Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

CAM KẾT THI ĐUA CHO GV THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.48 KB, 3 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT LẠC SƠN
TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nhân Nghĩa, ngày 30 tháng 8 năm 2012
BẢN CAM KẾT


Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cuộc vận động
các phong trào thi đua năm học 2012 - 2013


- Họ và tên: ... Chức vụ : ...
- Năm sinh: ... Dân tộc : ...


- Nhiệm vụ được phân công: ...…
- Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa – Lạc Sơn - Hồ Bình


- Trình độ văn hố: 12/12 Chun mơn : ...


Thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của Bộ GD &
ĐT và tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động: “ Nói khơng với tiêu cực trong thi cử
và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”; đồng thời thực hiện các phong trào thi
đua : « Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực » và phong trào thi đua.


Thực hiện Công văn số 1484/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2012 của Sở Giáo
dục & Đào tạo Hịa Bình và cơng văn số 238 /PGD&ĐT-V P Lạc Sơn, ngày 22
tháng 8 năm 2012 về việc ký cam kết thi đua năm học 2012 – 2013.Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013
của trường THCS Nhân Nghĩa và của phòng giáo dục và đào tạo Lạc Sơn. Tôi xin
đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung thi đua với các nội dung sau:


1. Thực hiện quy chế chuyên môn và chất lượng giáo dục - giảng dạy:
- Chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng,
chất lượng ngày, giờ công lao động.


- Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện soạn giảng nghiêm túc,đầy đủ, nội dung bài soạn đảm bảo,
giảng dạy có chất lượng.


- Hồn thành tốt chỉ tiêu số lượng,chất lượng được giao.


- Hồn thành tốt cơng tác phụ trách lớp và các công tác khác được giao.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun
mơn, nghiệp vụ. Thường xun tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao nhận thức
chính trị và xã hội. Luôn học hỏi đồng nghiệp để cải tiến phương pháp giảng dạy
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy của nhà trường.


2. Nghiêm túc thực hiện và tích cực tuyên truyền mọi người thực hiện
tốt cơng tác an tồn giao thơng.


3. Tích cực phịng chống các tai tệ nạ xã hội.(2)

5. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học:
a) Cuộc vận động "Hai không":


* Trong công tác thi cử, kiểm tra đánh giá:- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra và đánh giá, không để học sinh
quay cóp, chép bài của bạn. Tuyên truyền, giáo dục học sinh hình thành ý thức tự
giác trong thi cử và kiểm tra đánh giá.


- Tổ chức tốt công tác kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo đánh giá học sinh
một cách công bằng, khách quan, không thiên vị và trù dập học sinh. Thực hiện
đầy đủ các quy định về kiểm tra, chấm chữa bài, đánh giá xếp loại kết quả học tập
của học sinh như: đánh giá đủ số lần điểm, thường xuyên công khai kết quả kiểm
tra, đánh giá học sinh; lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của cha mẹ hoặc người
đỡ đầu và của học sinh; giải quyết nhanh chóng, chính xác các khiếu nại của học
sinh và phụ huynh.


- Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra
đánh giá của đồng nghiệp.


*Trong công tác chống bệnh thành tích:


- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động.
- Có tinh thần phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác để cùng nhau
thực hiện tốt phong trào thi đua u nước.


- Khơng chạy theo thành tích, đảm bảo chất lượng giáo dục và giảng dạy.
Thực hiện dạy thật, học thật, chất lượng thật.


- Báo cáo thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, đúng thực tế.


- Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chạy theo thành tích
trong cơng tác thi đua khen thưởng.b) Thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo":


* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


- Thường xuyên làm theo lời dạy và tấm gương sống, chiến đấu, lao động và
học tập của Bác Hồ. Noi theo những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người, sống có
nghĩa, có tình; Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư; tinh thần quốc tế trong
sáng.


* Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và


sáng tạo":


- Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo
viên; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.


- Đoàn kết, chan hoà với đồng nghiệp, trung thực trong cơng tác, ân cần, tận
tình với phụ huynh và học sinh.


- Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chun mơn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ công tác và hoạt động giáo dục đáp
ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với
nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ.(3)

dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những
người học yếu kém.c)Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực ”


* Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an tồn.


- Thường xun duy trì tốt nề nếp vệ sinh trường lớp, bảo đảm trường sạch sẽ,
có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn.


- Tổ chức tốt công tác bảo vệ tài sản chung của nhà trường, trong đó sử dụng
có hiệu quả khơng gian lớp học, giữ gìn bàn ghế và trang thiết bị dạy học.


- Tổ chức trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây xanh, cây bóng mát
thường xuyên. Đảm bảo cảnh quan sư phạm của trường học.


- Mỗi cá nhân tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các
cơng trình cơng cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.


* Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở
mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.


- Thầy, cơ giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích
sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng
tự học của học sinh.


- Khuyến khích học sinh tích cực học tập và đề xuất sáng kiến cùng các thầy
cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.


* Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh


- Cán bộ, giáo viên tích cực áp dụng các phương pháp giáo dục có hiệu quả để


rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và
kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.


- Tổ chức các phong trào thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe và ý thức
bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai
nạn thương tích khác.


- Cán bộ, giáo viên gương mẫu trong ứng xử trong và ngoài nhà trường, làm
tấm gương để giáo dục học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, ứng xử có văn hóa.


* Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh


- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự
tham gia chủ động, tự giác của học sinh. Gắn các nội dung này vào các chủ điểm, các
đợt thi đua trong năm học; tạo điều kiện để học sinh được vui chơi bổ ích.


- Tổ chức các trị chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực
khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh trong các tiết học ngoại khóa.


* Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn
hóa, cách mạng ở địa phương.


- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống văn hoá lịch
sử ở địa phương cho học sinh, giữ gìn bản sắc văn hố của dân tộc thơng qua các
hoạt động ngoại khóa.


- Giáo dục học sinh có ý thức tốt trong việc tham gia các công tác xã hội ở
địa phương, thường xuyên tham gia lao động vệ sinh thơn xóm; chăm sóc và bảo
quản các cơng trình văn hóa ở địa phương.XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG XÁC NHẬN CƠNG ĐỒN NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

×