Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

C6.Bài 2 - Học làm việc với Tidy UP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.55 KB, 2 trang )

(1)

Chơng 6: Học cùng máy tính


Bi 2 : học làm cơng việc gia đình với phần mềm tidy up


I/. Mc ớch, yờu cu


Giới thiệu tính năng chính của phần mềm cũng chính


là nhiệm vụ chính của học sinh là cần dọn dẹp tất cả sáu


căn phßng.Thơng quan phần mềm giáo dục cho học sinh thói quen


ngăn nắp, sạch sẽ và giúp đỡ cha mẹ trong các công việc


nhỏ trong nhà mà em cú th lm c.II/. Chuẩn bị dụng cụ dạy học


-

Yêu cầu chung: phòng máy tính.- Gv: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, tranh ảnh


một số phòng cần dọn dẹp.- Hs: Sách giáo khoaIII/. Hot ng dạy và học


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


- ổn định học sinh1. Giíi thiƯu phÇn mỊm:
- Là phần mềm giúp em tập làm các cơng
việc gia đình nh thu dọn đồ đạc trong các
phòng ... giúp ích cho cha mẹ, tạo thói
quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống.
- Nêu cách khởi động một phần mềm đã
đợc học?


- Sau khi khởi động rồi phần mềm hiện ra
và chúng ta nháy chuột vào nút Start A
New Game và gõ tên của em vào.


- Học sinh ổn định


- Hs nghe


- Nháy đúp chuột vào biểu tợng đó.
- Hs nghe và quan sát


2. Quy t¾c chơi- Chúng ta có 6 phòng cần phải dọn dẹp
gåm:


+ Hall: Phòng chờ (đợi)
+ Living Room: Phòng khách
+ Dining Room: Phòng ăn
+ Kitchen: bp


+ Bathroom: nhà tắm
+ Bedroom: Phßng ngđ.- Nhiệm vụ của chúng ta là nháy chuột
vào những đồ đạc để lung tung trong cỏc
phũng.


- Sau khi dọn xong một phòng thì phần
mềm sẽ đa chúng ta sang phòng tiếp theo(2)

cho đến khi chúng ta dọn xong các phòng
trên.


- Trong một số phòng, các đồ vật cần phải
dọn dẹp theo một thứ tự nhất định, nếu
không dọn theo thứ tự thì phần mềm hiện
ra thơng báo nhc nh.


- Để thoát khỏi phần mềm em chỉ cần
nhát vào nút có chữ X.


3. Thực hành- Cho ln lợt các em lên chơi theo nhóm.
- Cho các nhóm chơi khoảng 15’ để các
em làm quen.


- Cho c¸c nhóm thi đua với nhau xem
nhóm nào dọn dẹp xong tríc.


- Quan sát, hớng dẫn học sinh thi đua.
- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi và cho


điểm nhúm thc hnh tt.


- Hs lên chơi theo nhóm


- Các nhóm thi đua với nhau


4. Tổng kết Dặn dò- Yêu cầu về nhà học lại toàn bộ kiến thức
của chơng trình học.


- Tiếp tục thực hành nếu có điều kiện.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập cuối năm


- Nhận xét tiÕt häc.

×