Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Văn CƠ BẢN K11_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.83 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021
MƠN : NGỮ VĂN LỚP 11


I. KIẾN THỨC CHUNG


1.Phần đọc – hiểu và nghị luận xã hội:


- Phương thức biểu đạt của văn bản, thể thơ
- Hiểu được nội dung cơ bản của văn bản
- Giải thích được từ ngữ, chi tiết quan trọng
- Giá trị, tác dụng của các biện pháp tu từ


- Tạo lập một đoạn văn nghị luận ngắn theo yêu cầu
2.Phần văn học:


2.1.Tự tình (Hồ Xuân Hương)


- Kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Xuân Hương.
- Ý nghĩa nhan đề, xuất xứ, thể thơ.


- Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa.
2.2. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)


- Kiến thức cơ bản về tác giả Nguyễn Khuyến.
- Xuất xứ, thể thơ.


- Cảm nhận vẻ đẹp bức tranh làng cảnh Bắc Bộ
- Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến.II. CẤU TRÚC ĐỀ:
Đề thi gồm 2 phần :


- Phần I. Đọc – hiểu văn bản (4 điểm)


+ Phương thức biểu đạt, thể thơ (0.5 điểm).


+ Nhận biết, thông hiểu một nội dung trong văn bản (0.5 – 0.75 điểm).
+ Học sinh lý giải, đánh giá về một khía cạnh, vấn đề đặt ra trong văn bản
(0,75 – 1.0 điểm).


+ Viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong văn bản (2
điểm).


- Phần II. Làm văn (6 điểm)(2)

+ Phân tích bi kịch số phận của người phụ nữ trong bài thơ “Tự tình”.
+ Phân tích tâm trạng cơ đơn và nỗi niềm khát khao hạnh phúc của người
phụ nữ trong bài thơ “Tự tình”.


+ Phân tích vẻ đẹp bức tranh làng cảnh Bắc Bộ trong bài thơ “Câu cá mùa
thu”.


+ Phân tích để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến (yêu thiên nhiên,
yêu quê hương, làng cảnh; nỗi niềm u uẩn kín đáo về thời thế) qua bài thơ
“Câu cá mùa thu”.


×