Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Huong dan cai dat va Crack phan mem ABBYY_FineReader_11_CE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (388.17 KB, 4 trang )

(1)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CRACK


Bước 1: Chạy file ABBYY_FineReader_11_CE để cài đặt
phần mềm:


-Chọn install


-Chọn install ABBYY_FineReader_11_CE(2)

-Chọn như hình vẽ, chọn tiếp theo(3)

-Chọn như hình vẽ, chọn cài đặt.


-Chọn kết thúc.


Bước 2: Copy file 11.0.102.583.CE trong thư mục crack
vào ổ C:\program files\ABBYY FineReader 11


Bước 3: Chạy file 11.0.102.583.CE bằng cách nhấp phím
chuột phải vào file này, chọn run as administrator. Chọn
nút patch thì OK.(4)×