Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

sử dụng thiết bị cn 10 - Mẫu VB - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.06 KB, 1 trang )

(1)

Sở GD & ĐT Kiên Giang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Tân Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm
2009.


KẾ HOẠCHDự Kiến Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học


Năm học 2009 – 2010Môn: Công Nghệ Khối 10.STT Tuần Bài Tiết PPCT Tên Đồ Dùng Dạy Học Ghi chú


1 3 § 5 3


- Panh - Lam kính
- Dao cắt hạt - Giấy thấm


- Thuốc thử - Đồng hồ hiển thị số
- Cốc thủy tinh. - Kính lúp


2 6 § 8 6


- Máy đo pH - Đồng hồ bấm giây
- Dung dịch KCl 1N - Nước cất


- Bình tam giác - Ồng đong
- Cân hiển thị số3 11 § 14 11


- Bình thủy tinh hoặc bình nhựa.
- Dung dịch Knôp - Máy đo pH
- Cốc thủy tinh - Ống hút
- H2SO4 và NaOH


4 14 § 16 14 - Vợt bắt cơn trùng - Kính lúp- Thước kẻ - Kim mũi mác


5 23 § 30 27, 28 Máy tính cá nhân


Tất cả các bài thực hành cịn lại khơng cần phải mượn đồ dùng, HS và GV tự chuẩn bị.


Duyệt của tổ trưởng Người lập:

×