Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

noi dung họp ph hs cuối HK 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.17 KB, 4 trang )

(1)

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I
LỚP 7/3 – Năm học 2013-2014


1/ Tuyên bố lí do :


Thực hiện kế hoạch của nhà trường, hôm nay lớp 7/3 tổ chức họp phụ huynh hs nhằm
đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em
trong học kì I. Đồng thời chúng ta cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II đó
chính là lý do buổi họp hôm nay.


2/ Giới thiệu đại biểu, bầu thư ký viết biên bản
3/ Tuyên bố nội dung cuộc họp:


Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I.
Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho kì II.


4/ Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tồn trường
trong học kì I:


Tổng số học sinh toàn trường: Đầu năm…………..; cuối HK1………..
Kết quả xếp loại hai mặt GD toàn trường ( ghi số lượng )


HỌC
LỰC


KHỐI HẠNH
KIỂM


KHỐI HỌC


LỰCHẠNH KIỂM


6 7 8 9 6 7 8 9


TOÀN
TRƯỜN


G


TOÀN
TRƯỜNG


GIỎI TỐT


KHÁ KHÁ


TB TB


YẾU YẾU


KÉM KÉM


Cộng Cộng


- Số học sinh giỏi toàn diện là ……….. em Đạt tỷ lệ ……… %
- Số học sinh tiên tiến: ……….. em, đạt tỷ lệ ……….%
- Hạnh kiểm loại Tốt là: ……….. em, đạt tỷ lệ ……….. % .
- Hạnh kiểm loại Khá là: ……….. em, đạt tỷ lệ ……….. %.
- Hạnh kiểm loại TB là: ……….. em, chiếm tỷ lệ ……….. %.


- Hạnh kiểm loại Yếu là:……….. em, chiếm tỷ lệ ……….. %.
( phụ lục đính kèm )


5/ Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm ( Lớp 7/3 ) :
*Ưu điểm :


+Nhìn chung các em đều ngoan ngỗn, lễ phép, vâng lời thầy cơ, có ý thức học tập tốt.
Thực hiện tốt các nề nếp thể dục, vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của
trường, lớp(Hiền Thục, Tường Vy, Thu Vi, Công Kha, Công Nam, Tấn Thức, Yến Trinh,
Văn Vỹ, Bão Nhật, Thu Vy…)(2)

+Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng


+Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học,
hầu hết các em đều hào hứng tìm tịi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn,
tự tin.


+Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trưòng phát động: Mua báo đội, ủng hộ, xây
dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, tham gia tích cực hội thi điền kinh và đạt kết quả cao, thi
vẽ tranh, phong trào tuần học tốt nhân ngày 20/11, tuần ôn tập tốt, dâng hoa tri ân thầy cô
nhân 20/11…


+Lớp tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trưởng thi giải toán trên máy tính caisio cấp
huyện có 01 em tham gia, đó là em Nguyễn Văn Trường (B). Tham gia đội năng khiếu
điền kinh của trường có em Văn Phú Thanh, Phạm Văn Sĩ, Bùi Tường Vy, Trần Thị
Thúy Vy, Văn Thị Thùy Ly.


+Đạt giải nhất thi điền kinh khối 7, giải nhì đăng kí tuần ơn tập tốt.
*Tồn tại :+Cịn một vài h/s chưa thực sự ngoan ngỗn, chưa chuyên cần. Một số em còn thường
xuyên vắng học (điển hình Văn Anh Vũ, Văn Anh Vĩ, Nguyễn Thế Trung)


+Hầu hết học sinh ít tham gia phát biểu xây dựng bài, đọc truyện trong giờ học(Lê
Nguyên Lâm, Văn Phú Thông, Nguyễn Văn Hưng).


+Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ.(Nguyễn Thị
Ngọc Hiếu, Lê Nguyên Lâm, Văn Anh Vũ, Văn Anh Vĩ, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn
Văn Trường (A), Nguyễn Thế Đạt, Văn Duy Trung, Nguyễn Văn Hưng, Quang Vỹ…)
+Một số hs ăn quà vặt trong lớp(Văn Duy Trung, Phạm Văn Sĩ..)


+Rất nhiều học sinh đóng góp các khoản chậm trễ. Cho tới hơm nay cịn 1 số em chưa
nộp tất cả các khoản tiền.


6/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I: Kết quả xếp loại hai mặt GD HKI của
lớp.


* GVCN thông báo kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm của từng học sinh.(có
phụ lục đính kèm)


*Kết quả chung của lớp
+ Học lực:


- Giỏi : Số lượng/tổng số = %
- Khá: Số lượng/tổng số = %
- TB: Số lượng/tổng số = %
- Yếu: Số lượng/tổng số = %
+ Hạnh kiểm:


- Tốt: Số lượng/tổng số = %


- Khá: Số lượng/tổng số = %
- TB: Số lượng/tổng số:0 = 0 %
- Yếu: Số lượng/tổng số: 0= 0%


Tuyên dương các HS học lực khá, giỏi; hạnh kiểm tốt, các em có ý thức, nỗ lực cố gắng
vươn lên, có sự tiến bộ rõ rệt(3)

7/ Báo cáo các khoản thu chi :(phụ lục)


8/Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho học kì II.
*Phương hướng:


+Tham gia tốt kế hoạch của đội và nhà trường.


+Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp tiên
tiến.


+Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học vì vậy nếu học sinh cố tình làm hư
hỏng bảng, thiết bị điện, bàn, ghế, vẽ viết bậy lên tường, bàn, ghế thì yêu cầu phụ hunh
học sinh lên khắc phục. Các tài sản từ đầu năm bàn giao cho các lớp, lớp nào làm hư
hỏng lớp (hs) đó chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường.


*Biện pháp thực hiện :


+Giáo viên : Chấn chính các nề nếp học tập


Tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa, đẩy mạnh, theo dõi
đôi bạn cùng tiến.


+Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên


trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp tục bồi
dưỡng cho học sinh được chọn vào đội tuyển HSG huyện đi thi HSG tỉnh. Tăng cường
việc học phụ đạo 1buổi/tuần (chủ nhật hằng tuần). Tích cực tham gia các phong trào do
Đội và nhà trường phát động.


+Phụ huynh :- Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xun
nhắc nhở, đơn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà, nắm bắt được thời gian
học tập của hs, có thể gọi điện thoại trực tiếp cho GVCN, GVBM để tìm hiểu cụ thể tình
hình học tập, nề nếp của con em mình.


- Giúp đỡ hs làm trại để chuẩn bị cho hội trại kỉ niệm ngày truyền thống của nhà
trường, đôn đốc, giúp đỡ HS trong quá trình diễn ra trại và phụ huynh quan tâm,
cổ vũ các em trong đêm văn nghệ mừng Xuân(14/1 âm lịch)


10/ Phát phiếu điểm, bản tự kiểm điểm.
11/ Ý kiến của phụ huynh :


………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………


12/ Bế mạc : Qua một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc họp


đã thành công tốt đẹp. Cám ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các bậc phụ
huynh. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.
-3. Thông báo những học sinh thiếu tiền:(4)

T

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×