Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

BTVN lý 7 - buổi 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.32 KB, 2 trang )

(1)

Bài tập về nhà buổi 3– Vật lí 7
Câu 1: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây?
A. khi kéo căng vật .


B. khi uốn cong vật.
C. khi nén vật.


D. khi làm vật dao dộng.


Câu 2: Ta nghe tiếng hát ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm ?
A. người ca sĩ phát ra âm.


B. sóng vơ tuyến truyền trong khơng gian dao động phát ra âm.
C. màn hình tivi dao động phát ra âm.


D. màng loa tivi dao động phát ra âm.


Câu 3: Hộp đàn trong các đàn ghita, viơlơng, măngđơlin, viơlơng sen…có tác dụng gì là
chủ yếu ?


A. Để tạo kiểu dáng cho đàn.


B. Để khuếch đại âm do dây đàn phát ra.
C. Để người nhạc sĩ có chỗ tì khi đánh đàn .


D. Để người nhạc sĩ có thể vỗ vào hộp đàn khi cần thiết.


Câu 4: Khi luồng gió thổi qua rừng cây, ta nghe thấy âm thanh phát ra. Vật phát ra âm
thanh là:


A. luồng gió B. luồng gió và lá cây


C. lá cây D. thân cây


Câu 5: Vật phát ra âm cao hơn khi nào ?
A. khi vật dao động mạnh hơn


B. khi vật dao động chậm hơn(2)

Câu 6: Một con lắc thực hiện 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc này
là:


A. 2Hz B. 0,5Hz C. 2s D. 0,5s


Câu 7: Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất ?
A. trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.
B. trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động.
C. trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động.
D. trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động.


Câu 8: So sánh tần số dao động của các nốt nhạc RÊ và MI, của các nốt nhạc RÊ và FA:
A. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ bằng FA.


B. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ lớn hơn FA.
C. Tần số của nốt nhạc RÊ lớn hơn MI, RÊ nhỏ hơn FA.
D. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ nhỏ hơn FA.
Câu 9: Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?


A. Khi biên độ dao động lớn hơn B. Khi biên độ dao động nhỏ hơn
C. Khi tần số dao động lớn hơn D. Khi tần số dao động nhỏ hơn.
Câu 10: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là:A. 60 dB B. 100 dB C. 130 dB D. 150 dB


Câu 11: Ban đêm vắng lặng, ta có thể nghe tiếng vo ve của muỗi. Tiếng này phát ra từ
miệng của nó hay là do một bộ phận nào khác phát ra?


Câu 12: Hải đang chơi ghita.


a. Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào ?


b. Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy
mạnh và gảy nhẹ ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×