Tải bản đầy đủ (.pptx) (11 trang)

Thuốc tác động lên hệ tim mạch (HÓA DƯỢC)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 11 trang )

Thuốc tác động lên hệ tim mạch


Thuốc chống tăng huyết áp


-

Huyết áp là áp lực máu đo được ở động mạch
Huyết áp tối đa là huyết áp tâm thu
Huyết áp tối thiểu là huyết áp tâm trương
Huyết áp của một số loài động vật?


Thuốc chống tăng huyết ápThuốc ức chế men chuyển:

Catopril, enalapril : có cấu trúc tương thích
Angiotensin converting enzyme gắn vào
enzyme này và ức chế men này hoạt động.


Thuốc chống tăng huyết áp

Captopril
EnalaprilThuốc chống tăng huyết ápNhóm ức chế receptor β- adrenergic:
Dẫn xuất nhóm phenylethanolamin

Labetalol
Sotalol


Thuốc chống tăng huyết áp

Norepinephrine

Sotalol


Thuốc chống tăng huyết áp

Sotalol
Do cấu trúc giống norepinephrine, các chất này tranh chấp hoạt động trên
receptor β1 (chủ yếu ở cơ tim) làm mất sự hoạt hóa trên các recepror này 
giảm nhịp tim, giảm huyết áp.


Thuốc chống tăng huyết áp
Nhóm ức chế dịng Calci

Verapamil
Diltiazem


Thuốc chống tăng huyết áp


-

Nhóm ức chế dịng Calci
Dịng Calci di chuyển vào tế bàokích hoạt co bóp sợi cơ tim.
Nhóm ức chế dịng Calci  giảm co thắt, giãn mạch, hạ huyết áp; ngồi ra cịn tăng thải Na qua nước tiểu giảm
huyết áp.


Thuốc trị suy tim-

Suy tim là tình trạng giảm co bóp cơ tim nên cung lượng tim khơng đủ đáp ứng nhu cầu của cơ thể về mặt oxygen.
Các digitalis glycoside
Tri-digotoxose: tăng tính hịa tan
Sự mở vịng lacton: mất hoạt tính
Vịng lacton

Nhóm OH: quyết định tính hịa tan, gắn với


protein huyết tương, tái hấp thu và

steroid

chuyển hóa digitalis

Tri-digotoxose


Thuốc trị suy tim
Các digitalis glycoside

-

+
Ức chế bơm Na ra ngoại bào  tăng Na nội bào, tăng
Ca

2+

nội bào tăng co bóp cơ tim×