Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Mẫu Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.9 KB, 3 trang )

(1)

Phịng GD&ĐT Thăng Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Trần Quốc Toản Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


*** ***


Số : - KH/NGLL Hà Lam, ngày tháng năm 2018
KẾ HOẠCH


TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG
NĂM HỌC : 2018 – 2019


Căn cứ công văn /PGDĐT huyện Thăng Bình ra ngày / /2018 về việc tổ chức
hội khỏe phù đổng năm học 2018 – 2019, căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học
2018-2019 của trường TH Trần Quốc Toản. Căn cứ theo kế hoạch công tác tháng 10 của hiệu
trưởng trường TH Trần Quốc Toản.


Ban HĐNGLL trường TH Trần Quốc Toản tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường
như sau:


I. Mục đích:


- Duy trì và đẩy mạnh phong trào TDTT trong nhà trường, không ngừng nâng cao
nhân cách, trí tuệ và thể chất cho học sinh.


- Chọn ra đội tuyển điền kinh, đội bóng 0đá mini bồi dưỡng dự thi HKPĐ cấp cụm.


II.Kế hoạch tổ chức


1. Nội dung chương trình:
Buổi sáng thi đầu điền kinh
Buổi chiều khai mạc và thi đấu


- Tập hợp, ổn định tổ chức


- Tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu
- Khai mạc


- Tiến hành thi bóng đá mini
- Tổng kết, trao thưởng


2. Công tác chuẩn bị:


- Xây dựng kế hoạch, tham mưu bàn bạc với lãnh đạo nhà trường.
- Thành lập BTC, tổ trọng tài.


- Chuẩn bị dụng cụ thi đấu.


- Mỗi lớp chọn ra đội tuyển để thi đấu


- Bốc thăm chia trận, sắp xếp lịch, thời gian thi đấu.


3. Đối tượng tham gia:


- Bóng đá mini: HS khối 4-5 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm thực hiện
đầy đủ. ( mỗi lớp chọn 2 đội tuyển Nam và nữ gồm 20 em, 1 huấn luyện viên tham gia).


- Điền kinh: HS khối 4-5 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm thực hiện đầy
đủ. - Chạy 60m : mỗi lớp chọn 2 nam, 2 nữ


- Bật xa tại chỗ: mỗi lớp chọn 2 nam, 2 nữ


4. Thể lệ cuộc thi:- Bóng đá mini: Vịng trịn tính điểm
- Điền kinh:(2)

Bật xa tại chỗ: Mỗi vận động viên tham gia được nhảy tối đa 3 lần và tính khoảng
cách xa nhất. phạm quy khi dẫm chân lên vạch nhảy và khơng được tính kết quả thi đấu.


- Thời gian - địa điểm
- Thời gian hội thi : 2 ngày


- Khai mạc hội thi sáng ngày : 20/10/2018


- Điền kinh: 7h sáng ngày 20/ 10 / 2018 Tại sân bóng Cây Cốc
- Bóng đá mini: 7h ngày ngày 21/10/2018 tại sân bóng Thăng Hoa


5. Thành lập BTC, Trọng tài ( có quyết định của hiệu trưởng kèm theo )


6. Phân công nhiệm vụ:


- Cô Xuân: Phụ trách chung, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện kế hoạch
- Thầy Nhàn: Tham mưu kế hoạch, kinh phí


- Thầy Thắng, thầy Hổ: Lập danh sách học sinh tham gia, trọng tài, tham gia tuyển
chọn đội tuyển bóng đá mini, đội điền kinh cho trường chuẩn chuẩn bị thi đấu cấp cụm và
huyện.


- Cô Oanh: Thư ký tổng hợp kết quả, in giấy khen, nước uống cho BTC
- Cô Phương: Phục vụ sơ cấp cứu, Tổ trọng tài – Sân Nam


- Cô Quế : Phục vụ sơ cấp cứu, Tổ trọng tài – Sân Nữ8. Quy định chung: Các đội tập trung đội hình thi đấu của đội mình trước giờ thi
đấu 15 phút, đến giờ thi đấu đội nào trễ 10 phút coi như bỏ cuộc và bị xử thua. Đội nào tự
ý dừng trận đấu khi chưa được phép của trọng tài thì bị xử thua. Nếu có khiếu nại thì gởi
văn bản cho BTC giải quyết. Trong quá trình diễn ra Hội khoẻ Phù Đổng, tuỳ theo số
lượng vận động viên có mặt, Ban tổ chức sẽ điều chỉnh và cho bốc thăm thi đấu hợp lý.


Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng của Ban hoạt động NGLL trường
TH Trần Quốc Toản năm học 2018 – 2019. Kính đề nghị hiệu trưởng duyệt kế hoạch để
tổ chức, đề nghị các tổ, bộ phận có liên quan căn cứ thực hiện.


HIỆU TRƯỞNG LẬP KẾ HOẠCH
Lê Thị Thanh Xuân Nguyễn Văn Nhàn(3)

Phòng GD&ĐT Thăng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Trần Quốc Toản Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


*** ***


Hà Lam, ngày tháng năm 2018


DỰ TRÙ KINH PHÍ
Tổ chức Hội khoẻ phù đổng


Năm học 2018 – 2019
___o0o___Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Toản


Ban hoạt động NGLL lập bảng dự trù kinh phí tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường
như sau :


1. Giải thưởng:


- Bóng đá mini : 4 giải nhất x 100.000đ = 400.000đ
4 giải nhì x 80.000đ = 320.000đ
4 giải ba x 60.000đ = 240.000đ
Tổng cộng : 960.000đ
- Chạy xa 60m : 4 giải nhất x 50.000đ = 200.000đ


4 giải nhì x 40.000đ = 160.000đ
4 giải ba x 30.000đ = 120.000đ
Tổng cộng : 480.000đ
- Bật xa tại chỗ : 4 giải nhất x 50.000đ = 200.000đ


4 giải nhì x 40.000đ = 160.000đ
4 giải ba x 30.000đ = 120.000đ
Tổng cộng : 480.000đ


2. Bồi dưỡng BTC, Trọng tài:


- Ban tổ chức : 5 người x 100.000đ = 500.000đ
- Tổ trọng tài : 2 người x 150.000đ = 300.000đ
Tổng cộng : 800.000đ
3. Thuê sân: 600.000đ (2 sân x 3h ) sân Thăng Hoa
4. Bông băng y tế ( Y tế học đường )6. Dây căng khung sân bãi, vơi: 50.000đ ( thi đấu điền kinh )
TỔNG KINH PHÍ CHO HỘI KHOẺ : 3.370.000đ


( Ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng )


Trên đây là dự trù kinh phí cho Hội khoẻ phù đổng cấp trường do Ban hoạt động
ngồi giờ tổ chức. Kính trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch để tổ chức đạt kết quả cao.


HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG

×