Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

Kế hoạch công tác tháng 12-2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (264.7 KB, 6 trang )

(1)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12- 2010


A. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11- 2010


I/ Những việc đã làm được và kết quả.


1. Số lượng, Phổ cập:


- Duy trì tốt số lượng, hồn thành cơng tác phổ cập và đã duyệt tại PGD, trong tháng
khơng có học sinh bỏ học. Tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ phổ cập năm 2010.


- Trong tháng có 3 học sinh bị đuổi học 1 tuần (Mai Văn Vỹ, Bùi Doãn Mạnh (8B), Bùi
Trung Kiên (9B)), GVCN đã báo cáo kịp thời và đã có những biện pháp giáo dục cùng
với gia đình học sinh. (Ngày 03/12/2010, em Vỹ cịn đến trường đánh em Nguyên-9B…)
- T l chuyên c n:ỷ ệ ầ


6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B TT


Phép
KP


HS nghỉ học không phép: Kiên 9B(2), Nhàn 6B (1), Chiến 8B (1).
2. Cơng tác tư tưởng, chính trị CBGV, đạo đức học sinh:


- Nền nếp kỷ cương của thầy và trị được duy trì tương đối tốt; giáo viên và học sinh thực
hiện khá nghiêm túc nội quy, quy chế.


- Hiện tượng học sinh nói tục chửi bậy, đã giảm nhiều; phong trào nói lời hay, làm việc
tốt được đẩy mạnh.


- Đa số CBGV gương mẫu, tích cực rèn dũa tư tưởng, đạo đức nhà giáo; gương mẫu
trước học sinh và nhân dân.- CBGV và học sinh nêu cao tinh thần làm việc thiện, lá lành đùm lá rách – lá rách ít đùm
lá rách nhiều. Ủng hộ bạn nghèo, ủng hộ người gặp khó khăn, vùng sâu, vùng xa,... Tổng
số tiền góp được là: 4.548.000 đồng; (Sau khi giúp đỡ HSKK, đồng bào Miềm trung, …
hiện nay cịn: 1.348.000 đồng).


- Tích cực hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. (Tuy nhiên: ...)
3. Công tác dạy – học:


- Giữ vững mọi nền nếp chun mơn. Đa số CBGV nhiệt tình giảng dạy, chăm chút cho
HS thân yêu. Hoạt động của 2 Tổ CM đi vào nền nếp, có hiệu quả. Chủ động trong mọi
hoạt động (ngoại khoá, chuyên đề, ...). Trong thời gian tới cần kế hoạch hoá các hoạt
động – gửi bản kế hoạch hoạt động tháng của Tổ CM về cho BGH (đ/c Phó HT); đ/c Phó
HT báo cáo kế hoạch hoạt động CM trong tháng, tuần với HT.


- Giữ vững nền nếp học tập của học sinh; đa số các lớp có tiến bộ trong học tập. Tổ chức
KSCL tháng 11 nghiêm túc, khẩn trương vào điểm, thông báo kết quả, …


- Các lớp học NCCL, học Tin học, Bồi giỏi cụm và trường học tương đối có nề nếp. (Lớp
Bồi giỏi cụm cần được GVBM quan tâm hơn nữa, HS Thụy Dương học yếu nhất cụm).
- Hai lớp học nghề đi vào học có nền nếp. Cần hồn chỉnh mọi hồ sơ, sổ sách theo hướng
dẫn của Phòng GD-ĐT và Trung tâm.


- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của CBGV: Hai Tổ CM kiểm tra, ký giáo án thường xuyên hàng
tuần. Hiệu trưởng kiểm tra đột xuất 8 GV (100% GV có đủ Sổ điểm, giáo án lên lớp).


4. Công tác tổ chức thi đua chào mừng 20-11:


+ T ch c t t các ho t ổ ứ ố ạ động ngo i tr i, thi t th c ch o m ng ng y nh giáo Vi tà ờ ế ự à ừ à à ệ
Nam 20/11. T o ạ được khơng khí thi ua sôi n i gi a các l p; S k t ho t đ ổ ữ ớ ơ ế ạ động Liêni gi a k I. K t qu :


Độ ữ ỳ ế ả


Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B


Tổng điểm


Tổng XT 31 25 15 22 12 36 6 21


XT 7 6 3 5 2 8 1 4(2)

2 giải ba = 100.000 đồng
4 giải KK = 80.000 đồng
Tổng giải thưởng: 800.000 đồng


+ Tham mưu với UBND xã tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11và gặp mặt
các CBGV và đại diện CMHS của ba ngành học. nhà giáo đã nghỉ hưu và giáo viên nhà
trường, nhân kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vui vẻ, đầm ấm, chân thành
và đầy ý nghĩa. Đồng thời làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự ủng hộ của
Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành trong xã; sự đồng lòng của CMHS. (UBND
xã thưởng cho CBGV đạt thành tích trong năm học 2009-2010, có quyết định kèm theo;
UBND huyện cũng có phần thưởng cho CBGV có thành tích cao). Tổng chi thưởng cho
trường THCS trong dịp 20/11 là: 10.340.000 đồng (Trong đó: UBND huyện: 1.600.000
đồng; UBND xã: 1.290.000 đồng; Trường: 6.750.000 đồng, UBND Tỉnh: 700.000 đồng).
Chi khác:


+ Cơng trình chào mừng 20/11: “xây dựng bồn cây bóng mát trên sân trường”. Tổng số
tiền quyên góp được là: 6.420.000 đồng (Đến 04/12/2010)Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B TT


Sỹ số 36 36 30 30 26 28 30 26 242


HSKK 3 4 1 3 2 5 1 3 22


Số góp 32 32 29 27 24 22 29 19 214


Số tiển 960 960 870 810 720 660 870 570 6.420


5. Hoạt động khác:


- Nền nếp hoạt động của Liên đội đạt kết quả tốt; Công tác LĐ - TD – VS do đ/c
Trung (Tăng, Tươi, Thuấn và BCH Liên Đội) phụ trách đạt kết quả cao, HS rất có
ý thức bảo vệ của cơng, vườn hoa, cây cảnh.


- Phát động học sinh nộp đất màu (5 em/xe lôi ; 10.000 đồng/em nếu khơng có đất).
GVCN thu đất theo phân cơng của đ/c Phó HT vào 13h30 ngày 06/12/2010.


II/ Những việc chưa làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.+ Hiện tượng giáo viên vi phạm quy chế chuyên mơn, kỷ luật lao động vẫn cịn xảy ra
(coi kiểm tra chất lượng giữa kỳ đến muộn (đ/c Viên: 5 phút, đ/c Nhài 15 phút), hiện
tượng ra sớm, vào muộn vẫn còn (Dạy buổi 2, tuần từ 29/12/2010 vào học từ 13h30)).
Trong tháng số GVBM đổi giờ nhiều, có nhiều lí do khác nhau ... ảnh hưởng ít nhiều đến
chất lượng dạy - học.


+ Một số công việc được giao chưa được CBGV nhiệt tình ủng hộ: viết bài trên mạng,
giải Tiếng Anh trên mạng, đưa bài lên mạng, tự làm đồ dùng, …+ Giáo viên chưa thực hiện tốt việc phê sổ đầu bài (…) (theo sổ chỉ đạo và thực hiện kế
hoạch). Một số lớp nộp Sổ đầu bài muộn.


+ Việc chấp hành kỷ cương của một sô CBGV chưa nghiêm; chưa nắm được quyền hạn
và nghĩa vụ của người giáo viên, GVCN.


+ Hiện tượng học sinh ăn q vặt, nói tục, chửi thề, quậy phá vẫn cịn. Đặc biệt là một số
học sinh liên tục vi phạm quy chế trên lớp như: nam 8B, 9B, 6B; ý thức của HS có dấu
hiệu đi xuống trong tháng 11: nghịch phá nhiều, vô lễ với nhân viên bảo vệ (cịn có hiện
tượng đánh nhau: Trượng-7B, Nhất 6A, Vỹ 8B, Nguyên -9B, …)


+ Giáo viên chủ nhiệm tuy có bám sát lớp nhưng chưa thật sự có biện pháp hữu hiệu để
giáo dục giúp đỡ học sinh cá biệt tiến bộ, sự phối hợp giữa GVCN với gia đình là chưa
thật sự thường xun và có hiệu quả.


B. CƠNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2010(3)

Nam và ngày Quốc phịng tồn dân. Từ đặc điểm trên, Trường THCS Thụy Dương
xây dựng kế hoạch để CBGV và HS toàn trường tập trung chỉ đạo làm tốt một số việc
trọng tâm sau đây:


+ Khắc phục ngay những tồn tại trong tháng 11. Tiếp tục duy trì các nền nếp tốt của thầy
và trò, tập trung giáo dục đạo đức học sinh.


+ Tập trung nâng cao chất lượng đại trà (nhất là lớp 6 và lớp 9), tăng cường công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi; Thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” trong kiểm tra chất lượng
học kỳ I.


+ Phát động phong trào rèn luyện theo tác phong anh bộ đội.

II/Kế hoạch cụ thể
1- Khắc phục và chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên


2- Tiếp tục làm tốt công tác số lượng, phổ cập:- Tiếp tục duy trì tốt sĩ số, tăng tỷ lệ chuyên cần, không để học sinh bỏ học; chống hiện
tượng bỏ học không phép, bỏ giờ, bỏ tiết.


Yêu cầu:


- GVCN cần tập trung quan tâm đến học sinh hơn nữa, theo dõi phát hiện và có biện pháp
giúp đỡ những học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học.


- GVBM cần quản lý chặt chẽ học sinh trong tiết dạy của mình, ghi chép cập nhật đầy đủ
những học sinh vắng mặt trong giờ dạy của mình, kịp thời thông báo cho GVCN và BGH
biết.


- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập, các loại hồ sơ có dấu đỏ, in bìa, bọc bóng kính (đ/c
Trung – Trưởng ban phổ cập phân công CBGV làm và chịu trách nhiệm chính).


- Cơng tác vận động học viên BT THCS cần được chú trọng làm tốt. Phòng GD-ĐT đánh
giá thi đua trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học


- Quản lý và sử dụng tốt phần mềm phổ cập THCS theo yêu cầu của Phòng GD-ĐT từ
năm 2010: chỉ viết tay trong Sổ điều tra phổ cập, còn lại dùng toàn bộ các bản in qua
phần mềm.


- Các trường thanh tốn kinh phí cho Cơng ti Phần mềm Quảng Ích (thực hiện chuyển
khoản cho Cti, thời gian hoàn thành: trước ngày 20/12/2010).


3- Giáo dục đạo đức, tư tưởng và các hoạt động xã hội
+ Phát động đợt thi đua “học tập và rèn luyện theo gương anh bộ đội” với chủ đề “uống
nước nhớ nguồn”


Cụ thể:


+ CBGV gương mẫu trong mọi hoạt động, là tấm gương sáng để HS noi theo.


+ Cơng đồn + Liên đội tổ chức cho CBGV và học sinh thăm hỏi tặng quà cho các gia
đình thương binh, liệt sĩ. Tặng 3 HS là con Thương, bệnh binh: 3 x 50.000 đồng =
150.000 đồng- kinh phí lấy từ quỹ quyên góp chữ thập đỏ (Tặng vào thứ 2 ngày
20/12/2010 - đ/c Anh, Tươi chuẩn bị);


+ Quan tâm giáo dục đạo đức học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến.

4- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Dạy - họca. Nâng cao chất lượng dạy – học:


- Duy trì tốt nền nếp của giáo viên và học sinh, đặc biệt là việc thực hiện quy chế trên
lớp.


- Khắc phục ngay những tồn tại đã nêu về vấn đề học sinh lười học bài dẫn đến bị điểm
kém, các giờ dạy cần chú ý đến việc quan tâm tới đối tượng học sinh yếu kém.


- Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (GVBM quan tâm đến các HS
trong lớp Bồi giỏi ở cụm, giao thêm bài cho HS làm, kiểm tra đơn đốc).(4)

- Tích cực trong việc hướng dẫn học sinh giải toán, giải Tiếng Anh trên mạng. (Phó HT,
Tổ trưởng, Tổ phó theo dõi, đơn đốc, nhắc nhở).b. Hồn thành chương trình học kỳ I:


- Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ I theo biên chế năm học của Bộ (19 tuần)
đồng thời kết hợp ôn tập cuối học kỳ cho học sinh.


- Hai Tổ CM lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn của giáo viên
(nhất là giáo viên mới, GV trẻ): thực hiện chấm trả bài kiểm tra, cho điểm, vào điểm
trong Sổ điểm cá nhânSổ điểm lớp, phần mềm điểm… Coi việc chấp hành Quy chế
chuyên môn là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong việc thực hiện tốt cuộc vận
động Hai không.


- Tổ chức kiểm tra học kỳ và thống nhất thực hiện chương trình sau kiểm tra:
+) Trường ra đề các môn: Lớp 6, 7: Sử, GDCD, CN, Lý, Tin, Sinh.


Lớp 8, 9: Sử, Địa, GDCD, Hoá, CN, Sinh.


Chú ý: - GVBM ra đề và gửi về đ/c Phó HT duyệt và in vào ngày 10, 11/12/2010.
- Lịch kiểm tra: từ 16 – 18/12/2010 (Phó HT thơng báo cụ thể sau).


- Với các môn (Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin 8, Nghề lớp 9) GVBM ra
đề và tự tổ chức kiểm tra.


- Các môn trường ra đề và các môn GVBM ra đề, GVBM chủ động chuyển
sang thực hiện chương trình HK II (từ tuần 20) sau khi kiểm tra học kỳ xong.
+) Các môn các mơn Phịng, Sở ra đề kiểm tra theo lịch chung (có văn bản hướng
dẫn kiểm tra cuối HK I và lịch kiểm tra riêng (Dự kiến từ 28 – 31/12/2010)). Chú ý:
- Khối lớp 9 : Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra 3 mơn : Ngữ văn, Tốn, Tiếng
Anh ; Phịng GD&ĐT ra đề kiểm tra môn Vật lý.


- Khối lớp 8: Phòng ra đề kiểm tra 4 mơn: Ngữ văn, Tốn, Tiếng Anh và


Vật lý. Khối 6, 7: Phịng ra đề kiểm tra 4 mơn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Địa lý.


- Các môn Tiếng Anh, Vật lý: đề trắc nghiệm 100%, các mơn cịn lại đề tự
luận. GVBM chỉ đạo việc hướng dẫn cho học sinh làm đề trắc nghiệm khách quan theo
hướng dẫn qua đợt tập huấn tại Phòng GD&ĐT (ngày 30/11/2010).


- Khối lớp 5: Đ/c Phó hiệu trưởng và giáo viên dạy lớp 6 coi và chấm bài
kiểm tra 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 5 (Thống nhất cùng Tiểu học và thông
báo sau với GVBM lớp 6).


- Thực hiện nghiêm túc việc coi kiểm tra, chấm trả bài, vào điểm cho học sinh trong
tháng hạn chế mức thấp nhất việc sửa điểm; dứt điểm việc sửa điểm không đúng quy chế,
cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh quá dễ dãi dẫn đến vi phạm quy chế, vi phạm cuộc
vận động hai không.


- Tổ chức cho CBGV nghiên cứu thật kỹ PPCT mới, Quy chế 40 và điều chỉnh bổ sung.
Đọc kỹ hướng dẫn của Sổ điểm lớp, Học bạ ,...


Một số điều cần lưu ý:


- Tiền đề thi, giấy thi, ôn tập bốn môn là: 30.000 đồng/HS (giấy nháp HS chuẩn bị,
GVCN đóng dấu nhà trường vào giấy nháp).


- Chỉ đạo coi chấm (BGH+TTCM).


- Thư ký tổng hợp: đ/c Tăng- ghi biên bản coi thi


- Danh sách phịng thi xếp A,B,C...theo mẫu. Khơng q 24 học sinh/1 phịng (đ/c Kiên)
- Phân cơng coi, chấm thi đ/c Trung (khơng coi mơn, lớp mình dạy)5- Chuẩn bị đón kiểm tra trường chuẩn quốc gia của Sở GD-ĐT:- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ và tham mưu với UBND xã tự kiểm tra các tiêu chuẩn
về xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia: đ/c Kiên và CBGV được phân cơng.


- CBGV chủ động hồn thiện các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của năm học
2010-2011 và theo yêu cầu của hồ sơ trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

6. Các công việc khác:
(5)

- Tổ chức Ngoại khoá về HIV vào ngày 6/12/2010 (đ/c Xuân).


- Tham gia học lớp văn bằng 2 môn Địa lí: đ/c Th, Tươi (Thơng báo sau).
- Tổ chức cho học sinh, CBGV xem phim:


+) Thời gian: 17 giờ 30 – 18 giờ 30 ngày 07/12/2010.
+) Địa điểm: Sân vận động.


+) Thành phần: Học sinh THCS, HS lớp 3, 4, 5 và CBGV 2 ngành học.
Yêu cầu: Công đoàn, Liên đội, GVCN theo dõi, tổ chức chu đáo (3.000 đồng/người).
(Thống nhất cùng Tiểu học, Mầm non vào sáng 06/12/2010).


7- Lao động - hướng nghiệp - dạy nghề- Chấn chỉnh sự quản lý, chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm với công tác lao động
- Mở rộng phạm vi và nội dung vệ sinh...


- Đánh giá, xếp loại về TD-VS các lớp theo tháng (đ/c Thuấn kiểm tra thường xuyên, đột
xuất)


- Tiếp tục duy trì hai lớp học nghề (đảm bảo nền nếp, đúng kế hoạch và quy định).


8- Một số hoạt động khác+ Tập trung khai thác, sử dụng tốt các phần mềm đã tiếp thu (trộn đề, thư viện, phổ cập,
…): Đ/c Phó HT, Tổ KHXH, Tổ KHTN, đ/c Ly.


+ Tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Phịng giáo dục truyền thống nhà trường: (Phân
cơng đặc trách cho đ/c Trung chỉ đạo thực hiện từ năm học 2008-2009). Đây là công việc
cần nhiều công sức, tỷ mỷ nên cần sự hỗ trợ của nhiều CBGV trong và ngoài nhà trường:
nên nhờ các GV nghỉ hưu giúp đỡ thêm phần tư liệu). – Nên tham quan một số trường đã
làm.


- Quyết toán ngân sách quý 4 và năm 2010. Chuẩn bị xây dựng dự toán năm 2010.
- Tổ chức cho HS nộp đất màu: 4 HS = 1 xe lôi (Lịch cụ thể đ/c Trung phân công).
- Phát thu các khoản sau với học sinh trong tháng 12:


+) Học phí học NCCL: 5.000 đồng/buổi. (Giảm 50% cho 22 HSKK).
+) Lệ phí ơn tập và thi cuối kỳ I: 30.000 đồng/HS.


+) Vé xem phim: 3000 đồng (miễn cho 22 HSKK).


- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 – 2010


29/11 Từ 13h 15: Khảo sát chất lượng tháng 11: CBGV được phân công.
30/11 Từ 14h00: Tập huấn phần mềm trộn đề: đ/c Viên, Thủy, Ngọc.
01/12 Từ 7 h30: Tập huấn phần mềm trộn đề: đ/c Trung, Nga.


02/12 Hoàn thành vào điểm KSCL tháng 11


04/12: Gửi kết quả học tập, rèn luyện về cho CMHS: GVCN.
06/12: Sáng: +) Ngoại khoá HIV: đ/c Xuân+) Phát động chăm sóc đình D.Thanh: đ/c Tươi.


+) Khen thưởng HSTB tháng 11, Ngoại khoá HIV (Đ/c Xuân).
Chiều: +) Học sinh nộp đất: GVCN.


+) Họp Hội đồng từ 15 h 00: CBGV
Từ 06 - Các môn Thể dục, Âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật kiểm tra học kỳ.
07/12 - Từ 17h30: Tổ chức cho CBGV, HS xem phim.


09/12 - Từ 7h 30: Tập huấn sử dụng bảng thông minh tại THCS Thái Hưng.
10/12 - Từ 7h30: Chuyên đề Tiếng Anh tại THCS Thụy Hà: đ/c Viên, Thủy.
10, 11 - Duyệt và in đề thi các môn trường ra đề với Phó HT: GVBM, đ/c Anh.
17/12 - Từ 7h00: Tập huấn cơng tác cơng đồn tại Phịng GD-ĐT: đ/c Thủy
17, 18 - Kiểm tra các môn trường ra đề.(6)

28-31 - Kiểm tra học kỳ I theo lịch; thanh tra tổ chức kiểm tra HK theo cụm trường.
Từ 29 - Hoàn thành chấm bài kiểm tra, lên điểm tổng kết HK I, BC số liệu cuối kỳ I.
03/01 - Gửi thống kê KQ kiểm tra HK I về Cụm trưởng qua Email: đ/c Trung


01- 03/01 - Nghỉ Tết dương lịch.


Ghi chú: - GVBM cần hoàn chỉnh một số số liệu báo cáo, có thơng báo cụ thể sau.
- Một số kế hoạch bổ sung, điều chỉnh CBGV theo dõi trên bảng tin.


Nơi nhận:


- Các GVBM, Tổ CM, Phó HT
- Lưu tại trườngHIỆU TRƯỞNG

×