Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

đề cương ôn tập các môn khối 8 lần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.58 KB, 2 trang )

(1)

ƠN TẬP TỐN 8 (LÂN 2)
Chào các em học sinh.


Trong chủ đề này các em sẽ tập giải các bài tốn bằng cách lập phương trình, nghĩa là trong một
bài toán người ta cho biết trước một số dữ kiện và yêu cầu tìm một đại lượng nào đó, ví dụ như
tìm tuổi, tìm số, tìm vận tốc, tìm độ dài…. Để làm được điều này, ta phải đặt đại lượng cần tìm là
ẩn (thường đặt là ẩn x), sau đó dựa vào mối liên quan giữa các đại lượng để đi lập phương trình
và tìm x. Vậy cách giải cụ thể như thế nào, các em đọc kĩ các bước giải một bài tốn bằng cách
lập phương trình và xem kĩ ví dụ sau đây nhé.


 Để giải bài tốn bằng cách lập phương trình ta thực hiện các bước sau:
Bước 1:


-Đặt ẩn (thường hỏi đại lượng nào thì đặt đại lượng đó làm ẩn) và chọn điều kiện thích hợp
cho ẩn số.


-Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
-Dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình


Bước 2: Giải phương trình


Bước 3: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện và trả lời.
VD: Giải bài tốn sau bằng cách lập phương trình


Hiện nay tổi cha bằng 6 lần tuổi Nam, 10 năm sau tuổi cha chỉ còn bằng 38 lần tuổi Nam. Tìm
tuổi Nam hiện nay.


Hướng dẫn làm bài:


Bài tốn hỏi tuổi Nam hiện nay nên ta đặt tuổi Nam hiện nay là x
Điều kiện: x nguyên dươngVì tuổi cha hiện nay gấp 6 lần tuổi Nam nên tuổi cha hiện nay là 6x


Bài toán cho biết mối liên hệ giữa tuổi cha và tuổi Nam 10 năm sau nên ta cần biểu diễn tuổi cha
và tuổi Nam 10 năm sau thông qua x.


Tuổi Nam 10 năm sau là: x+10
Tuổi cha 10 năm sau là : 6x+10


Vì khi ấy tuổi cha bằng 38 lần tuổi Nam nên ta có phương trình 6 x +10x +10 =8
3


Giải phương trình này ta sẽ tìm được x, đối chiếu nghiệm x tìm được với điều kiện x nguyên
dương để kết luận


Ta trình bày lời giải như sau :


Gọi tuổi Nam hiện nay là x, điều kiện x nguyên dương.
Vậy tuổi cha hiện nay là 6x


10 năm sau :


Tuổi Nam là : x+10
Tuổi cha là : 6x+10(2)

6 x+10
x+10 =


8
3


⇔3(6 x+10)=8(x+10)


⇔18 x +30=8 x+80
⇔18 x− 8 x=80 −30


⇔10 x =50
⇔ x=5(Thoa man ĐK)


Vậy tuổi Nam hiện nay là 5 tuổi
Bài tập thực hành


Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình


Bài 1 : Hiện nay tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi Hà, 12 năm sau tuổi mẹ chỉ còn bằng 52 lần tuổi Hà.
Tìm tuổi Hà hiện nay.


Bài 2 : Một phân số có mẫu lớn hơn tử 3 đơn vị, nếu tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị thì ta được
một phân số mới có giá trị là 12 . Tìm phân số ban đầu.


(Hướng dẫn : gọi tử của phân số ban đầu là x)


Bài 3 : Hiện nay tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Bốn năm sau tuổi anh chỉ còn bằng 2 lần tuổi em.
Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.


( Hướng dẫn : Gọi tuổi em hiện nay là x)


Tạm thời các em làm các bài tập này nhé. Khi đi học lại thầy cô sẽ hướng dẫn các em
những bài tốn có mức độ tư duy cao hơn. Chúc các em làm bài tốt.


- Học sinh tự làm bài ở nhà, nộp lại cho giáo viên bộ môn hoặc GVCN bằng zalo, facebook hoặc theo


địa chỉ trang web của trường là thptganhhao.sgddtbaclieu.edu.vn


- Hạn cuối nộp bài là ngày 25/04/2020.
- Giáo viên lấy điểm miệng hoặc 15 phút.

×