCRAljLczjU_dMEfr2vs4Op5LvxrQwd8ZjU4zwWcvgWHV9/software/10699649/10567781/3/bluetoot
hremotecontrol.zip?lop=link&ptype=3120&ontid=7242&siteId=4&edId=3&pid=10699649&psid=10567781 .) Sau khi cài xong,
bạn vào thư mục C:\Program Files\Bluetooth Remote Control\Java Client để chép phần mềm BluetoothRC.jar vào điện thoại
sau đó cài tiện ích này vào điện thoại. +Hướng dẫn sử dụng: -Bạn khởi động chương trình Bluetooth Remote


Control trên máy tính và khởi động ứng dụng này trên điện thoại. -Chương trình điều khiển Bluetooth
sẽ hiện thơng báo cho biết điện thoại kết nối với máy tính thơng qua cổng COMx ( trong đó x là số
cổng COM, thường là 8 hoặc 9). Tại chương trình trên máy tính ( sau khi khởi động sẽ có biểu tượng
trong System Tray, biểu tượng là hình ngơi sao). Bạn chọn mục Open> General, trong màn hình hiện
ra, tại mục COM Port connect method, bạn chọn đúng số cổng COM mà chương trình kết nối


Bluetooth đã thơng báo như trên., chọn OK.(2)

(3)

-Thiết lập để thể hiện màn hình máy tính lên trên màn hình điện thoại:Chọn mục Settings. Bạn chọn
mục Display dektop in mouse controller. Bạn tuỳ chọn kích cỡ màn hình điện thoại tại mục Desktop
size on phone ( mặc định là 50%, bạn nên chọn là 100%) -Thiết lập nếu điện thoại và máy tính ngồi
vùng phủ sóng Bluetooth: Bạn chọn nhãn Events. Nếu bạn muốn máy tính tự động khố ( hiện màn
hình u cầu nhập User name và mật khẩu) khi cả hai thiết bị khơng cịn nhận được tín hiệu, đánh dấu
chọn vào mục Lock PC when phone is out of range. Nếu muốn xuất hiện chương trình bảo vệ màn
hình thì chọn Start screensaver when phone is out of range. Hai mục bên dưới giúp bạn tắt chương


trình nghe nhạc Itune và Winamp khi bị “ mất sóng”


-Sau khi thiết lập và kết nối chương trình xong, màn hình chính của chương trình trên điện thoại sẽ tự
động hiện ra danh sách các chương trình ứng dụng cần điều khiển ( danh sách này bạn đã khai báo ở
bước Settings bên trên)


+Điều khiển một số chương trình thơng dụng: -Bạn chọn mục Powerpoint trong danh sách chương trình,(4)

-Mở chương trình nghe nhạc Windows Media Player: bạn chọn mục Media Player. Nhấn OK để mở
chương trình và dùng các phím Joystick để điều khiển. -Dùng điện thoại làm chuột máy tính: Bạn chọn
mục Mouse Controller trên điện thoại, ngay lập tức, màn hình máy tính sẽ xuất hiện trên điện thoại.
Trên màn hình sẽ xuất hiện một chấm đỏ thể hiện cho chuột. Bạn dùng phím Joystick để di chuyển
chấm đỏ này đến vùng cần nhấn, nhấn phím Joystick như là một chú chuột không dây.


+Truy xuất các tập tin và thư mục trên máy tính: Chọn mục File Browser, danh sách các ổ đĩa trên máy tính hiện ra, bạn
mở như thao tác trên máy tính. +Thực hiện một số lệnh về hệ thống: Bạn chọn mục Windows, danh sách các

×