Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 17

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.55 KB, 2 trang )

(1)

TUẦN 17


Ngày soạn:21/12/2017


Ngày giảng: Thứ năm ngày 28/12
Thứ sáu ngày 29/12/2017


TIẾT 17

Ơn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh.


Hãy giữ cho em bầu trời xanh.Ôn tập TĐN số 2


I. MỤC TIÊU:


1.Kiến thức:


- Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu 2 bài hát Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em


bầu trời xanh.


2.Kĩ năng:


- Hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2, trình bày theo nhóm hoặc
cá nhân .


3. Thái độ:


- Nghiờm tỳc trong giờ học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đàn phím điện tử.


-Nhạc cụ gõ đệm.


-Đài, đĩa nhạc.
-Tranh minh hoạ.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức . 1’


2. Kiểm tra bài cũ :3,


- Gọi 3 hs lên bảng biểu diễn .
- Gv nhận xét.


3. Nội dung bài mới :28’
*) Giới thiệu bài: Trực tiếp.
a)Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát .


*) Ôn tập bài hát Reo vang bình minh.
- Gv treo tranh minh hoạ.


? Bức tranh nói lên nội dung bài hát nào?
tác giả?


- Gv cho hs luyện thanh .
- Gv đàn cho hs hát bài hát .
- Gv cho nhóm, bàn hát .


- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp.Cả lớp hát


- 3 hs biểu diễn .
- Lắng nghe.


- Hs quan sát.
- Hs trả lời


- Hs luyện thanh .
- Hs hát


- Nhóm, bàn hát.(2)

- Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo nhịp
và ngược lại.


- Gv sửa sai cho hs (nếu có).


- Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
nhịp.


- Gv cho hs lên bảng biểu diễn theo
nhóm, tổ.


- Gv nhận xét .


*) Ơn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu


trời xanh.- Gv đàn giai điệu bài hát.


- Bài hát vừa nghe có tên là gì? tác giả?
- Gv đàn cho hs hát lại bài hát .


- Gv cho nhóm, bàn hát .


- Gv cho hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu.


- Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo tiết
tấu và ngược lại.


- Gv sửa sai cho hs ( nếu có )


- Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
tiết tấu.


- Gv cho hs lên bảng biểu diễn.
- Gv nhận xét


b) Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 2.


- Gv đàn cho hs nghe bài TĐN số 2.
- Gv cho hs đọc nhạc.


- Gv cho hs ghép lời.


- Gv cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ
đệm theo phách.- Gv sửa sai cho hs (nếu có).


- Gv cho tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 ghép lời và
ngược lại.


- Gv cho 1 vài hs khá đọc nhạc, ghép lời.
- Gv nhận xét .


4. Củng cố – Dặn dò:2’


- Gv đệm đàn cho Hs hát.


- Yêu cầu Hs nêu nội dung bài học
- Gv hệ thống nội dung bài.


- Nhận xét giờ học.


- Nhắc nhở Hs về nhà ôn bài, chuẩn bị
bài học giờ sau.


- Lắng nghe.


- Nhóm, bàn thực hiện.
- Hs biểu diễn .


- Lắng nghe.
- Hs nghe.
- Hs trả lời
- Hs hát .- Nhóm, bàn hát .


- Tổ hát và gõ theo tiết tấu.
- Nhóm, bàn thực hiện .
- Hs biểu diễn .


- Hs nghe .
- Hs đọc nhạc .
- Hs ghép lời .


- Hs đọc nhạc, ghép lời và gõ đệm
theo phách .


- Tổ đọc nhạc và ghép lời.
- Hs thực hiện.

×