Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Tóm tắt truyện nhật kí Đặng Thùy Trâm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (28.67 KB, 1 trang )

(1)

TÓM TẮT TRUỴEN NHẠT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM


Truyện Nhật Ký Đặng Thùy Trâm là một tác phẩm văn học khá đặc
sắc, khơng cịn nằm trpng phạm vị truyện truyện lịch sử, quân
sự nữa mà như một quyển sách tâm tình, như những lời chạm đến
tận tâm phế mỗi người. Những năm tháng chiến tranh đã làm nên
lịch sử của dân tộc, chính những năm tháng ấy khiến ta không khỏi
tự hào và rạo rực, những trang vàng của dân tộc được ghi lên bằng
máu xương, bằng tình yêu thương và cả những đau đớn. Trong
những năm tháng khốc liệt của đất nước đã có những con người ra
đi lại có những vị anh hùng vơ danh đã ngã xuống, truyện Nhật Ký
Đặng Thùy Trâm phần nào cho bạn thấy được hiện thực chiến tranh
sống động.


Đây là một cuốn sách kỳ lạ, phá kỷ lục xuất bản của Việt Nam, đã
khiến người nữ tác giả đã mất cách đây hơn ba muơi năm của nó trở
thành anh hùng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Đó là cuốn sách
đã khuấy động cả một xã hội đang mỗi lúc mỗi trở nên nhạy cảm và
dè chừng trước mọi hình thức khuấy động? Đó là tác phẩm đánh dấu
cả một thời đại trong nghĩ và sống?


Và chính vì lẽ ấy mà nó vẫn có ngun giá trị trong khi dòng đời đã
đổi và lòng người đã khác? Rằng mỗi thế hệ, mỗi cá nhân vẫn hồn
tồn có thể lật giở những ngày sống của Thuỳ với những nhìn nhận
riêng và vơ cùng khác biệt? Đó là tác phẩm của một thời song lại như
hướng đến một số phận tồn thể và vì thế phi thời?

truyện lịch sử,
quân sự

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Hoàng Tộc Đại Chu,
Thiện Xạ Nhà Thanh,

×